Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Боровик Л. П. Результати багаторічного фітоценотичного моніторингу в Стрільцівському степу (Луганський природний заповідник) // Заповідна справа у степовій зоні України (До 90-річчя від створення надморських заповідників). Праці всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). Серія: «Conservation biology in Ukraine» – Київ, 2017. – Вип. 2, т. 2. – С.42-47.
 2. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В., Устименко П.М. Фітоценотипічна структура степових созофітів та їх представленість в угрупованнях Зеленої книги України // Заповідна справа степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників). Праці Всеукраїнської наук.-практ. конф. (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). - Вип. 2, т. 2. - Київ, 2017. - С. 48-53.
 3. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха І.В. (2017). Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 295–305.   Повний текст
 4. Голик Г. М. Синтаксономія деревної рослинності м. Києва, її синфітоіндикаційний аналіз та антропогенна трансформація / Г. М. Голик, І. В. Гончаренко // Ecology and noospherology. - 2017. - Vol. 28, no. 1-2. - С. 49-63. PDF (475.35 KB)
 5. Дідух Я. П., Чусова О.О. Ксерофільні степові та кретофітні біотопи басейну р. Красна (Луганська обл.) // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманіття: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ, 14-15 березня 2016 року). - Київ, 2017. - С. 119-127.
 6. Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.   Повний текст
 7. Данилик Р.М., Скробала В.М. Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955 // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 81-87. PDF (565.24 KB)
 8. Дмитрук Ю. Г. СУЧАСНИЙ СТАН ЧАГАРНИКОВИХ УГРУПОВАНЬ АРИДНО - СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО - ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР ’ Я // Вісник Черкаського ун-ту. – 2017. – №2. – С.3-10. PDF (484.61 KB)
 9. Дмитрук Ю.Г. ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ ЦІЛИННО-СТЕПОВИХ БІОТОПІВ ПІВДЕННО- ТА СЕРЕДНЬО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОН ТИЛІГУЛО- БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ // Наукові доповіді НУБіП України. - № 4 (68), 2017 PDF (643.52 KB)
 10. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Продромус рослинності України в аспекті інтеграції до класифікації рослинності Європи // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). - Київ, 2017. -С. 18-24.
 11. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М. (2017). Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область). Чорноморськ. бот. ж., 13 (4): 428–443.   Повний текст
 12. Дубина Д.В., Еннан А.А., ДзюбаТ.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману. Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 562–573.   Повний текст
 13. Клепець О. В. Рослинність макрофітів водойм Полтавського міського парку / О. В. Клепець // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2017. - Т. 3, № 1-2. - С. 51-63. PDF (538.83 KB)
 14. Козак Ю.В. Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 108-114.   Повний текст
 15. Козир М.С. (2017). Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 316–323.   Повний текст
 16. Козир М.С., Жигаленко О.А., Калита Г.О. (2017). Луки заплавних комплексів м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (1): 57-71.   Повний текст
 17. Коломійчук В.П., Літвинська С.А. 2017. Деревна рослинність берегової зони Азовського моря. У зб.: Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні. Київ.: Талком, с. 26–34.
 18. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Квитницкая А.А. КЕКУРЫ КАЗАНТИПСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА: СООБЩЕСТВА И УСЛОВИЯ // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2017. Т. 26. № 4. С. 223-227. PDF (420.19 KB)
 19. Красова О.А. Типизация растительности известняковых обнажений бассейна реки Ингулец (Украина) / О.А. Красова // Наука и мир. Международный научный журнал. – 2017. – № 5 (45) – С. 36 –38.
 20. Кузьмішина І.І., Коцун Л. О., Кузярін О. Т. Матейчик В. І. Раритетні фітоценози у Шацькому поозер'ї // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. - Том ІІ. Біологія. - №14. - 2017. - С. 7-9. PDF (579.92 KB)
 21. Ладика М.М.ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ЗАПЛАВИ Р. ІРПІНЬ: АПРОБАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ // Науковий вісник НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія. - 270. - 2017. - С. 224-235. PDF (723.67 KB)
 22. Мельник Р.П. , Мойсієнко І.І. , Садова О.Ф. Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски» // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С.65-70. PDF (409.28 KB)
 23. Олійник М.П., ПарпанВ.І. Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 276–283.   Повний текст
 24. Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 360–372.   Повний текст
 25. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ БИОТОПЫ ЭРОЗИОННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2017 № 124. - С. 61-71. PDF (474.05 KB)
 26. Смаглюк О., Смоляр Н., Соломаха В. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 23-34.   Повний текст
 27. Ткаченко, В.С., Бойченко, С.Г. Екотопічні трансформації степових екосистем під впливом кліматичних змін у другій половині ХХ та на початку ХХІ століть // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:94-102.   Повний текст
 28. Філатова О.В. До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області // / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія «Біологія», вип. 28, 2017. - С. 206-212. PDF (188.31 KB)
 29. Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу RhamnoPrunetea. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 263–275.   Повний текст
 30. Шапошнiкова А.О. (2017). Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 239–251.   Повний текст
 31. Шапошнікова А.О. (2017). Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 278–294.   Повний текст
 32. Budzhak, V.V., Chorney, I.I., Tokariuk, A.I. & Kuzemko, A.A. 2016: Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. Hacquetia 15(2): 63-77. PDF (1.63 MB)
 33. Chytrý M., Hennekens S. M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J. H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J. A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W. B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R. G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J. A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V.y, Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Erenskjold Moeslund J., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M. P., Rodwell John S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P. D., Emin U., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. 2016: European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science. 19: 173–180. PDF (922.85 KB)
 34. Dembicz I., Moysiyenko I.I., Shaposhnikova A., Vynokurov D., Kozub Ł., Sudnik-Woejcikowska B. Isolation and patch size drive specialist plant species density within steppe islands: a case study of kurgans in southern Ukraine // Biodivers Conserv. – 2016. – P. 1-19. DOI 10.1007/s10531-016-1077-y PDF (1.22 MB)
 35. Kolomiychuk V., Vynokurov D. Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone // Hacquetia. - 2016. - 15 (2). - P. 79-104. PDF (2.00 MB)
 36. Kuzemko A., Steinbauer M. J., Becker T., Didukh Y. P., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Ug˘urlu E., Vassilev K., Dengler J. 2016: Patterns and drivers of phytodiversity in steppe grasslands of Central Podolia (Ukraine). Biodiversity and Conservation 25(12): 2233–2250. PDF (688.60 KB)
 37. Kuzemko A.A. 2016: Classification of the class Molinio-Arrhenatheretea in the forest and forest-steppe zones of Ukraine. Phytocoenologia. 46(3): 241–256. PDF (900.17 KB)
 38. Lisetskii Fedor, & Tokhtar, Valeriy & Ostapko, Vladimir & Prykhodko, S & Petrunova, T. (2016). Regularities and features of differentiation and anthropogenic transformation of steppe vegetation. In book: Terrestrial Biomes: Geographic Distribution, Biodiversity and Environmental Threats (pp.103-126). Publisher: Nova Science Publishers PDF (694.27 KB)
 39. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichý L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Applied Vegetation Science. – 2016. – Vol. 19, N 1. – 783 p. PDF (15.65 MB)
 40. Peterka, Tomáš & Hájek, Michal & Jiroušek, Martin & Jiménez-Alfaro, Borja & Auniņa, Liene & Bergamini, Ariel & Dítě, Daniel & Felbaba-Klushina, Lubov & Graf, Ulrich & Hájková, Petra & Šmerdová, Eva & Ivchenko, Tatiana & Jansen, Florian & Koroleva, Natalia & Lapshina, Elena & Lazarevic, Predrag & Moen, Asbjørn & Napreenko, Maxim & Pawlikowski, Paweł & Chytry, Milan. (2016). Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science. 20. - P. 1-19. PDF (0.97 MB)
 41. RYFF L. VALIDATION OF SYNTAXA OF THE LIMESTONE SCREE VEGETATION OF THE CRIMEAN MOUNTAINS // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 185-188. PDF (248.01 KB)
 42. Solomakha V., Smoliar N., Smagliuk O. FLORISTIC CLASSIFICATION OF THE FLOODPLAIN ALDER, WILLOW AND POPLAR FORESTS IN THE BASIN OF THE LOWER SULA (UKRAINE) //ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Біол. - 2016. - 72.2 - 33-44. PDF (380.23 KB)
 43. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 2016, 19 (Suppl. 1): 3–264 p. PDF (15.65 MB)
 44. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţă-Nicolae, C., Botta-Dukát, Z., Čarni, A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. and Janišová, M. (2016), A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). – Appl Veg Sci. doi:10.1111/avsc.12265 PDF (853.72 KB)
 45. Zajac M., Kish R., Kuzemko A., Smatanová J. & Škodová I. 2016: Semi-natural mesic grasslands of Bystrytsya valley (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. J. Bot., Košice, 26 (2): 91-123.   Повний текст
 46. Zajac M., Ujházy K., Škodová I., Kuzemko A., Borsukevych L., Danylyuk K., Duchoň M., Figura T., Kish R., Smatanová J., Turis P., Turisová I., Uhliarová E., Janišová M. 2016: Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians and adjacent area. Phytocoenologia. 46(3): 257–293. PDF (6.61 MB)   Повний текст
 47. Андрєєва О.О. Ліси Північно-Східного Поділля в пізньому голоцені (за даними спорово-пилкового аналізу)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C.79-85.   Повний текст
 48. Андрієнко-Малюк Т. Л. Рослинність національного природного парку "Мале Полісся" / Т. Л. Андрієнко-Малюк, Л. С. Юглічек // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. - 2016. - № 2. - С. 6-13. PDF (299.97 KB)
 49. Бєляков С. О., Гофман О. П., Вишенська І. Г. Моделювання показників чистої первинної продуктивності та мортмаси трав'янистих угруповань ділянки "Стара" біосферного заповідника "Асканія-Нова" // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. 2016. Том 184. Біологія та екологія. С. 52-57. PDF (368.84 KB)
 50. БАГРИКОВА Н.А. ИЗУЧЕНИЕ СИНАНТРОПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА С ПОЗИЦИЙ ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, КЛАССИФИКАЦИЯ СООБЩЕСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИ // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 25-58. PDF (780.20 KB)
 51. Багрикова Н.А. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СИНАНТРОПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА // В книге: СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 2016. С. 14-16.
 52. Блінкова О.І., Лавров В.В., Сагдєєва Т.Ю., Житовоз А.В., Березніченко Ю.Г. Еколого-фітоценотичні особливості антропогенних змін урочища «Голендерня» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», вип. 27. - 2016. - С. 19-30. PDF (415.16 KB)
 53. Вашеняк Ю.А. Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C.108-118.   Повний текст
 54. Волощук М. Зміни лучної рослинності під впливом традиційного господарювання в Карпатському біосферному заповіднику // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2016. – Вип. 72. – С. 101-109.   Повний текст
 55. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 26-40.   Повний текст
 56. Гапон С.В. МОХИ ТА МОХОВА РОСЛИННІСТЬ ЛІСОСМУГ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Біологія та екологія. - 2016. - Т. 2, № 2. - С. 16-20. PDF (5.19 MB)
 57. Гончаренко І. В. Оцінка якості фітоценотичної класифікації (теоретико-методичний аспект) / І. В. Гончаренко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 1. - С. 41-50. PDF (347.68 KB)
 58. Гончаренко І.В. Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності. – Укр. ботан. журн. – 2016, 73(6): 568–578.   Повний текст
 59. Гофман О. П. Історія досліджень фітомаси степових рослинних угруповань у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" / О. П. Гофман // Ecology and noospherology. - 2016. - Vol. 27, no. 3-4. - С. 35-46. PDF (351.77 KB)
 60. Дідух Я.П., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об’єктів України (ботанічний аспект) // Український географічний журнал. - 2016. - 2. - С. 13-19. PDF (1.89 MB)
 61. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. База даних геоботанічних описів галофітної та літоральної рослинності України // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності. Матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). Друк. СПД Попов Д.В., - С. 79-88.
 62. Дрозд П.Ю. Розвиток геоботанічних досліджень в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. / П. Ю. Дрозд. // Історія науки і біографістика. - 2016. - № 1. PDF (524.03 KB)
 63. Дубина Д. В. Біоморфологічна структура ценофлор піонерної рослинності України / Д. В. Дубина, Т. В. Дворецький, Т. П. Дзюба, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 107-125. PDF (1.76 MB)
 64. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (1). – С. 3-12.   Повний текст
 65. Жуков О. В., Гофман О. П. Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010-2015 рр. // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. - 2016. - Том 184. Біологія та екологія. - С. 40-46. PDF (541.92 KB)
 66. Захарова М. Я. Флороценотична приуроченість рідкісних видів природніх лісів на нижньодніпровських пісках / М. Я. Захарова, І. І. Мойсієнко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 208-215. PDF (311.76 KB)
 67. Кагало О.О., Слободян Л.З. Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 85-92.   Повний текст
 68. Коваленко І.М. ЕКОЛОГІЧНІ АРЕАЛИ ЛІСОВИХ ТРАВ У ФІТОЦЕНОЗАХ КЛАСУ Querceto-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 8, №1-2, 2016. - С. 27-35. PDF (424.49 KB)
 69. Коломійчук В.П., Мацюра О.В. ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ОСТРОВА МАРТИНЯЧОГО (АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) // Біологічний вісник МДПУ. - 2016. - Том 6, №2. - С. 14-21. PDF (498.04 KB)
 70. Конограй В. А. Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 1. - С. 67-71. PDF (242.54 KB)   Повний текст
 71. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу PHRAGMITО -MAGNO- СARICETEA Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 42-47. PDF (743.61 KB)
 72. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В. КРЫМСКИЕ ЛЕСА ИЗ PINUS NIGRA SUBSP. PALLASIANA (LAMB.) HOLMBOE НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // В сб.: Природа, наука, туризм в ООПТ. Материалы международной юбилейной научной конференции, посвященной 20-летию Рицинского реликтового национального парка. 2016. С. 113-119.
 73. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В. ЛЕСА ИЗ PINUS SYLVESTRIS VAR. HAMATA STEVEN НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ГОРНОМ КРЫМУ // Международный научный институт "Educatio". 2016. № 5 (23). С. 7-11.
 74. Красова О.О. Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну р. Інгулець / О.О. Красова, І.І. Коршиков // Укр. ботан. журн. – 2016. – № 6. – С. 557–567.   Повний текст
 75. Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. Лучна рослинність Шацького поозер ’ я // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І . Ботаніка . 7 (332), 2016. - С. 44-48. PDF (414.57 KB)
 76. Куриляк М.В., Сорока М.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕПІГЕЙНОЇ ЛІХЕНОБІОТИ СУХОГО СОСНОВОГО БОРУ (CLADONIO-PINETUM JURASZEK 1927) ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. - С. 116-123.   Повний текст
 77. Лисогор Л.П., Багрікова Н.О., Красова О.О. Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров'я. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (2): 116—125.   Повний текст
 78. Мірошник Н.В. Особливості антропогенної трансформації трав’яних фітоценозів лісових екосистем Черкаської області // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 71-79.   Повний текст
 79. Мазур І. Екологічна оцінка фіторізноманіття плавневих біотопів степових річок межиріччя Тилігулу-Південного Бугу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - 12(337). - 2016. - С. 47-53. PDF (215.29 KB)
 80. Мазур І.О. ГАЛОФІТИЗАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПЛАВНЕВИХ БІОТОПІВ СТЕПОВИХ РІЧОК МЕЖИРІЧЧЯ ТИЛІГУЛУ – ПІВДЕННОГО БУГУ // // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2016. - Вип. 23. - С. 85-95.   Повний текст
 81. Махиня Л.М. Угруповання Bidenti frondosae–Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика)// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», вип. 27. - 2016. - С. 31-38. PDF (253.65 KB)
 82. Мельник Р.П., Садова О.Ф., Мойсієнко І.І. Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення «Буркути» Національного природного парку «Олешківські піски». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 361—366.   Повний текст
 83. Неграш Ю.М., Воробйов Є.О. Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica. Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 461–473.   Повний текст
 84. Ольшевська І. А., Дідух Я. П., Мала Ю. І., Пашкевич Н. А. Лучна рослинність заплави р. Случ // Природа Західного Полісся та прилеглих територій — 2016 —№13 — С. 59-87.
 85. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 98-108.   Повний текст
 86. Орлова Л.Д. Основні напрямки досліджень лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України у кінці XIX та початку xx століття // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 4, Том 1 (133). - С. 47-51. PDF (138.03 KB)
 87. Остапко В.М., Приходько С.А. К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОСИСТЕМ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ // Самарский научный вестник. 2016. - № 1 (14). - С. 41-47. PDF (324.83 KB)
 88. Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. СИНФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ // Самарский научный вестник. 2016. - № 4 (17). - С. 35-44. PDF (391.29 KB)
 89. Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. ССИНТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ // Самарский научный вестник. 2016. - № 3 (16). - С. 43-48. PDF (304.49 KB)
 90. Панченко С. Рослинність урочища «Литовський бір» Гетьманського національного природного парку Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 29-39.   Повний текст
 91. Парпан В.І., Н . В . Шумська , М . Я . Рудейчук - Кобзєва , М . М . Миленька. Синтаксономія рослинності Калуського полігону токсичних відходів гексахлорбензолу ( Івано - Франківська область ) // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2016. 24(2). 364–370.   Повний текст
 92. Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Еколого-ценотичний аналіз трав'яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(6): 579–586.   Повний текст
 93. ПЛУГАТАРЬ Ю.В., КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В. ТИПОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЛЕСОВ КРЫМА // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 164-172. PDF (788.86 KB)
 94. РЫФФ Л.Э. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕТРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 173-184. PDF (310.39 KB)
 95. СКЛЯР В.Г. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ // // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2015, 2: 176-184. PDF (506.57 KB)
 96. Смаглюк Ю.Ю. Класифікація листяних угруповань класу ROBINIETEA JURKO EX HADAC ET SOFRON 1980 басейну Нижньої Сули // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 89-98. PDF (1.10 MB)
 97. Сорока М.І. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Український ліс. - 2016. - №1. - С. 12-28. PDF (323.91 KB)
 98. Ткаченко В.С. ЕКОТОПІЧНІ ЗМІНИ ЛУЧНОГО СТЕПУ "МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА" ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ОХОРОНИ // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. 2016. № 18. С. 35-43. PDF (869.24 KB)
 99. Ткаченко В.С. Саморегуляція аренних фітосистем та питання їх потенціальної рослинності геродотової гілеї. Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. 2016. № 18. С.6—22 PDF (0.99 MB)
 100. Ткаченко В.С., Фіцайло Т.В.СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ФІТОСИСТЕМ ЛУЧНОГО СТЕПУ "МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЦІЛИНИ" У ХХ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. 2016. № 18. С. 23-34. PDF (1.60 MB)
.