Український геоботанічний сайт

Статті за 1928


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Іллічевський С.О. Рослинність околиць м. Полтави // Зап. Полтав. с.-г. політехнікуму. – Полтава, 1928. – 11. – С. 101-127. DJVU (454.16 KB)
 2. Воробйов Д. Типи лісу та лісові асоціації Українського Лівобережного Полісся // Тр. з лісов. досл. справи на Україні. - Харків, 1928. - 10
 3. Еленевский Р.А. Пойма р. Сулы от гор. Лубен до с. Жовнин (Лубенского и Кременчугского округов). Труды совещания геоботаников-луговедов. Ленинград, 1928. Т. 2. С. 75–89.
 4. Клеопов Ю. Рештки степової рослинності в Черкаській окр. У зб.: Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник ІІ. Харків, 1928. С. 37–49. DJVU (1.27 MB)
 5. Клеопов Ю. Степи Надазовської кристалічної смуги. У зб.: Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник ІІ. Харків, 1928. С. 61–67. DJVU (714.24 KB)
 6. Кожевніков П.П. Дигресія рослинного покриву за типами лісу. Українське Лівобережне Полісся // У зб.: Труди з лісової досвідної справи на Україні. – Харків, 1928. – Вип. 10.
 7. Кожевніков П.П. Рослинність дачі «Червоне» Тростянецького досвідного лісництва в залежності від умов місця зростання. У зб.: Труди з лісової досвідної справи на Україні. – Харків, 1928. – Вип. 8. – С. 131–153. DJVU (560.64 KB)
 8. Котов М.I. Адвентивна рослинність на Україні // Вісн. природознав. – 1928. – Вип. 5–6. – С. 266–274. DJVU (263.70 KB)
 9. Котов, М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам / М.И. Котов // Журнал Русск. ботан. о-ва. -1928. Т. 12. - № 3. - С. 249-266. DJVU (1.06 MB)
 10. Лавренко Є., Зоз I. Рослиннiсть цiлини Михайлiвського кiнного заводу (кол. Капнiста) Сумської округи // Охорона пам’яток природи на Українi. – Харкiв, 1928. – С. 23-36.
 11. Лавренко Є., Порецький А. Рослинність Челбаського і Іванівського масивів та Кінбурнської коси Нижньодніпровських пісків // Мат-ли охорони природи на Україні. - 1928. - 1. - С. 127-177.
 12. Лавренко Є.М. Рослинність цілинних степів України та їх охорона // Краєзнавство. – 1928. – № 6–10. – С. 20–33. DJVU (1.25 MB)
 13. ЛавренкоЄ. М. Рослинність засолених грунтів Ягорлицького півострова Херсонської округи / Є.М. Лавренко, Н. Десятова-Шостенко // Матеріали по дослідженню грунтів України. – К., 1928
 14. Матюшенко В.П. Исследование торфяных болот в долине р. Трубежа, левого притока Днепра. Труды научно-исследовательского торфяного института. Москва, 1928. Вып. 1. С. 175–218.
 15. Погребняк П.С. Лісорослинні умови Лівобережного Полісся України. У кн.: Труди з лісової досвідньої справи на Україні. – Харків, 1928. – Т. 10. – С. 3–67. DJVU (1.98 MB)
.