Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Poo angustifoliae-Ferulion orientalis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (3о, 5)

Vicio lathyroidis-Alopecuretum pratensis Shapoval 2006 nom.inval. (art. 3o, 5)

Діагностичні види: Alopecurus pratensis, Cerastium ucrainicum, Crepis ramosissima, Medicago minima, Trifolium retusum, Veronica arvensis, Vicia lathyroides.

Умови місцезростань: лощини і схили депресій (подів) крутістю 2—3° у перехідній до днищ смузі на лучно-каштанових оглеєних осолоділих і глейовосолодових ґрунтах. Режим природокористування — пасовищний.

Поширення в Україні: степова зона (Лівобережжя Нижнього Дніпра, Присивасько-Приазовський степ).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Vicio lathyroidis-Alopecuretum pratensis Shapoval 2006 nom.inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 328.

.