Український геоботанічний сайт

Статті за 1966


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Амелін І. С. Луки Дублянсько-Яричевської долини Львівської області // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 2. - С. 72-79.   Повний текст
 2. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність верхнього та середнього Поліського Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 1.   Повний текст
 3. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність лісостепового та степового Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 4. – С. 44-49.   Повний текст
 4. Афанасьєв Д.Я. Рослинність долини р. Великої Висі і основні заходи щодо її поновлення та охорони // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 5. – С. 89-94.   Повний текст
 5. Балашов Л.С. Высшая водная растительность р. Снов и водоемов ее поймы // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 4. – С. 56-58.
 6. Берко Й.М. Роль рослинного покриву в запобіганні сельових явищ в Українських Карпатах. — В кн.: Селі України. К, 1966.
 7. Берко Й.М. Рослинний покрив селенебезпечних районів Українських Карпат, його захисні функції, раціональне використанні і збереження // Охорона природи Західних областей України. - Вид-во Львів. ун-ту, 1966.
 8. Владимирова К.С., Зеров К.К. Донная растительность Килийской дельты Дуная // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 2. – С. 9-16.
 9. Ермаченко Г.А. Щучковые луга высокогорья Украинских Карпат. В сб.: Проблемы ботаники. Т. 8. Растительность высокогорий и вопросы ее хозяйственного использования. – М.–Л.: Наука, 1966. – С. 246–254. DJVU (159.54 KB)
 10. Малиновский К.А. Смены растительного покрова Карпатского высокогорья под влиянием антропогенных факторов. В сб.: Проблемы ботаники. Т. 8. Растительность высокогорий и вопросы ее хозяйственного использования. – М.–Л.: Наука, 1966. – С. 130–138. DJVU (155.74 KB)
 11. Мулярчук С.О. Сучасний стан природних лісостанів ялини європейської (Picea abies (L.) Karts.) на Лівобережному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1966. – 23, № 3. – С. 111-116.   Повний текст
 12. Ткаченко В. С. Заплавні луки Сiверського Дiнця та їх народногосподарське значення / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 5.   Повний текст
 13. Ткаченко В. С. Рослиннiсть заплави Сiверського Дiнця в районі с. Світличного / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 2.   Повний текст
 14. Федец Й.Ф. Принципы классификации типов леса Украинских Карпат // Труды Казах. НИИЛХА. - Алма-Ата, 1966. - №5. - С. 125-137.
 15. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси межиріччя Десна – Сейм // Український ботанічний журнал. 23. №3. — 1966. с.105-110.   Повний текст
.