Український геоботанічний сайт

Статті за 2014


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Abduloieva O.S., Podobaylo A.V. Harvesting of common reed in the national nature park “Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management. // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. - 10 (4): 527-539. PDF (649.24 KB)
 2. Davydov D.A., Daciuk V.V., Vynokurov D.S. New localities of rare plant species in Volyn region (Ukraine) // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology. – Issue 20, №1100, 2014. – P. 258-264.   Повний текст
 3. Didukh Ya., Mucina L. Validation of names of some syntaxa of the Crimean vegetation. Lazaroa, 2014, 35: 181–190. PDF (2.52 MB)
 4. Idoia Biurrun, Itziar García-Mijangos, Asun Berastegi, Didem Ambarli, Iwona Dembicz, Goffredo Filibeck, Ute Jandt, Monika Janišová, Renaud Jaunatre, Zygmunt Kącki, Anna Kuzemko, Hristo Pedashenko, Nina Y. Polchaninova, Denys Vynokurov, Jürgen Dengler. Diversity of dry grasslands in Navarre (Spain) // Bull. Eur. Dry Grassl. Group. – 2014. – №24/25. – P. 4-21.
 5. Karmyzova L. Ecological study of invasive Amorpha fruticosa L. at research biological stations within Steppe zone, Ukraine // Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology. - 20, №1100 - 2014. - P. 300-304. PDF (203.33 KB)
 6. Kozak, Olena & Didukh, Yakiv. (2014). Assessment of Mountain Ecosystems Changes Under Anthropogenic Pressure in Latorica River Basin (Transcarpathian Region, Ukraine). Ekologia.Vol. 33, No. 4, p. 365–379. PDF (1.06 MB)
 7. Kuzemko A.A., Becker T., Didukh Y. P., Ardelean I. V., Becker U., Beldean M., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Uğurlu E., Ünal A., Vassilev K., Vorona E. I., Yavorska O.H. & Dengler J. Dry grassland vegetation of Central Podolia (Ukraine) – a preliminary overview of its syntaxonomy, ecology and biodiversity // Tuexenia. – 2014. – 34. – 391–430. PDF (3.62 MB)
 8. Roleček, J., Čornej, I.I. & Tokarjuk, A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia, 2014, 86: 13–34.
 9. Woźniak A., Soroka M. Syntaxonomic evaluation of weed communities in cereal agrocenoses // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2014. - 12. - P. 52-60. PDF (8.29 MB)
 10. Ібатуліна Ю. В. Моніторинг степової рослинності в резерватах (Донецька обл.) // Луган.ун-ту імені Тараса Шевченка № 8 (291), Ч. І, 2014. - С. 42-48. PDF (275.62 KB)
 11. Іванюк Т. М. Дубові насадження центрального Полісся України // Наукові доповіді НУБіП. - 2014. - 1 (43).   Повний текст
 12. Безроднова О.В. ЭКОМОРФИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ С ОСТЕПНЕННЫМ ТРАВОСТОЕМ // ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, вип. 2 (32), с. 90-96. PDF (357.86 KB)
 13. Боровик Л. Видовий склад перелогових угруповань початкових стадій сукцесії на північному сході Луганської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 137-146.   Повний текст
 14. Винокуров Д.С. Древесно-кустарниковая растительность долины р. Ингул (Украина) // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. – 2014. – 2 (29). – С. 42-49. PDF (2.20 MB)
 15. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №2. – С. 148-160. PDF (336.27 KB)
 16. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №5. – С. 537-548. PDF (506.02 KB)
 17. Винокуров Д.С. Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна, 2014. – Вип. 65. – С. 135-150.   Повний текст
 18. Воробйов Є.О. ЛІСОВІ ВЕРХОВІ БОЛОТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ: РЕВІЗІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 66-71. PDF (8.24 MB)
 19. Гончаренко І.В., Голик Г.М. Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків «Нивки» та «Теремки» м. Києва // Екологія та ноосферологія. – 2014. – Т. 25. – № 3-4. – С. 53-68.   Повний текст
 20. Гофман О. П. Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів. Наукові записки. 2014. Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". С. 70-78. PDF (508.77 KB)
 21. Дідух Я., Четвертних І., Боратинські А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 35-47.   Повний текст
 22. Дідух Я.П. Стратегія розвитку геоботаніки в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71(4). – С. 399–411   Повний текст
 23. Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 2014. — 71, №2. — С. 140-147.   Повний текст
 24. Дідух Я.П., Соколенко У.М. ЕКОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БІОТОПІВ КАРАБІ-ЯЙЛИ (ГІРСЬКИЙ КРИМ) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2. - С.139-147.   Повний текст
 25. Дідух Я.П., Чусова О.О. РІДКІСНІ КСЕРОФІТНО-СТЕПОВІ УГРУПОВАННЯ ТА БІОТОПИ ДОЛИНИ р. КРАСНА (ЛУГАНСЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3. - С. 275-285.   Повний текст
 26. Данилик І. М., Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2014. – T. 71, N2. – C. 209 – 213.   Повний текст
 27. Дацюк В. В. Рідкісні фітоценози Національного природного парку «Дермансько-Острозький» (Рівненська область) / В. В. Дацюк, О. В. Головко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 206-209. PDF (430.74 KB)
 28. Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Єрмаков М.Б.,Пєстунов І.А. КАРТОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГАЛОФІТНОЇ РОСЛИННОСТІ ПРИМОРСЬКОГО СЕКТОРА КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5. - С. 531-536.   Повний текст
 29. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 3. – С. 263-274.   Повний текст
 30. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П. Синтаксономія галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 4. – С. 412-428.   Повний текст
 31. Дубина Д.В., Устименко П.М. РАРИТЕТНІ УГРУПОВАННЯ БОЛОТНОЇ ТА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 84-90. (для загрузки див. Воробйов)
 32. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. VI. К ласс ы Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae // Растительность России. - 2014. - №25. - С. 13-29. PDF (3.10 MB)
 33. Казарінова Г.О. СИНГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 4. - С. 435-441.   Повний текст
 34. Коваленко А.А. Синтаксономия сообществ пойменного эфемеретума (Isoëto-Nano-Juncetea Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. et al. 1952) Национального природного парка Пирятинский (Полтавская обл., Украина) / A.А. Коваленко. – Ботанический журнал. 2014. - 99, № 1. - С. 34–60. PDF (216.96 KB)
 35. Коваленко О. А. Рослинні угрупування Національного природного парку "Пирятинський" під охороною "Зеленої книги України" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 27-32 PDF (4.35 MB)
 36. Коваленко О. Угруповання класу Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen in Westhoff et al. 1946 на території національного природного парку «Пирятинський» // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 121-134.   Повний текст
 37. Козак М.І., Федорчук І.В. Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника «Серетський» (Тернопільська область) // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 329, № 36. - С. 47-51.   Повний текст
 38. Козир М.С. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РОСЛИННОСТІ ЗАПЛАВИ РІЧКИ СЕЙМ // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. № 10 (29). С. 46-51. PDF (414.21 KB)
 39. Коломійчук В.П. ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 105-110. (для загрузки див. Воробйов)
 40. Коломійчук В.П. Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2014, 1: 173–182. PDF (8.13 MB)
 41. Коломійчук В.П., Винокуров Д.С. Попередній продромус степової рослинності класу Festuco-Brometea БЗАМ на території України та Росії. В сб.: Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: мат-лы междунар. научно-парктич. семинара (20 февраля 2014 г., г. Чернигов). Чернигов, 2014, с. 41–44. PDF (2.30 MB)
 42. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - №5. - С. 74-83.   Повний текст
 43. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - 5. -С. 74-83.   Повний текст
 44. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 177-182. PDF (378.61 KB)
 45. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 183-190. PDF (324.11 KB)
 46. Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 259. – С. 59–64.   Повний текст
 47. Конограй В. Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 156-172.   Повний текст
 48. Конограй В.А. Особенности зарастания Кременчугского водохранилища /В. А. Конограй // Биология внутренних вод. – 2014.– №2. – С. 1–7.
 49. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу Lemnetea Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 1 (66). – С. 41–46. PDF (325.70 KB)
 50. Конограй В.А. Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 220–225. PDF (631.91 KB)
 51. Конограй В.А., Білоножко В.Я. Особливості та основні напрями динаміки рослинності території Кременчуцького водосховища р. Дніпро // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 2014. – №1100 – С. 324–330.   Повний текст
 52. КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В., КВИТНИЦКАЯ А.А. СИНТАКСОНОМИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЭОЛОВОГО РЕЛЬЕФА КРЫМА // Труды Никитского ботанического сада. - 2014. - Том 136. - С. 41-55. PDF (693.75 KB)
 53. Косенко І.С., Куземко А.А., Діденко І.П., Пономаренко Г.М. Еколого-ценотичні особливості рідкісних видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Інтродукція рослин. — 2014. — 64, № 4 — С. 22-30.   Повний текст
 54. Крамарець В. О. Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону / В. О. Крамарець, Ю. Л. Бредіхіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 38-43.   Повний текст
 55. Куземко А.А., Чеканов М.М. Еколого-ценотичні особливості Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2014. — №1 (61). — С. 30-36.   Повний текст
 56. Куземко Н.І., Куземко А.А. Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2014. — Вип. 10. — С.82-93.   Повний текст
 57. Лісовець О.І., Єгошина А.В. Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетров- ської області. У зб.: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Гол. ред. А. П. Травлєєв. Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014, 43: 40–44.
 58. Лукіша В.В. Толерантність лісових фітоценозів до рекреаційних навантажень та методи її підвищення // Екологічні науки. - 2014. - 5. -С. 67-73.   Повний текст
 59. Омельчук О.С. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / Омельчук О.С., Проць Б.Г. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Біологія – Вип. 1(66). – 2014. – C. 72-78. PDF (496.08 KB)
 60. Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 64 – 72.   Повний текст
 61. Панченко С. М. Доповнення до флори Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – Т. 10, №2. – С. 263 – 270.   Повний текст
 62. Панченко С. М., Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 9 (28). - С. 3-6. PDF (913.76 KB)
 63. ПЛУГАТАР Ю.В., КОБА В.П., КОВАЛЬОВ М.С. СТРУКТУРА, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСІВ У КРИМУ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2014. № 5. С. 19-33. PDF (466.78 KB)
 64. Польовий Є. В. Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) // Наукові записки. - 2014. - Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 88-101. PDF (2.56 MB)
 65. Польовий Є.В., Дідух Я.П. ЕКОЛОГО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МОДЕЛЬНОГО ПОЛІГОНУ «РОМАШКОВО» В ДОЛИНІ р. САВРАНКИ (ВІННИЦЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6. - С. 647-659.   Повний текст
 66. Скробала В.М. Типологія лісів Гірського Криму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 84-87.   Повний текст
 67. Соломаха І.В. Класифікація чорновільхових боліт Північного Причорномор’я // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 233-238. PDF (193.46 KB)
 68. Сорока М.І. ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖІ NATURA 2000 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. - С. 8-13.   Повний текст
 69. Устименко П. М. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі / П. М. Устименко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2014. - Т. 10, №. 3. - С. 372-387. PDF (377.91 KB)
 70. Устименко П.М., Дубина Д.В., Любинська Л.Г. СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ АСОЦІАЦІЙ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 255-260. (для загрузки див. Воробйов)
 71. Фельбаба-Клушина Л. М., Воткальчук К. А. Ботанічні дослідження боліт і водойм Українських Карпат та їх аналіз // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Т. 36. – С. 23-29. PDF (335.74 KB)
 72. Фельбаба-Клущина Л. М., Воткальчук К. А. Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті / Л .М. Фельбаба-Клушина, К. А. Воткальчук // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 84-88.   Повний текст
 73. Фостяк Т. До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 147-152.   Повний текст
 74. Черневий Ю. Динамічні аспекти типології лісів / Ю. Черневий // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 44-66. PDF (324.09 KB)
 75. Чурілов А. М., Якубенко Б. Є. Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся // Наукові доповіді НУБіП. — 2014. — 6 (48)   Повний текст
 76. Шапошникова А.О., Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку «Долина курганів» (Херсонська область, Україна) // // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 20. - С. 23-39.   Повний текст
 77. Шевчик В. Л., Подобайло А. В., Вашека О. В., Сенчило О. О. Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 52-55 PDF (4.35 MB)
 78. Шумська Н. Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України / Н. Шумська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 135-140. PDF (129.12 KB)
.