Український геоботанічний сайт

Статті за 1973


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

  1. Андрієнко Т.Л., Харкевич С.С. Флора, рослинність та стратиграфія Романівського болота в околицях м. Києва // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 6. – С. 779-781.   Повний текст
  2. Бiлик Г. I., Ткаченко В. С. Змiни рослинного покриву степу Михайлiвська цiлина на Сумщинi залежно вiд режиму заповiдностi // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 1. – С. 89-95   Повний текст
  3. Зиман С.М., Івашин Д.С., Чуприна Т.Т. Про зміну аспектів степової рослинності на Донецькому кряжі // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. - 1973. - Вип. 2. - С. 52-58.
  4. Комендар В.І. Водна і прибережна рослинність у водоймах Ужгородського і Берегівського районів // Про охорону природи Карпат. – Ужгород: Карпати, 1973. – C. 31-40.
  5. Куковиця Г.С. Степова рослинність Дністровського каньйону на Поділлі та її флористичні особливості // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 2. – С. 196-203.   Повний текст
  6. Лавренко Е.М. Бореальная растительность лиманской группы болот и озер в долине Среднего Донца // Пробл. биоценологии, геоботаники и ботанической географии. – Л.: Наука, 1973. – С. 125-154.
  7. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Геоботанічне районування Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 6. – С. 702-708.   Повний текст
.