Український геоботанічний сайт

Статті за 2020


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Коваленко І.М. Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 3. С. 100—107.   Повний текст
 2. Dmytrash-Vatseba, I. I., & Shumska, N. V. (2020). Dynamics of plant cover of meadow steppes after the cessation of traditional management in Opillia. Biosystems Diversity, 28(3), 224–229.   Повний текст
 3. Dubyna, D. V., Dziuba, T. P., Iemelianova, S. M., & Makhynia, L. М. (2020). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine. 1. Classes: Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Crithmo-Staticetea, Crypsietea aculeatae, Thero-salicornietea. Biosystems Diversity, 28(1), 68–80.   Повний текст
 4. Dubyna, D. V., Dziuba, Т. P., Iemelianova, S. M., & Tymoshenko, P. A. (2020). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine. 2. Helichryso-Crucianelletea maritimae, Festucetea vaginatae, Koelerio-Corynephoretea canescentis classes. Biosystems Diversity, 28(3), 298–319.   Повний текст
 5. Goncharenko I., Kozyr M., Senchylo O. Classification of the floodplain meadows of the Seym and the Dnieper river valleys in the north-eastern part of Ukraine // Biologia. - 2020. - 75. - P. 53–70. PDF (905.71 KB)
 6. GONCHARENKO I., SENCHYLO O.The study of fidelity measures in the context of using them as a threshold criterion in the allocation of diagnostic species // Ecologica Montenegrina 30: 28-36 (2020) PDF (645.62 KB)
 7. Goncharenko I., Yatsenko H. Phytosociological study of the forest vegetation of Kyiv urban area (Ukraine) // Hacquetia. - 2020. - 19/1. - P.99–126.   Повний текст
 8. Goncharenko, I., Semenishchenkov, Y., Tsakalos, J.L. et al. Thermophilous oak forests of the steppe and forest-steppe zones of Ukraine and Western Russia. Biologia 75, 337–353 (2020). PDF (2.37 MB)
 9. Khannanova O.R. 2020. Biotopes of Gadyach Regional Landscape Park (Poltava Region, Ukraine). Ukrainian Botanical Journal, 77(1): 34–39.   Повний текст
 10. Negrash J.M., Vorobyov Y.O. 2020. Ecological and cenological characteristics of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Ukraine IІ. Phytocenotaxonomy of forests with Scopolia carniolica. Ukrainian Botanical Journal, 77(6): 454–465.   Повний текст
 11. Onyshchenko V.A., Virchenko V.M. 2020. Epiphytic and epixylic bryophyte communities of Holosiivskyi National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 77(1): 23–33.   Повний текст
 12. Безсмертна О. ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОЇ СУКЦЕСІЇ У КАР'ЄРІ ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ В С. НОВИЙ ТІК (РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ) // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - БІОЛОГІЯ. 1(80)/2020. - С. 44-49. PDF (457.70 KB)
 13. ДАВИДОВ Д.А., ДАВИДОВА А.О. (2020). Дві нові асоціації для галофітної рослинності України. Чорноморськ. бот. ж., 16 (2): 118–134.   Повний текст
 14. Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали четвертої науково- теоретичної конференції (Київ, 25–26 березня 2020 р.) / За ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. – Київ, 2020. – 149 с. PDF (1.97 MB)
 15. Мазур І.О. ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЛАВНЕВИХ БІОТОПІВ РІЧОК ТИЛІГУЛО-БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 4 (86), 2020.   Повний текст
 16. Мельник В.І. Про причини острівної локалізації ялинових лісів Полісся. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 9. С. 86—97.   Повний текст
 17. Розенбліт Ю.В. 2020. Екомери заплави Дністровського каньйону. Український ботанічний журнал, 77(3): 156–172.   Повний текст
 18. Соломаха І.В., Шевчик В.Л. (2020). Синтаксономія полезахисних лісових смуг Середнього Придніпров’я. Чорноморськ. бот. ж., 16 (1): 40–54.   Повний текст
 19. Ханнанова О.Р. 2020. Біотопи регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська обл., Україна)// Український ботанічний журнал, 77(1): 34–39.   Повний текст
.