Український геоботанічний сайт

Статті за 1938


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

  1. Zlatník A., Korsuň F., Kočetov F., Kseneman M. Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi. – Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, svazek 152. Brno. 1938.
  2. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів лівобережжя середнього Дінця // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — №2.- С. 58-75.
  3. Бельгард А. Л. До типології заплавних лісів Середнього Дніпра / А. Л. Бельгард, Т. Ф. Кириченко // Зб. робіт біол. фак-ту ДДУ, 1938. – Т. IX. – C. 129–141.
  4. Бельгард А.Л. Геоботанічний нарис Новомосковського бору // Наук. зап. Дніпроп. ун-ту. - 1938. - Вип. 1.
  5. Бельгард О.Л. Рослинність Покровських плавнів // Наук. зап. Дніпроп. ун-ту. - 1938. - 1. - Вип. 1. - С. 32-76.
  6. Гринь Ф.О. До питання про динаміку рослинності крейдяних відслонень // Геобот. зб. № 2. – К., 1938. – С. 89-110. DJVU (1.96 MB)
  7. Котов М.І. Рослинність Хомутовського степу Будьонівського району Донецької області // Збірник праць, присв. пам'яті акад. О.В. Фоміна. - К.: Вид-во АН УРСР, 1938. - С. 176-190. DJVU (1.66 MB)
  8. Сідельник Н. До рослинності урочища Крутий Пристін // Збірник робіт біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1938. – Т. IX, вип. 2. – С. 147-157.
  9. Шалыт М.С. Растительность степей Аскании-Нова // Изв. Крымск. пед. ин-та им. М.В. Фрунзе. - 1938. – Т. YII. - С. 45-133. DJVU (4.52 MB)
.