Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Petrosimonio brachiatae-Artemisietum santonicae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Synonyms: Petrosimonio brachiatae-Artemisietum santonicae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 1).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Camphorosma monspeliaca, Limonium gmelinii, Petrosimonia brachiata, Suaeda acuminata.

Умови місцезростань: грязьові вулкани (сопки). 

Поширення в Україні: Керченський півострів.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Petrosimonio brachiatae-Artemisietum santonicae Korzhenevsky et Klyukin 1991. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 313-314.

.