Український геоботанічний сайт

Статті за 1958


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Афанасьев Д.Я. Деревно-чагарникова рослинність заплави поліського Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1958. – №1. – С. 48-60.   Повний текст
 2. Бельгард А. Л. О географическом и экологическом соответствии леса условиям местообитания / А. Л. Бельгард // Научн. докл. высш. шк. Сер. биол. – 1958. – № 2. – С. 24-34.
 3. Бухало М.О. Водяно-болотна рослинність озера Тур, Заболотівського району, Волинської області, та її використання // Біол. зб. ЛДУ. – 1958. – Вип. 8. – С. 109-121.
 4. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Пониззя Дніпра, його біологічні та гідрологічні особливості. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 3-11.
 5. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Тр. Ин-та гидробиол. АН УРСР. – 1958. - № 34. – С. 35-60.
 6. Козій Г.В., Стойко С.М. Матеріали до вивчення рослинності Свидовецьких гір // Укр. ботан. журн. – 1958. – 15, № 3. – С. 37-48.   Повний текст
 7. Кузнецова Г.О. Флора і рослинність Поділля як памʼятка природи. У зб.: Матеріали про охорону природи на Україні. – Київ: Видавництво АН УРСР, 1958. – Вип. 1. – С. 55–62. DJVU (138.49 KB)
 8. Лазаренко А.С., Малиновський К.А. Перші результати стаціонарного вивчення високогірної рослинності Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1958. - 6 - С. 87-106.   Повний текст
 9. Мулярчук С.О. Заплавні луки Чернігівського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1958. - 15, № 4, с. 49-60.   Повний текст
 10. Привалова Л.А. Растительный покров нагорий Бабугана и Чатырдага. Общее заключение по всему Крымскому нагорью // Тр. Никит. ботан. сада. – 1958. – 28. – С. 3-203.
 11. Рубцов Н.И. Краткий обзор типов растительности Крыма // Ботан. журн. — 1958. — 43, № 4. — С. 571—577.   Повний текст
.