Український геоботанічний сайт

Статті за 2018


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Didukh Y.P., Vasheniak Y.A. Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podillia (Ukraine). Tuexenia, 2018, 38: 1–26. PDF (9.84 MB)
 2. Didukh Ya., Chusova О., Demina О. Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei. Hacquetia, 2018, 17(1): 85–109. PDF (478.32 KB)
 3. Didukh, Yakiv & Kontar, I. & Boratyński, Adam. (2018). Phytoindicating Comparison of Vegetation of the Polish Tatras, the Ukrainian Carpathians, and the Mountain Crimea // Geographical Changes in Vegetation and Plant Functional Types. - pp.185-210. PDF (1.69 MB)
 4. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv river basin (Ukraine). Acta Botanica Hungarica, 2018, 60(3–4): 331–355.
 5. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv River Basin (Ukraine) // Acta Botanica Hungarica. – 2018. – 60 (3–4). – P. 331-356.
 6. Kuzemko A., Bezrodnova O., Savchenko G., Ronkin V., Valiuk V., & Tsymbaliuk V. Syntaxonomy and scale-dependent species diversity of plant communities on chalk outcrops in the Kharkiv region (Ukraine). Palaearctic Grasslands, 2018, 37: 14–25. PDF (3.27 MB)
 7. Marceno C., Guarino R., Loidi J., Herrera M., Isermann M., Knollová I., Tichý L., Rossen T., Acosta A.T.R., Patrick Ú.F., Iakushenko D., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Kącki Z., Keizer-Sedláková I., Kolomiychuk V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Chytrý M. Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied Vegetation Scienсe, 2018, 21(1): 1–27.
 8. Netsvetov, Maksym & Prokopuk, Yulia & Didukh, Yakiv & Romenskyy, Maksym. (2018). Climatic sensitivity of Quercus robur L. In floodplain near Kyiv under river regulation. Dendrobiology. 79. 20-33. PDF (2.83 MB)
 9. Soroka, M. I., Shovhan, A. D., & Yuskevych, T. V. (2018). БОТАНІЧНА МЕЖА МІЖ ЛІСОСТЕПОМ І КАРПАТАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 9-13.   Повний текст
 10. TOKARYUK A.I., I. I. CHORNEY, V. V. BUDZHAK, V. V. PROTOPOPOVA, M. V. SHEVERA, O. O. KUCHER. GRINDELIA SQUARROSA (PURSH) DUNAL (ASTERACEAE) IN CHERNIVTSI REGION (UKRAINE) // Біологічні системи. - Т. 10. Вип. 1. - 2018. - C. 78-83. PDF (604.43 KB)
 11. Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу // Український ботанічний журнал – 2018. – 75, №1. - C. 38-49   Повний текст
 12. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae. Укр. ботан. журн., 2018, 75(4): 356–372.   Повний текст
 13. Багрикова Н.А. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СООБЩЕСТВ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Наука Юга России. 2018. Т. 14. № 2. С. 73-87. PDF (3.90 MB)
 14. Винокуров Д.С. (2018). Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул. Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 108–123.   Повний текст
 15. Гапон С. В. Мохові угруповання в складі рослинного покриву долини річки Хорол (Полтавська область) / С. В. Гапон, Л. М. Гомля, Ю. В. Гапон // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 2. - С. 49-58. PDF (176.97 KB)
 16. Гапон С. В. Сучасна класифікаційна схема мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон, Ю. В. Гапон // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 1. - С. 17-26. PDF (742.86 KB)
 17. Дідух Я. П. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра / Я. П. Дідух, І. І. Чорней, В. В. Буджак, Ю. А. Вашеняк, В. П. Коржик, Ю. В. Розенбліт, А. І. Токарюк, Т. І. Михайлюк // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 2. - С. 149-159.   Повний текст
 18. Давидова А. О. Номенклатурна ревізія як передумова створення продромусу рослинності (на прикладі Національного природного парку "Джарилгацький")/А. О. Давидова // Український ботанічний журнал. -Київ:Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2018. т.Том 75, N 6.-С.525-527   Повний текст
 19. Дмитрук Ю.Г. (2018). Особливості чагарникової рослинності південно-степової підзони Тилігуло-Бузького межиріччя. Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 141–151.   Повний текст
 20. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Кірюшкина Г.М., Шихалєєва Г.М. (2018). Синтаксономія рудеральної рослинності долини Куяльницького лиману. Чорноморськ. бот. ж., 14 (3): 240–268.   Повний текст
 21. Ибатулина Ю.В., Остапко В.М., Приходько С.А. Растительность урочища Балка Певчая // Промышленная ботаника. - 2018 г. – Вып. 18. – No4. – С. 4-24. PDF (1.06 MB)
 22. Коломійчук В. П. Синтаксономія та флора деревної та чагарникової рослинності берегової зони Азовського моря // В кн.:Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 10-23. PDF (8.39 MB)
 23. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Дубс Е.А. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОТОПЫ ЧАБАКСКОЙ БАЛКИ В ОПУКСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2018. № 9. С. 124-126. PDF (394.37 KB)
 24. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Дубс Е.Ю. ЭКОТОПЫ И ФИТОЦЕНОЗЫ ОПУКСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА. ЧЕБАКСКАЯ БАЛКА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 129. С. 17-22. PDF (1.07 MB)
 25. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В. СКАЛЬНОДУБОВЫЕ ЛЕСА НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2018. Т. 147. С. 9-11. PDF (56.43 KB)
 26. Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Шукалович О. В., Корх Ю. О. Поширення раритетних фітоценозів у національному природному парку "Прип'ять–Стохід" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. - Том ІІ. Біологія. - №15. - 2018. - С. 148-151. PDF (432.81 KB)
 27. Лукіша В.В. Структура фітоценозів полезахисних лісосмуг у Лівобережному Лісостепу // Екологічні науки. - 2018. - 22 (3). -С. 57-63.   Повний текст
 28. Орлова Л. Д. Лучні фітоценози Полтавщини: історичні аспекти дослідження із середини ХІХ до кінці ХХ століття / Л. Д. Орлова, Н. О. Власенко, О. В. Коваль // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 2. - С. 18-27. PDF (111.26 KB)
 29. Пашкевич Н. А. РУДЕРАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ СЕЛИЩА-КУРОРТУ СХІДНИЦЯ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) // Studia Biologica, 2018: 12(2); 63–76 PDF (1.76 MB)
 30. Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В., Папельбу В.В. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ СКАЛЬНОДУБОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В ГОРНОМ КРЫМУ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 128. С. 143-148. PDF (523.58 KB)
 31. Позинич І.С. Відновлення рослинності староорних земель на Передкарпатській височині // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 81-86.   Повний текст
 32. Рощина Н. О. Сучасний стан та антропогенно-кліматична трансформація рослинності озер Північно-Степового Придніпров’я / Н. О. Рощина // Ecology and noospherology. - 2018. - Vol. 29, no. 2. - С. 142-148. PDF (219.95 KB)
 33. Рыфф Л. Э. Растительность открытых ландшафтов Южного Крыма: современный уровень изученности. Самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии, 2018, 27, 4(1): 69–77. PDF (205.79 KB)
 34. Рыфф Л.Э. ВАЛИДИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СИНТАКСОНОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСЫПЕЙ И ДЕНУДАЦИОННЫХ СКЛОНОВ ГОРНОГО КРЫМА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 126. С. 14-22. PDF (406.47 KB)
 35. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КРЫМА: БИОТОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОХРАНЕ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2018. № 9. С. 73-74. PDF (322.35 KB)
 36. Стойко С.М. Екологія, ценотична гетерогенність формації бука лісового в Україні та збереження пралісових екосистем // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2018. - №17. - С.149-157.   Повний текст
 37. Токарюк А.І., Чорней І. І., Буджак В. В. АСОЦІАЦІЯ BRACHYPODIO PINNATI-MOLINIETUM ARUNDINACEAE KLIKA 1939 В УРОЧИЩІ ПІДОКРУГ (БУКОВИНСЬКЕ ПРИКАРПАТТЯ) // Біологічні Студії / Studia Biologica • 2018 • Том 12/№1 • С. 125–134. PDF (1.95 MB)
 38. Хом’як І.В. Особливості антропогенного впливу на природну динаміку екосистем Українського Полісся // Екологічні науки. - Випуск 2 (20), 2018. - С. 69-73.   Повний текст
 39. Хом’як І.В., Демчук Н.С., Василенко О.М. Фітоіндикація антропогенної трансформації екосистем на прикладі Українського Полісся // Екологічні науки. - Випуск 3 (22), 2018. - С. 113-118.   Повний текст
 40. Чусова О.О. Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз / О. О. Чусова // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 3. - С. 260-273.   Повний текст
 41. Шаповал В.В. Матеріали до картографічного моніторингу постпірогенних сукцесій рослинності асканійського степу // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2018. – Т. 19. – С. 15–21. PDF (312.48 KB)
 42. Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. (2018). Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна). Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 130–140.   Повний текст
.