Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Puccinellietum giganteae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Dubyna et Neuhäuslová 2000

Synonyms: Puccinellietum giganteae Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a); Taraxaco bessarabici-Puccinellietum giganteae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Golub et al. 2003 nom. superfl. (art. 29a, c). 

Діагностичні види: Puccinellia gigantea agg.

Умови місцезростань: знижені ділянки морських кіс, островів, пересипів, приморських подів та заплав річок із засоленими ґрунтами (від черепашковопіщаних до важкосуглинистих).

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellietum giganteae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 316-317.

.