Український геоботанічний сайт

Статті за 1955


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

  1. Білик Г.І. Рослинні комплекси лівобережжя середнього Придніпров'я // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 46-66.   Повний текст
  2. Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. - К.:Київ. ун-т, 1955. -С. 269-319. DJVU (1.73 MB)
  3. Брадис Е.М. Лесные болота Украинского Полесья верхового и переходового типов // Труды Института леса АН СССР. – 1955. – Т. 31. – С. 74–80. DJVU (249.55 KB)
  4. Бухало М.А.Водно-болотная растительность озер Заболотьевского района Волынской области // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 4-7.
  5. Бухало М.О. Растительность группы озер Песочное и Домашнее, Заболотьевского района на Волыни // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 7-9.
  6. Комендар В. І. Характер верхньої межі лісу на хребті Чорногора в Радянських Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 4. – С. 75-84.   Повний текст
  7. Малиновський К.А., Мельничук В.М. Рослинність Боржавських полонин, їх кормова характеристика та шляхи поліпшення // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1955. - 4 - С.113-128. PDF (2.25 MB)
  8. Поварніцин В.О. Лісова рослинність поліської частини Ровенської області // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 51-63.   Повний текст
.