Український геоботанічний сайт

Статті за 1963


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Алексеенко М.И. Пойменные луга Северного Донца в пределах Харьковской области, их охрана и использование // Известия Харьковского отдела Географического общества Союза ССР. – 1963. – С. 101–105 DJVU (144.65 KB)
 2. Білик Г.І. Засолені луки Лівобережного Придніпров’я, їх раціональне використання та поліпшення // Укр. ботан. журн. - 1963. - 20, № 2. - С. 87-96.   Повний текст
 3. Балашов Л.С. Загальна характеристика рослинності долини р. Снов // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 105-152. DJVU (1.24 MB)
 4. Бачуріна Г. Ф. Мезотрофна і оліготрофна стадії розвитку боліт в басейні р. Уж в межах Центрального Полісся / Г. Ф. Бачуріна. // Український ботанічний журнал. – 1963. – Т. ХХ. – № 3. - С. 81-93.   Повний текст
 5. Брадис Е.М. Принципы и основные единицы классификации болотной растительности // Ученые записки Тартуского университета. – 1963. – Вып. 145. – С. 9–23. DJVU (345.17 KB)
 6. Ермоленко Е.Д. Некоторые данные о сезонной динамике травяного покрова полезащитных лесных полос // Труды Научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. – 1963. – Т. 37. Ботанические работы. – С. 39–44. DJVU (281.40 KB)
 7. Ермоленко Е.Д. Некоторые данные о сезонной динамике травяного покрова полезащитных лесных полос. Труды Научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. 1963. Т. 37. Ботанические работы. С. 39–44. DJVU (281.40 KB)
 8. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 81-103. PDF (3.26 MB)
 9. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір та використання рослинних ресурсів. — В кн.: Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. - 1963. - С. 95-98. DJVU (234.63 KB)
 10. Константінова А.Г. Піскова рослинність Луганської області та її значення для закріплення пісків // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 73-78.   Повний текст
 11. Корелякова І.А. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-86.   Повний текст
 12. Корелякова І.А. Заростання заплавних водойм верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 5. – С. 87-92.   Повний текст
 13. Корелякова І.Л. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-87.   Повний текст
 14. Корелякова І.Л. Екологічна характеристика водної рослинності Верхнього Дніпра // Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. – К., 1963. – С. 3-14.
 15. Кучерява Л.Ф. Рослинність боліт лісостепової частини Київської області. Збірник наукових праць аспірантів Київського державного університету (Природничі науки). – Київ, 1963. – С. 75–80.
 16. Пашкевич Г.О. Історія рослинності Житомирського Полісся в голоцені за даними спорово-пилкових досліджень // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 6. – С. 52-62.   Повний текст
 17. Саричева З.А. Зміна рослинності лучного степу під впливом випасання на прикладі Михайлівської цілини. Питання експериментальної ботаніки. – Київ, 1964. – С. 110–117.
 18. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Лучна рослинність долини верхнього Дністра. У зб.: Питання фізіології, фітоембріології та флори України. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 153–179. DJVU (559.62 KB)
 19. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинність боліт долини Верхнього Дністра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 93-101.   Повний текст
.