Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015

Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Savelieva in Golub 1994

Діагностичні види: Carex riparia, Centaurea jacea, Cirsium canum, Festuca regeliana, Limonium donetzicum, L. tomentellum, Plantago cornuti, Poa angustifolia, Silaum silaus.

Умови місцезростань: субгалофітні луки лесових терас річок.

Поширення в Україні: долини лівобережних приток Середнього Дніпра: Сули, Псла, Ворскли, Орелі та Самари. Рідше трапляються на зниженнях однолесової тераси р. Сіверський Донець та її приток, а також у Приазов’ї (заплава р. Молочна).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Plantagini cornuti-Festucetum arundinaceae Golub et Savelieva in Golub 1994. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 309.

.