Український геоботанічний сайт

Статті за 1927


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Іллічевський С. Дика деревна рослинність околиць м. Полтави // Труди сільськогосподарської ботаніки. – 1927. – Т. 1, № 4. – С. 141–145. DJVU (226.64 KB)
 2. Іллічевський С. Цілинні степи південної Полтавщини // Труди сільськогосподарської ботаніки. – 1927. – Т. 1, № 3. – С. 62–68. DJVU (189.31 KB)
 3. Воробйов Д. Типи лісу та лісові асоціації Українського Правобережного Полісся // Тр. з лісов. досл. справи на Україні. - Харків, 1927. - 7.
 4. Климентов Л. В. Заметка о плавах низовьев р. Днестра / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об–ва естествоиспытателей. – 1927. – Вып. 43. – С. 65–66.
 5. Котов М.І. Ботанічно-географічний нарис долини р. Інгульця // Труди сільсько-господарської ботаніки. — 1927. — Т.І. — Вип. 3. — С. 17-61. DJVU (1.73 MB)
 6. Котов М.И. Опыт стационарного изучения растительности харьковских лиственных лесов // Зап. Харьк. н.-и. кафедры ботаники. - 1927. - 1.
 7. Лавренко Є. М. Рослиннiсть України / Є. М. Лавренко // Вiсн. природознавства. – 1927 – №1/2. – С. 1-41.
 8. Лавренко Є. Опис сфагнових та гіпново-осокових болот колишньої Харківщини. Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник 1. Харків, 1927. С. 5–16. DJVU (2.18 MB)
 9. Лавренко Є.М. Болота України // Вісник природознавства. – 1927. – № 3–4. – С. 141–156 DJVU (644.62 KB)
 10. Лавренко Е.М. Материалы к изучению сфагновых болот Харьковской губернии (Сфагновые болота Харьковского округа). У зб.: Наукові записки по біології. – Харків, 1927. – С. 87–113. DJVU (4.43 MB)
 11. Левітіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурю-Тюба на Сиваші Мелітопольської округи (колишній Дніпровський повіт Таврії) // Охорона пам'яток природи на Україні. — К., 1927. — С. 15-24.
 12. Ніколаєв М.Ф. Матеріали щодо рослинності на степах Полтавщини // Записки Полтавського інституту народної освіти. – 1927. – Т. 4. – С. 91–99. DJVU (128.25 KB)
 13. Погребняк П.С. Лісорослинні умови Правобережного Полісся України. У кн.: Труди з лісової досвідньої справи на Україні. – Харків, 1927. – Т. 7.
.