Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion limosae Soó 1933

Synonyms: Puccinellion distantis Soó 1933 (orig. form); Puccinellion Klika et Vlach 1937 (art. 31); Puccinellion salinariae Wendelberger 1943 (syntax. syn.); Tripolio-Puccinellion distantis Golub et Solomakha 1988 (art. 2b); Astero tripolii-Puccinellion distantis Golub et Solomakha 1988 (phantom).

Діагностичні види: Puccinellia distans, Tripolium pannonicum s. l.

Засолено-болотні угруповання депресій річкових терас і короткозаливних рівнинних приморських ділянок. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Puccinellion limosae Soó 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 315.

.