Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Dziuba, Tetiana & Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Tymoshenko, Pavlo. (2022). Vegetation of the railways of the Kyiv urban area (Ukraine). Biologia, 2022, № 4, p. 931-952. PDF (2.87 MB)
 2. Shyriaieva D. (2022). Ecological and coenotic differentiation of meadow vegetation of Buzkyi Gard National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal. 79. 56-69.   Повний текст
 3. Тимочко І. Я., Чорнобров О. Ю., Соломаха І. В. Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об’єкта Смарагдової мережі «Циркунівський ліс» Північно-Східного Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 1 (95), 2022.   Повний текст
 4. Davydova, A. (2021) “Vegetation mapping of the Dzharylhach Island (Ukraine)”, Hacquetia, 21(1), pp. 163–172. PDF (4.45 MB)
 5. Didukh Ya.P., Rozenblit Yu.V., Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. 2021. Vegetation of the Dniester Canyon and assessment of its adaptive potential. Ukrainian Botanical Journal, 78(4): 282–296.   Повний текст
 6. Didukh, Y., Vasheniak, I. and Chusova, O. (2021) “Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968 of calcareous petrophytic steppes in Ukraine”, Hacquetia, 20(2), pp. 303–325. PDF (6.47 MB)
 7. Dubyna D.V., Iemelianova S.M., Dziuba T.P., Yeremenko N.S., Tymoshenko P.A. 2021. Ruderal vegetation of Kyiv City. I. Class Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950. Ukrainian Botanical Journal, 78(3): 176–200.   Повний текст
 8. Dubyna, Dmytro & Dziuba, Tetiana & Iemelianova, Svitlana & Felbaba-Klushina, Lubov. (2021). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine Classes: Isoëto-Nanojuncetea, Bidentetea. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 32-52. PDF (2.59 MB)
 9. Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Dziuba, Tetiana & Tymoshenko, Pavlo & Protopopova, Vira & Shevera, Myroslav. (2021). Environmental & Socio-economic Studies Alien plant invasion in the ruderal vegetation of Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 57-70. PDF (2.64 MB)
 10. Dubуna D.V., Ustуmenko P.M., Tkachenko V.S., Popovуch S.Yu., Vakarenko L.P. 2021. 35 years of the Green Data Book of Ukraine: history, problems, and solutions. Ukrainian Botanical Journal, 78(5): 335–346.   Повний текст
 11. Fedoronchuk M.M., Klimovych N.B. 2021. Species of the genus Epilobium (Onagraceae) in plant communities in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 78(1): 3–22   Повний текст
 12. Lysenko H., Danylyk, I., Iemelianova S., Borsukevych L., Sosnovska S. (2021). Comparative assessment of Western Podolia meadow steppes (Ukraine) based on the synphytoindication method. Hacquetia. 20. 197-216. PDF (6.93 MB)
 13. Shapoval V, Kuzemko A (2021) Syntaxonomy of steppe depression vegetation of Ukraine. Vegetation Classification and Survey 2: 87-108. PDF (5.60 MB)
 14. Vasheniak, I., Didukh, Y. & Rozenblit, I. Dry grasslands on sedimentary outcrops of the Dniester canyon (Ukraine). Biologia 76, 2021. - 1109–1126. PDF (2.00 MB)
 15. Винокуров Д.С. (2021). Нові та валідизовані назви деяких синтаксонів класу рослинності Festuco-Brometea зі Східної Європи. Чорноморськ. бот. ж., 17 (1): 76–80.   Повний текст
 16. Головнёв И.И., Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В., Головнёва Е.Е. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ПАРКА "ГУРЗУФСКИЙ" НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2021;(141):7-15. PDF (3.03 MB)
 17. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Давидова А.О., Давидов Д.А., Тимошенко П.А., Барановський Б.О., Борсукевич Л.М., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Дацюк В.В., Єременко Н.С., Іванько І.А., Лисогор Л.П., Казарінова Г.О., Кармизова Л.О., Махиня Л.М., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Шевера М.В., Ширяєва Д.В. (2021). Рудеральна рослинність України:синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація. Чорноморськ. бот. ж., 17 (3): 253–275.   Повний текст
 18. Клименко М. О., Володимирець В. О., Ковальчук C. В. Флористична та фітоценотична різноманітність водно-болотних угідь Шацького національного природного парку, як основа для здійснення моніторингу його стану// Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 3 (91), 2021.   Повний текст
 19. Ковтонюк А.I., Куземко А.А. (2021). Лісова рослинність садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя (Вінницька та Черкаська області України). Чорноморськ. бот. ж., 17(1): 6–35.   Повний текст
 20. Кучер О.О., Мойсієнко І.І., Ємельянова С.М., Вашеняк Ю.А., Буджак В.В., Куземко А.А. (2021). Аналіз синантропізації трав’яних біотопів України. Чорноморськ. бот. ж., 17 (4): (4): 316–330.   Повний текст
 21. Лукіша В.В., Лисенко Г.М., Шульга О.О. Оцінка сукцесій рослинного покриву Ічнянського національного природного парку в умовах змін клімату // Екологічні науки. - Випуск 1 (34), 2021. - С. 105-110.   Повний текст
 22. Рагуліна М. Є., Орлов О. Л. Мохова рослинність скельних виходів ЛЗ "Чортова Скеля" та її антропогенна динаміка // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 131-142.   Повний текст
 23. Розенбліт Ю. Ландшафтний розподіл рослинності дністровського каньйону в межах НПП «Подільські товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Том 13 № 1 (2021). - С. 89-92.
 24. Соколова Т.А., Ермолаева О.Ю., Коломийчуk В.П. ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОВА ТУЗЛА (КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ) // НАУКА ЮГА РОССИИ. 2021. Т. 17, No 4. - С. 61–71. PDF (2.17 MB)
 25. Спінова Ю. Картування біотопів в аспекті формування локальних екомереж на прикладі природного заповідника "Крейдова флора" // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. 2021. Том 4. Біологія та екологія. С. 47-50. PDF (1.64 MB)
 26. Фіцайло Т.В. Термофільні чагарникові угруповання Південно-Східного Криму // Екологічні науки. - Випуск 3 (36), 2021. - С. 104-110.   Повний текст
 27. Хом’як І.В., Гарбар Д.А., Андрійчук Т.В., Костюк В.С., Власенко Р.П. Динаміка відновлюваної рослинності піщаних кар’єрів Житомирського Полісся // Екологічні науки. - Випуск 6 (39), 2021. - С. 204-207.   Повний текст
 28. Цибуля М.М. Продромус рослинності Національного природного парку «Мале Полісся» // Екологічні науки. - Випуск 3 (36), 2021. - С. 182-186.   Повний текст
 29. Коваленко І.М. Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 3. С. 100—107.   Повний текст
 30. Borovyk, L. P. (2020). Patterns of vegetation succession in abandoned fields in semi-arid conditions. Biosystems Diversity, 28(4), 357–363.   Повний текст
 31. Dmytrash-Vatseba, I. I., & Shumska, N. V. (2020). Dynamics of plant cover of meadow steppes after the cessation of traditional management in Opillia. Biosystems Diversity, 28(3), 224–229.   Повний текст
 32. Dubyna, D. V., Dziuba, T. P., Iemelianova, S. M., & Makhynia, L. М. (2020). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine. 1. Classes: Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Crithmo-Staticetea, Crypsietea aculeatae, Thero-salicornietea. Biosystems Diversity, 28(1), 68–80.   Повний текст
 33. Dubyna, D. V., Dziuba, Т. P., Iemelianova, S. M., & Tymoshenko, P. A. (2020). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine. 2. Helichryso-Crucianelletea maritimae, Festucetea vaginatae, Koelerio-Corynephoretea canescentis classes. Biosystems Diversity, 28(3), 298–319.   Повний текст
 34. Goncharenko I., Kozyr M., Senchylo O. Classification of the floodplain meadows of the Seym and the Dnieper river valleys in the north-eastern part of Ukraine // Biologia. - 2020. - 75. - P. 53–70. PDF (905.71 KB)
 35. GONCHARENKO I., SENCHYLO O.The study of fidelity measures in the context of using them as a threshold criterion in the allocation of diagnostic species // Ecologica Montenegrina 30: 28-36 (2020) PDF (645.62 KB)
 36. Goncharenko I., Yatsenko H. Phytosociological study of the forest vegetation of Kyiv urban area (Ukraine) // Hacquetia. - 2020. - 19/1. - P.99–126.   Повний текст
 37. Goncharenko, I., Semenishchenkov, Y., Tsakalos, J.L. et al. Thermophilous oak forests of the steppe and forest-steppe zones of Ukraine and Western Russia. Biologia 75, 337–353 (2020). PDF (2.37 MB)
 38. Khannanova O.R. 2020. Biotopes of Gadyach Regional Landscape Park (Poltava Region, Ukraine). Ukrainian Botanical Journal, 77(1): 34–39.   Повний текст
 39. Negrash J.M., Vorobyov Y.O. 2020. Ecological and cenological characteristics of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Ukraine IІ. Phytocenotaxonomy of forests with Scopolia carniolica. Ukrainian Botanical Journal, 77(6): 454–465.   Повний текст
 40. Onyshchenko V.A., Virchenko V.M. 2020. Epiphytic and epixylic bryophyte communities of Holosiivskyi National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 77(1): 23–33.   Повний текст
 41. Zhukova, Y. O., Yorkina, N. V., Budakova, V. S., & Kunakh, O. M. (2020). The small-scale variation of herb-layer community structure in a riparian mixed forest. Biosystems Diversity, 28(4), 390–398.   Повний текст
 42. Ємельянова С.М., Винокуров Д.С. (2020). Національна інфраструктура зберігання фітосоціологічних даних України: теоретичні аспекти. Чорноморськ. бот. ж., 16 (4): 303–311.   Повний текст
 43. Безсмертна О. ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОЇ СУКЦЕСІЇ У КАР'ЄРІ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ В С. НОВИЙ ТІК (РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ) // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - БІОЛОГІЯ. 1(80)/2020. - С. 44-49. PDF (457.70 KB)
 44. Буджак В., Міськова О. Сіткова карта регіонального ландшафтного парку «Сеймський» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Том 12 № 2 (2020). - С. 245-250.   Повний текст
 45. ДАВИДОВ Д.А., ДАВИДОВА А.О. (2020). Дві нові асоціації для галофітної рослинності України. Чорноморськ. бот. ж., 16 (2): 118–134.   Повний текст
 46. Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали четвертої науково- теоретичної конференції (Київ, 25–26 березня 2020 р.) / За ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. – Київ, 2020. – 149 с. PDF (1.97 MB)
 47. Коломійчук В., Баранський О. Флора та рослинність Ірпінського лісу // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - БІОЛОГІЯ. 4(83)/2020. - С. 49-55. PDF (388.27 KB)
 48. Мазур І., Наконечний І. Плавнева рослинність степових річок Миколаївської області та її стан у сучасних еколого-гідрологічних умовах середовища // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 2 (84), 2020.   Повний текст
 49. Мазур І.О. ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЛАВНЕВИХ БІОТОПІВ РІЧОК ТИЛІГУЛО-БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 4 (86), 2020.   Повний текст
 50. Мельник В.І. Про причини острівної локалізації ялинових лісів Полісся. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 9. С. 86—97.   Повний текст
 51. Пашкевич Н.А. Біотопи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Феофанія // Екологічні науки. - Випуск 1(28), 2020. - С. 263-268.   Повний текст
 52. Розенбліт Ю.В. 2020. Екомери заплави Дністровського каньйону. Український ботанічний журнал, 77(3): 156–172.   Повний текст
 53. Сіра О.Є. (2020). Історія досліджень лучно-степової флори та рослинності Середньоруської підпровінції Лісостепу України. Чорноморськ. бот. ж., 16 (4): 312–322.   Повний текст
 54. Соломаха І., Шевчик В. Фітосозологічне значення об’єктів смарагдової мережі дніпровського екологічного коридору в межах лісостепу України // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Том 12 № 1 (2020). - С. 72-83.   Повний текст
 55. Соломаха І.В., Шевчик В.Л. (2020). Синтаксономія полезахисних лісових смуг Середнього Придніпров’я. Чорноморськ. бот. ж., 16 (1): 40–54.   Повний текст
 56. Спінова Ю. Чусова О. Біотопи відділення УСПЗ «Крейдова флора» за національною класифікацією UkrBiotop // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. 2020. Том 3. Біологія та екологія. С. 66-69. PDF (262.32 KB)
 57. Токарюк А., Чорней І., Буджак В., Якушенко Д. Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» (м. Чернівці) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Том 12 № 1 (2020). - С. 58-71.   Повний текст
 58. Ханнанова О.Р. 2020. Біотопи регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська обл., Україна)// Український ботанічний журнал, 77(1): 34–39.   Повний текст
 59. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В. СИНЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ СОПКИ ОДЕЛЬНБУРГА. БУЛГАНАКСКОЕ ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКОЕ ПОЛЕ // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Материалы II Национальной научно-практической конференции, посвященной 20-летию кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «КГМТУ». 2019. С. 583-588. PDF (956.77 KB)
 60. Davydova A.O. Syntaxonomy of vegetation of NPP “Dzharylgatsky”. The classes Cakiletea maritimae and Ammophiletea. Thaiszia Journal of Botany, 2019, 29(2): 111–132.   Повний текст
 61. Davydova, A. O., Ponomarеva, A. A., & Davydov, D. A. (2019). Investigation of vegetation as a precondition for improving the management of a national nature park (on the example of Dzharylhatskyi NP). Biosystems Diversity, 27(1), 69–75.   Повний текст
 62. Dubyna, D. V., Dziuba, T. P., Vakarenko, L. P., Ennan, A. A., Shykhaleeva, H. M., & Kiriushkina, H. M. (2019). Features of ecological differentiation of halophytic, steppe and petrophytic vegetation in the valley of the Liman Kuyalnik (Odesa Oblast). Biosystems Diversity, 27(3), 205–213.   Повний текст
 63. Goncharenko, I. & Kovalenko, O. (2019): Oak forest of the class Quercetea pubescentis in Central-Eastern Ukraine. – Thaiszia – J. Bot. 29 (2): 191-215   Повний текст
 64. Huslystyi, A. O. (2019). Influence of woody vegetation on the content of humus in chernozem soils. Ecology and Noospherology, 30(1), 50–55.   Повний текст
 65. Kuzyarin O.T., Hrytsyna M.R., Senchyna B.V., Lubynets I.P. The vegetation of “Bila Skelya” tract (Yavoriv National Nature Park, Lviv Region). Studia Biologica, 2019: 13(2); 67–78 PDF (1.48 MB)
 66. Onyshchenko V. Kenophytes in different forest types of Ukraine. - Hacquetia, vol.18, no.2, 2019.- pp.289-312. PDF (6.69 MB)
 67. Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. (2019) Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. – Preslia 91: 25–49. PDF (1.61 MB)
 68. Yeremenko N.S. Ruderal vegetation in Kryvyi Rih (Ukraine) – the class of Robinietea. // Hacquetia. – 2019. – 18(1). – p. 75-86. PDF (3.29 MB)
 69. Єременко Н.С. 2019. Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу. Український ботанічний журнал, 76(1): 31–41.   Повний текст
 70. Багрикова Н.А. СИНТАКСОНОМИЯ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 17-29. PDF (6.17 MB)
 71. Безроднова О.В., Клєщ А.А. Рослинний покрив прибережної та берегової зон лісових боліт НПП «Слобожанський» (особливості структури та напрямки трансформації) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія «Біологія», вип. 32, 2019. - С. 5-17. PDF (550.08 KB)
 72. Бондарева Л.В. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):41-54. PDF (4.08 MB)
 73. Вдовиченко В.М., Ганжа Д.С. Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп». Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019, 48: 81–88.
 74. Дідух Я.П. 2019. Епіфітні бріоценози в біотопах неморальних лісів. Український ботанічний журнал, 76(2): 132–143   Повний текст
 75. Давидова А.О. Синтаксономія рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Клас Festucetea Vaginatae // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2019. - Т. 5, № 1. - С. 34-43. PDF (200.54 KB)
 76. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. 2019. Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України. Український ботанічний журнал, 76(5): 499–510.   Повний текст
 77. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 1. Природні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (3): 251–266.   Повний текст
 78. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 2. Антропічні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 316–333.   Повний текст
 79. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. 2019. Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна). Український ботанічний журнал, 76(3): 220–235.   Повний текст
 80. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. ЭКОЛОГО-БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):65-77. PDF (560.99 KB)
 81. Жуков С.П. Особенности растительного покрова открытых разработок угля («копанок») в долине р. Грузская // Промышленная ботаника, 2019. Вып. 19, No3. С.40–44.
 82. Конайкова В.О. 2019. Угруповання класу Festuco-Brometea природного заповідника "Єланецький степ". Український ботанічний журнал, 76(6): 511–525.   Повний текст
 83. Конайкова В.О. РАРИТЕТНИЙ ФІТОЦЕНОФОНД ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП» // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2019. - Вип. 27. - С. 95-102.   Повний текст
 84. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В., Корженевская Ю.В. КОМУ В СОСНЯКЕ ЖИТЬ ХОРОШО? СООБЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ SALVIO TOMENTOSAE-PINETUM PALLASIANAE KORZH. 1984 НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 96-112. PDF (6.17 MB)
 85. Мазур І.О. Плавнева амфіфітна рослинність пониззя Південного Бугу в умовах новітніх еколого-гідрологічних змін стану заплави // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 3 (79), 2019.   Повний текст
 86. Марківська Л.В., Яворська О.Г., Куземко А.А. (2019). Класифікація лісової рослинності національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Україна). Чорноморськ. бот. ж., 15 (2): 134–155.   Повний текст
 87. Никифоров А.Р. ЛУГОВИНЫ КРЫМСКОЙ ЯЙЛЫ. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):124-131. PDF (1.17 MB)
 88. Олійник М.П., Губарь Л.М. (2019). Синтаксономія рослинних угруповань з діагностичними видами роду Elytrigia. Чорноморськ. бот. ж., 15 (1): 26–35.   Повний текст
 89. Плугатарь Ю.В., Коба В.П., Сахно Т.М., Хромов А.Ф. Типологическая структура и продуктивность сосновых лесов Горного Крыма. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(152):26-35. PDF (1.91 MB)
 90. Рыфф Л.Э.СИНТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КСЕРОФИТНОЙ ТРАВЯНИСТОЙ И ФРИГАНОИДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО КРЫМА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 132-146. PDF (1.97 MB)
 91. Соколова Т.А., Ермолаева О.Ю. Природоохранная оценка растительности косы и острова Тузла (Краснодарский край, респ. Крым). Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):165-176. PDF (1.01 MB)
 92. Устименко П.М., Дубина Д.В. (2019). Ведення «Зеленої книги України»: проблеми і рішення. Чорноморськ. бот. ж., 15 (2): 171–184.   Повний текст
 93. Устименко П.М., Попович С.Ю., Дубина Д.В. 2019. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності. Український ботанічний журнал, 76(5): 434–444.   Повний текст
 94. Фіцайло Т.В. Чагарникові біотопи заповідника «Кам’яні Могили». Екологічні науки, 2019, 4(27): 181–185.   Повний текст
 95. Шевчик В.Л, Шевчик Т.В. 2019. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна). Український ботанічний журнал, 76(1): 42–51.   Повний текст
 96. Шевчик В.Л., Смоляр Н.О., Соломаха І.В., Шевчик Т.В. (2019). Еколого-ценотична характеристика оселищ долини річки Оржиця як перспективного об’єкта Смарагдової мережі. Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 334–343.   Повний текст
 97. Didukh Y.P., Vasheniak Y.A. Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podillia (Ukraine). Tuexenia, 2018, 38: 1–26. PDF (9.84 MB)
 98. Didukh Ya., Chusova О., Demina О. Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei. Hacquetia, 2018, 17(1): 85–109. PDF (478.32 KB)
 99. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv river basin (Ukraine). Acta Botanica Hungarica, 2018, 60(3–4): 331–355.
 100. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv River Basin (Ukraine) // Acta Botanica Hungarica. – 2018. – 60 (3–4). – P. 331-356.
.