Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Коваленко О. А. Рослинні угрупування Національного природного парку "Пирятинський" під охороною "Зеленої книги України" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 27-32 PDF (4.35 MB)
 2. Коваленко О. Угруповання класу Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen in Westhoff et al. 1946 на території національного природного парку «Пирятинський» // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 121-134.   Повний текст
 3. Козак М.І., Федорчук І.В. Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника «Серетський» (Тернопільська область) // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 329, № 36. - С. 47-51.   Повний текст
 4. Козир М.С. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РОСЛИННОСТІ ЗАПЛАВИ РІЧКИ СЕЙМ // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. № 10 (29). С. 46-51. PDF (414.21 KB)
 5. Коломійчук В.П. ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 105-110. (для загрузки див. Воробйов)
 6. Коломійчук В.П. Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2014, 1: 173–182.
 7. Коломійчук В.П., Винокуров Д.С. Попередній продромус степової рослинності класу Festuco-Brometea БЗАМ на території України та Росії. В сб.: Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: мат-лы междунар. научно-парктич. семинара (20 февраля 2014 г., г. Чернигов). Чернигов, 2014, с. 41–44.
 8. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - №5. - С. 74-83.   Повний текст
 9. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 177-182. PDF (378.61 KB)
 10. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 183-190. PDF (324.11 KB)
 11. Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 259. – С. 59–64.   Повний текст
 12. Конограй В. Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 156-172.   Повний текст
 13. Конограй В.А. Особенности зарастания Кременчугского водохранилища /В. А. Конограй // Биология внутренних вод. – 2014.– №2. – С. 1–7.
 14. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу Lemnetea Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 1 (66). – С. 41–46.
 15. Конограй В.А. Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 220–225.   Повний текст
 16. Конограй В.А., Білоножко В.Я. Особливості та основні напрями динаміки рослинності території Кременчуцького водосховища р. Дніпро // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 2014. – №1100 – С. 324–330.   Повний текст
 17. КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В., КВИТНИЦКАЯ А.А. СИНТАКСОНОМИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЭОЛОВОГО РЕЛЬЕФА КРЫМА // Труды Никитского ботанического сада. - 2014. - Том 136. - С. 41-55. PDF (693.75 KB)
 18. Косенко І.С., Куземко А.А., Діденко І.П., Пономаренко Г.М. Еколого-ценотичні особливості рідкісних видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Інтродукція рослин. — 2014. — 64, № 4 — С. 22-30.   Повний текст
 19. Крамарець В. О. Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону / В. О. Крамарець, Ю. Л. Бредіхіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 38-43.   Повний текст
 20. Куземко А.А., Чеканов М.М. Еколого-ценотичні особливості Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2014. — №1 (61). — С. 30-36.   Повний текст
 21. Куземко Н.І., Куземко А.А. Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2014. — Вип. 10. — С.82-93.   Повний текст
 22. Лісовець О.І., Єгошина А.В. Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетров- ської області. У зб.: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Гол. ред. А. П. Травлєєв. Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014, 43: 40–44.
 23. Омельчук О.С. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / Омельчук О.С., Проць Б.Г. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Біологія – Вип. 1(66). – 2014. – C. 72-78.
 24. Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 64 – 72.   Повний текст
 25. Панченко С. М. Доповнення до флори Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – Т. 10, №2. – С. 263 – 270.   Повний текст
 26. Панченко С. М., Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 9 (28). - С. 3-6. PDF (913.76 KB)
 27. ПЛУГАТАР Ю.В., КОБА В.П., КОВАЛЬОВ М.С. СТРУКТУРА, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСІВ У КРИМУ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2014. № 5. С. 19-33. PDF (466.78 KB)
 28. Польовий Є. В. Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) // Наукові записки. - 2014. - Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 88-101. PDF (2.56 MB)
 29. Польовий Є.В., Дідух Я.П. ЕКОЛОГО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МОДЕЛЬНОГО ПОЛІГОНУ «РОМАШКОВО» В ДОЛИНІ р. САВРАНКИ (ВІННИЦЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6. - С. 647-659.   Повний текст
 30. Скробала В.М. Типологія лісів Гірського Криму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 84-87.   Повний текст
 31. Соломаха І.В. Класифікація чорновільхових боліт Північного Причорномор’я // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 233-238. (для загрузки див. Воробйов)
 32. Сорока М.І. ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖІ NATURA 2000 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. - С. 8-13.   Повний текст
 33. Устименко П. М. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі / П. М. Устименко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2014. - Т. 10, №. 3. - С. 372-387. PDF (377.91 KB)
 34. Устименко П.М., Дубина Д.В., Любинська Л.Г. СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ АСОЦІАЦІЙ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 255-260. (для загрузки див. Воробйов)
 35. Фельбаба-Клушина Л. М., Воткальчук К. А. Ботанічні дослідження боліт і водойм Українських Карпат та їх аналіз // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Т. 36. – С. 23-29. PDF (335.74 KB)
 36. Фельбаба-Клущина Л. М., Воткальчук К. А. Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті / Л .М. Фельбаба-Клушина, К. А. Воткальчук // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 84-88.   Повний текст
 37. Фостяк Т. До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 147-152.   Повний текст
 38. Черневий Ю. Динамічні аспекти типології лісів / Ю. Черневий // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 44-66. PDF (324.09 KB)
 39. Чурілов А. М., Якубенко Б. Є. Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся // Наукові доповіді НУБіП. — 2014. — 6 (48)   Повний текст
 40. Шапошникова А.О., Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку «Долина курганів» (Херсонська область, Україна) // // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 20. - С. 23-39.   Повний текст
 41. Шевчик В. Л., Подобайло А. В., Вашека О. В., Сенчило О. О. Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 52-55 PDF (4.35 MB)
 42. Шумська Н. Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України / Н. Шумська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 135-140. PDF (129.12 KB)
 43. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. СИНИНДИКАЦИЯ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ФИТОЦЕНОЗА // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2013. № 4. С. 90.
 44. Bezrodnova O. V. Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests / O. V. Bezrodnova, I. M. Loza, N. N. Nazarenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. - 2013. - № 1079, вип. 18. - С. 38-45. PDF (261.80 KB)
 45. Kricsfalusy V.V. Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management // Thaiszia - J. Bot., Košice. - 2013. - 23 (1): 67-112 PDF (3.15 MB)
 46. Woźniak A., Soroka M. СИНТАКСОНОМІЯ ТА СИНФІТОСОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2013. - 11. - С. 69-79.   Повний текст
 47. Ізмест’єва С.В., Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Оцінка стану популяцій рідкісних видів рослин на території торфово-болотного масиву “Переброди” (Рівненський природний заповідник) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 34-37. (для загрузки див. Коніщук)
 48. БУДЖАК В.В., КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК А.І., ЧОРНЕЙ І.І. ГЕОБОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ УРОЧИЩА «СТЕП МАСЬОК» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 235-249.   Повний текст
 49. Вакаренко Л. П. Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони / Л. П. Вакаренко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 283-291. PDF (534.34 KB)
 50. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 51. ВАШЕНЯК Ю.А. УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 210-220.   Повний текст
 52. Винокуров Д.С. 2013. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект). У зб.: Екологія водно-болотних угідь і торфо- вищ. Київ: ДІА, с. 24–28.
 53. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28. (для загрузки див. Коніщук)
 54. Возняк А., Сорока М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. - С. 9-14.   Повний текст
 55. Гайова Ю.Ю. ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 46-52.   Повний текст
 56. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 27-33.   Повний текст
 57. Гапон С. В. Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 257-264. PDF (333.06 KB)
 58. Гапон С.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОХОВОЇ РОСЛИННОСТІ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 392-397.   Повний текст
 59. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496.   Повний текст
 60. Гончаренко І. В., Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3–4. - С. 51-63.   Повний текст
 61. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 62. Давидов Д.А. ОЦІНКА СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 5. - С. 630-634.   Повний текст
 63. Дацюк В. В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В. В. Дацюк, І. П. Логвиненко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 451-458. PDF (305.66 KB)
 64. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 65. Коваленко О. А. Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва / О. А. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 559-571. PDF (1.87 MB)
 66. Коваленко О.А. Рослинні угруповання Національного природного парку ,,Пирятинський“ під охороною ,,Зеленої книги України“ / О.А. Коваленко // Заповідна справа в Україні. – 2013. – № 2. – С. 68–80.
 67. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 68. Козир М. С. Лісова рослинність урочища «Лиса Гора» (Київ) // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь: ТНУ, 2013. Вып. 8. С. 71–77. PDF (429.84 KB)
 69. Коніщук В.В. Екологічні особливості та сукцесії боліт Поліського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 69-74. PDF (3.26 MB)
 70. Коніщук В.В. Еколого-геоботанічне районування поліської підпровінції зони мішаних лісів на основі класифікації Браун-Бланке. У зб. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. К.: ДІА, 2013, 133–140 с. PDF (9.43 MB)
 71. Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50.   Повний текст
 72. КУЗЕМКО А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 71-75.   Повний текст
 73. Кузь І. А. Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія / І. А. Кузь // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 214-225. PDF (365.68 KB)
 74. Лисенко Г., Данилик І. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 62. – С. 203-215.   Повний текст
 75. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2013. — № 3 (56). - С. 23-27. PDF (2.15 MB)
 76. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 418-422.   Повний текст
 77. Міронова Н.Г. РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. - С. 341-346.   Повний текст
 78. Москалець В. В., Москалець Т. З. Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоцеозах тритикале озимого на синекологічному рівні // Наукові доповіді НУБіП. - 2013. - 2 (38).   Повний текст
 79. Ольшевська І. А., Дідух Я. П., Мала Ю. І., Пашкевич Н. А. Лучна рослинність заплави р. Случ // Природа Західного Полісся та прилеглих територій — 2016 —№13 — С. 59-87.
 80. ОНИЩЕНКО В.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 93-116.   Повний текст
 81. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 395-403.   Повний текст
 82. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 83. Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ FAGETA SYLVATICAE УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ ПЛОЩІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 361-368.   Повний текст
 84. Санісло Я.П., Будніков Г.Б. Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 5-16 PDF (1.19 MB)
 85. Скробала В.М. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 17-21.   Повний текст
 86. Сорока М.І. ПРОБЛЕМИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТАКСОНІВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 40-45.   Повний текст
 87. СОСНОВСЬКА С. В., ДАНИЛИК І. М. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. (CYPERACEAE JUSS.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 359-365.   Повний текст
 88. Федоненко О. В., Поздній Є. В. Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1 (13). - С. 60-65. PDF (173.53 KB)
 89. Фельбаба-Клушина Л. М., Гасинець Я.С., Пущак В. І. Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 136-138. PDF (272.87 KB)
 90. Чурілов А.М., Якубенко Б.Є. ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 82-88.   Повний текст
 91. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158.   Повний текст
 92. Шумська Н. В. Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку / Н. В. Шумська // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 330-348. PDF (580.76 KB)
 93. Якубенко Б. Є., Григорюк І.П., Чурілов А. М. ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 5, №5-6, 2013. - С. PDF (490.77 KB)
 94. Яроцька М.О. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОЇ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ЛІСІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Біологічний вісник МДПУ. - 2013. №1. - С. 147-165. PDF (761.59 KB)
 95. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 96. Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322.   Повний текст
 97. Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., kvakovska I., Solomakha v., Tokaryuk A. SYNTAXONOMY OF SUBALPINE TALL-GRASS COMMUNITIES (CALAMAGROSTIETALIA VILLOSAE) IN THE UKRAINIAN DISTRICTS OF THE EASTERN CARPATHIANS // Ann. Bot. (Roma), 2012, 2: 67–78. OF THE EASTERN CARPATHIANS PDF (717.27 KB)
 98. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 99. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОБОТАНИКИ: СБОРНИК СТАТЕЙ И ЛЕКЦИЙ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции (1–7 октября 2012 г.). — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2012 — 620 с. PDF (15.93 MB)
 100. Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область)// Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 5. - С. 638-643.   Повний текст
.