Український геоботанічний сайт

Статті за 1992


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Андрієнко Т.Л., Кофман Й.Ш., Уманець О.Ю., Якушина Л.А. Розподіл рослинності на Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника та антропогенний вплив на неї // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 22-26.   Повний текст
 2. Голубев В.Н. ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН В ВЫСОКОГОРЬЯХ КРЫМА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 5-9.
 3. Голубев В.Н., Голубева И.В. СРЕДНЕГОРНЫЙ ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН НА ЮЖНОМ МАКРОСКЛОНЕ ГЛАВНОЙ ГРЯДЫ КРЫМСКИХ ГОР // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 9-16.
 4. Дзюба Т. П. Рослинність дамб рисових систем Причорномор’я / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 31–35.   Повний текст
 5. Карпенко К.К., Родінка О.С. До питання охорони залишків степової рослинності на Сумщині. Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини: Збірник наукових праць. – Суми, 1992. – С. 149–153.
 6. Костильов О.В. Ценоіндикаційні комплекси рудеральної рослинності України / О.В. Костильов, Т.Д. Соломаха, В.А. Соломаха. // Ойкумена. – 1992. - № 4. – С. 93-96
 7. Крамарець В.О., Кучерявий В.О., Соломаха В.А. Паркова та лісопаркова рослинність міст заходу України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, 3. – С. 12-20   Повний текст
 8. Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг- Сосонко Ю.Р. Новий синтаксон Poaёtum versicoloris ass. nova степiв Захiдного Подiлля // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 1. — С. 27—30.   Повний текст
 9. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р. та ін. Синтаксономія прибережно-водних, болотних, лучних, чагарникових і чагарникових угруповань високогір’я Українських Карпат. Укр. ботан. журн., 1992, 49(4): 5–13   Повний текст
 10. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р., Комендар В.І., Крічфалушій В.В. Флористична класифікація високогірної рослинності // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 3. – С. 5-12.   Повний текст
 11. Попович С. Ю. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку / С. Ю. Попович, П. М. Устименко // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 26-31.   Повний текст
 12. Попович С.Ю., Устименко П.М. Антропогенные изменения травяного покрова в лесах западных отрогов Среднерусской возвышенности // География и природные ресурсы. – 1992. – N 4. – C. 116-121.
 13. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 3. – C. 25-31.   Повний текст
 14. Попович С.Ю., Устименко П.М., Костильов О.В. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 1. – C. 78-82.   Повний текст
 15. Соломаха В. А. Динамiка сегетальної рослинностi України / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 2. – С. 13–16.   Повний текст
 16. Телецька Л.І. Сегетальна рослинність Київського плато. Укр. ботан. журн.,1992, 49(5): 18–22.   Повний текст
 17. Устименко П.М., Попович С.Ю. Растительность проектируемого Славяногорского национального парка и зонирование его территории // Бюл. Гл. ботан. сада РАН. – 1992. – N 164. – C. 76-81.
.