Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Agrostio stoloniferae-Beckmannion eruciformis Mirkin in Barabash et al. 1989 nom. inval. (art. 2a)

Діагностичні види: Agrostis stolonifera, Beckmannia eruciformis.

Субгалофітні вологі заплавні луки річок степової і лісостепової зон ПівденноСхідної Європи. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Agrostio stoloniferae-Beckmannion eruciformis Mirkin in Barabash et al. 1989 nom. inval. (art. 2a). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 310.

.