Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Федоненко О. В., Поздній Є. В. Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1 (13). - С. 60-65. PDF (173.53 KB)
 2. Фельбаба-Клушина Л. М., Гасинець Я.С., Пущак В. І. Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 136-138. PDF (272.87 KB)
 3. Чурілов А.М., Якубенко Б.Є. ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 82-88.   Повний текст
 4. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158. PDF (739.96 KB)
 5. Шумська Н. В. Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку / Н. В. Шумська // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 330-348. PDF (580.76 KB)
 6. Якубенко Б. Є., Григорюк І.П., Чурілов А. М. ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 5, №5-6, 2013. - С. PDF (490.77 KB)
 7. Яроцька М.О. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОЇ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ЛІСІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Біологічний вісник МДПУ. - 2013. №1. - С. 147-165. PDF (761.59 KB)
 8. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 9. Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322.   Повний текст
 10. Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., kvakovska I., Solomakha v., Tokaryuk A. SYNTAXONOMY OF SUBALPINE TALL-GRASS COMMUNITIES (CALAMAGROSTIETALIA VILLOSAE) IN THE UKRAINIAN DISTRICTS OF THE EASTERN CARPATHIANS // Ann. Bot. (Roma), 2012, 2: 67–78. OF THE EASTERN CARPATHIANS PDF (717.27 KB)
 11. Iakushenko, Dmytro & Borysova, Olena. (2012). Plant communities of the class Charetea Fukarek ex Krausch 1964 in Ukraine: an overview. Biodiversity: Research and Conservation. 25. 75-82. PDF (153.99 KB)
 12. Solomakha, V.A. & Solomakha, T. & Iakushenko, Dmytro. (2012). Synanthropic flora and vegetation of the national nature park "Hutsulshchyna" (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. 22. 211-216. PDF (117.92 KB)
 13. Tokaryuk, A.I. & Chorney, I.I. & Korzhan, K.V. & Budzhak, Vasyl & Velychko, M.V. & Protopopova, V.V. & Shevera, Myroslav. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine) // Thaiszia - J. Bot., Košice, 22 (2): 2012. 243-254. PDF (936.17 KB)
 14. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 15. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОБОТАНИКИ: СБОРНИК СТАТЕЙ И ЛЕКЦИЙ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции (1–7 октября 2012 г.). — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2012 — 620 с. PDF (15.93 MB)
 16. Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область)// Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 5. - С. 638-643.   Повний текст
 17. Багрикова Н.А. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРДИНАЦИЯ СЕГЕТАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КРЫМА (УКРАИНА) // В сборнике: Актуальные проблемы геоботаники. Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции. 2012. С. 493-499.
 18. Бланкова А. І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу // Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - 2 (31).   Повний текст
 19. Боровик Л.П. Современные особенности режима сохранения эталонных сообществ в заповеднике Стрельцовская степ // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина «Режимы степных особо охраняемых природных территорий». – Курск, 2012. – С. 11-14.
 20. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 21. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 22. Жуков С.П. К методике определения организации и устойчивости фитоценозов в ходе их развития развития на отвалах угольных шахт / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 19-24. PDF (383.80 KB)
 23. Зуб Л. В. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів / Л. В. Зуб // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 337-343. PDF (522.43 KB)
 24. Кагало О.О., Реслер І.Я. РОСЛИННІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “РАВСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ” (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) – ПОПЕРЕДНЯ СИНТАКСОНОМІЧНА ОЦІНКА // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. - Т. 3(10), № 1. - С. 59-76. PDF (409.85 KB)
 25. Козак М. І., Григорчук І. Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Мagnopotamion) // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біол. науки. – 2012. – № 2. – С. 109-116.   Повний текст
 26. Козырь Н.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: Збірник наук. праць за матер. міжнар. інтернет-симпозіуму до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності д-ра біол. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Злобіна Ю.А. (2-4 квітня 2012 р., Суми).- С. 65-70. PDF (6.36 MB)
 27. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 28. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 29. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 30. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Едигарян З.Ф., Лыскович З.Ф. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 104. - С. 17-21. PDF (199.70 KB)
 31. Корженевский В.В., Квитницкая А.А.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2012. Т. 134. С. 27-37.
 32. Корусь, М. М. Зміни рослинності старооранок як оселищ природної флори у межах біосферного резервату "Західне Полісся" в процесі їх ренатуралізації / М. М. Корусь, П. Т. Ященко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 135-138. PDF (208.55 KB)
 33. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202.   Повний текст
 34. Куземко А.А. Класифікація лучних біотопів Полісся та Лісостепу України. У зб.: Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації Мат. робочого семінару. (Київ 21–22 березня 2012 року). Київ-Львів, 2012, с. 81–88.
 35. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45.   Повний текст
 36. Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84. PDF (412.79 KB)
 37. Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34. PDF (612.61 KB)
 38. Кучеревський В. В. Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) / В. В. Кучеревський, Т. А. Провоженко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 257-264. PDF (153.11 KB)
 39. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України // Укр. ботан. журн.– 2012.– 69(5).– С. 644–651.   Повний текст
 40. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 52-65.   Повний текст
 41. Мала Ю. І. Грабові ліси на південній межі поширення / Ю. І. Мала // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 265-283. PDF (1.05 MB)
 42. Назаренко Н.М. Еколого-ценотична структура байрачних дібров Північного Степу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2 . – С. 46 –56.   Повний текст
 43. Остапко В.М. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степь» Луганского природного заповедника / В.М. Остапко, Т.В. Сова, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 44. Пашкевич Н.А. Вытаптываемая растительность (класс Plantaginetea R.Tx. еt Prsg. іn R.Tx 1950) в Украине. Известия Самарского научного центра РАН, 2012. 14, (6): 1508–1511.
 45. Пашкевич, Н. А. Трансформація рослинного покриву перелогів на території Шацького національного природного парку / Н. А. Пашкевич, С. О. Гаврилов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 139-142. PDF (217.32 KB)
 46. Попович С.Ю., Сотник Л.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 36-41.   Повний текст
 47. Приходько С.А. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології / С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 53-60. PDF (718.55 KB)
 48. РАГУЛІНА М.Є., ІСІКОВ В.П. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГA КРИМУ // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 105 - С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 49. Рагулина М.Е., Исиков В.П. ЭПИФИТНЫЕ БРИОСООБЩЕСТВА СТАРИННЫХ ПАРКОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА // // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2012. № 105. С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 50. Скляр В. Г. Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку / В. Г. Скляр, Ю. Л. Скляр, О. О. Гудаков, О. М. Тихонова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. - 2012. - Вип. 2. - С. 13-17. PDF (348.17 KB)
 51. Сорока М.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 8-13.   Повний текст
 52. Сорока М.І. ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 15-22.   Повний текст
 53. Ткаченко В. С. , Уманець О. Ю. Структурні зміни фітосистем солоноозерної ділянкии чорноморського біосферного заповідника наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть // Природничий альманах.- 2012. - Вип. 18. - С. 168-180.   Повний текст
 54. Устименко П. М., Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 4. - С. 354-361. PDF (345.35 KB)
 55. Устименко П.М., Дубына Д.В. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА УКРАИНЫ - ВАЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ // Ботанический журнал. 2012. Т. 97. № 5. С. 664-671. PDF (189.51 KB)
 56. Фіцайло Т. В. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП / Т. В. Фіцайло, Н. А. Пашкевич, Ю. І. Мала, Я. П. Дідух // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 276-283. PDF (770.11 KB)
 57. Фицайло Т.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЮЗА Lamio purpureae-Acerion tatarici // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Экология растительных сообществ - 2012. - Т. 14. - №1 (6). - С. 1572-1575. PDF (215.66 KB)
 58. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Лишайникові та мохові угруповання чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2012. – Вип. 18. – С. 199-206. PDF (381.01 KB)
 59. Цап'юк Л.М., Шумська Н.В. Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-Франківськ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50). - C. 28-34. PDF (588.00 KB)
 60. Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у збереженні біорізноманітності на Південному Сході України / О.М. Шевчук // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 61-66. PDF (637.07 KB)
 61. Felbaba-Klushyna L. Typha shuttleworthii in Ukraine and adjoining regions: tendencies of dynamics of distribution, ecological and coenotic peculiarities // Botanica Serbica. - 2011. - Vol. 35 (2). - P. 121-124. PDF (202.70 KB)
 62. Kuzemko A. A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology — Vol. 1, 2011. — S. 73-80. PDF (360.22 KB)
 63. Lysenko, Tatiana & Mucina, Ladislav & Iakushenko, Dmytro. (2011). Nomenclatural notes on saline vegetation of Ukraine, southern Russia and Kazakhstan. Lazaroa. 32. 187-189. PDF (117.97 KB)
 64. Алëшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева. Том 1: Разнообразие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография растительности. История и перспективы геоботаниче- ских исследований. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспекти- вы. Материалы Всероссийской конференции (г. Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург: 2011, с. 7–10.
 65. Альошкіна У. М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва / У. М. Альошкіна // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 76–90.   Повний текст
 66. БІЛИК Г. С. Еколого-ценотичні особливості рослинного покриву звалищ твердих по- бутових відходів на території Львівської області // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2(9), № 1. – С. 33-50. – PDF (846.02 KB)
 67. Багрікова Н.О. Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 267-275.   Повний текст
 68. Багрикова Н. А. Изучение сегетальной растительности Украины с позиций эколого-флористического подхода: история, современное состояние, перспективы // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2011. – Вып. 5. – С. 11–20. PDF (417.35 KB)
 69. Багрикова Н.А. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ЗЕРНОВЫХ И ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУРАХ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25-35 ЛЕТ // В сборнике: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. - 2011. - Том 1. - С. 20-23.(для загрузки див. за назвою збірника)
 70. Байдіков Є.А. ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2011. – № 1. – С. 6-11. PDF (2.91 MB)
 71. Бирзниеце И., Русиня С., Куземко А., Рашомавичиус В. Союзы Arrhenatherion elatioris и Festucion pratensis в Восточной Европе: география и синтаксономия. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Материалы Всероссийской конференции (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург, 2011, с. 32–34.
 72. Борисова О.В., Чорна Г.А. Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 1. - С. 105-112.   Повний текст
 73. Боровик Л. П. Стационарные наблюдения за восстановлением степной растительности на залежах в Стрельцовской степи (Луганский природный заповедник) // Збірник наукових праць Луганського природного заповідника. – 2011. – Луганськ. – 2011. – С. 72-92. PDF (321.12 KB)
 74. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208   Повний текст
 75. Бредіхіна Ю.Л. Загальна характеристика синантропної рослинності Мелітопольського регіону / Ю.Л. Бредіхіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 31-34.
 76. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 356-370.   Повний текст
 77. Винокуров Д.С. Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – Т. 7, №4. – С. 329-346.   Повний текст
 78. Винокуров Д.С. Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул // Чорноморськ. бот. ж. - 2011. - Т.7, №1. - С. 26-40.   Повний текст
 79. Винокуров Д.С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 60-66. PDF (236.61 KB)
 80. ГАМУЛЯ Ю.Г., ЗВЯГИНЦЕВА К.А., ЛАЗАРЕВА З.Е. БОРЫ ГОРОДА ХАРЬКОВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 30-37.   Повний текст
 81. Голуб В.Б. Гречушкина Н.А, Сорокин А.Н, Николайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea Korzenevskyi 1990 на территории Черноморского побережья Кавказа и Крымского полуострова. Растительность России, 2011, 17–18: 3–16.
 82. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження // Наукові записки. - 2011. - Том 119, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 40-45. PDF (328.36 KB)
 83. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 4. - С. 491-506.   Повний текст
 84. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.   Повний текст
 85. Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805-808.   Повний текст
 86. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 87. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. К ласс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955. - Рстит. России. - 2011. - №17-18. - С. 33-44. PDF (1.39 MB)
 88. Жуков С.П. Диференціація екологічних ніш видів та формування фітоценозів на техногенно порушених землях / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2011. — Вип. 11. — С. 36-41. PDF (244.77 KB)
 89. Карпенко Ю.О. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЛІСОВИХ ЦЕНОЗІВ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ СТІЙКІCТЬ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47). - С. 98-101. PDF (136.73 KB)
 90. КОЗАК М.І. ПОВІТРЯНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КЛАС PHARGMITО-MAGNOCARICETEA, ПОРЯДОК MAGNOCARICETALIA) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 1 (46). - С. 12-18. PDF (184.39 KB)
 91. Коломійчук В.П., Щербаков Д.В., Малаков П.В. КОВИЛОВІ СТЕПИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №1. - С. 24-29. PDF (292.43 KB)
 92. Куземко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток / А. А. Куземко // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2011. - Т. 119. - С. 59-69. PDF (377.72 KB)
 93. Куземко А.А. Концепція асоціації в сучасній фітосоціології // Чорноморський ботанічний журнал. - 2011. - Т. 7, №3. - С. 215-229.   Повний текст
 94. Куземко А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни унаслідок антропопресії // Інтродукція рослин. — 2011, №2. — С.19-30. PDF (472.73 KB)
 95. Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісник Донецького Національного Університету, Сер. А: Природничі науки, 2011. — № 1. — С. 141-150   Повний текст
 96. Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. — 2011. — Т.68, №2 — С. 216-226.   Повний текст
 97. Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 109-118.   Повний текст
 98. Кузярін О.Т. РОСЛИННІСТЬ КЛАСУ ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET R. TX. 1943 БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ (УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Т. 2(9), № 1. - 2011. - 183-206. PDF (520.74 KB)
 99. Лісова Н.О. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 3 (48). - С. 23-26. PDF (548.80 KB)
 100. Лавров В.В., Блінкова О.І., Плугатар Ю.В. СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕЛІКТОВИХ ЯЛІВЦЕВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ // Агроекологічний журнал. 2011. № 4. С. 76-81. PDF (157.70 KB)
.