Український геоботанічний сайт

Статті за 1975


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Ткаченко В.С. Сучасний стан рослинності басейнів малих річок Донбасу та її протиерозійна та водоохоронна роль // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 2. – С. 65-70.   Повний текст
 2. Андрієнко Т.Л., Балашов Л.С. Рослинність північної частини Житомирської області // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 2. – С. 153-159.   Повний текст
 3. Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки нижньої течії р.Сейму // Укр. ботан. журн., 1975. — 32, №3. — С. 301-307.   Повний текст
 4. Афанасьєв Д.Я., Ситенко Б.Б. Заплавні луки нижньої половини долини р. Тетерева // Укр. ботан. журн., 1975. — 32, №1. — С. 52-58.   Повний текст
 5. Білик Г.І., Осичнюк В.В., Ткаченко В.С. Рослинний покрив Хомутовського степу за даними крупномасштабного картування // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 6. – С. 747-752.   Повний текст
 6. Балашов Л.С., Андрієнко Т.Л. Рослинність північної частини Житомирської обл. // Укр. ботан. журн. — 1975. — 32, № 5. — С. 153–159.   Повний текст
 7. Брадіс Є.М., Андрієнко Т.Л. Детальне геоботанічне районування Полісся УРСР // Укр ботан. журн. – 1975. – 32, № 4. – С. 471-475.   Повний текст
 8. Григора І.М. Лісові болота північно-західної частини Чернігівського Полісся // Укр. ботан. журн. — 1975. — 32, № 6. — С. 734-740.   Повний текст
 9. Корелякова И.Л. Роль высшей растительности в формировании органического вещества на мелководьях Киевского водохранилища // Круговорот веществ и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – С. 152-156.
 10. М’якушко В.К. Класифікація соснових лісів України // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 3. – С. 283-290.   Повний текст
 11. Парахонська Н.О., Мошкова Н.О. Рослинний покрив болота Волисок у Поліському заповіднику та деякі його альгосинузії // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 6. – С. 741-746.   Повний текст
 12. Рева М.Л., Хархота Т.І., Повх В.М. Рослинність водойм шахтного водовідливу // Інтрод. та експеримент. екол. рослин. – 1975. – Вип. 4. – С. 30-34.
 13. Тасєнкевич Л.О. Унікальне для України угруповання букового липняка сеслерієвого в Угольському заповіднику на Закарпатті // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, №2. – С. 220-222.   Повний текст
 14. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Жижин М. П., Куковиця Г. С. Степова рослинність Львівської області // Укр. ботан. журн. – 1975. – Т. 32. – N. 5. – С. 630–633.   Повний текст
 15. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси з Quercus pubescens Willd. південного заходу УРСР. Український ботанічний журнал, 1975, 32(1): 109–112.   Повний текст
 16. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Рідколісся ялівцю високого (Junipereta excelsae) Криму та аналіз їх флори. Укр. ботан. журн., 1975, 32(6): 753–762.   Повний текст
.