Український геоботанічний сайт

Статті за 1937


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Macko S. Roślinnośc okolić Łucka // Zіemia. – 1937. – R. 27, № 11–12. – S. 235–240. DJVU (255.13 KB)
 2. АФАНАСЬЄВ Д.Я. (1937). Типи луків та лукові асоціації р. Десни. Геоботанічний збірник. К.: 27-37
 3. Білик Г.І. Рослинність засолених угідь лівобережжя Середньої Наддніпрянщини. В кн.: Геоботанічний збірник. – К., 1937. – С. 85–118. DJVU (1.91 MB)
 4. Барбарич А.І. Суходольні луки Правобережного Полісся // Геобот. збірник Ін-ту ботаніки АН УРСР. - 1937. - Вип. 1. - С. 131-165.
 5. Еліашевич О.А. Луки середнього Дніпра (Курилівської плавні) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1937. -№ 2. — С. 57-72.
 6. Зоз І.Г. Хорольські болота // Геоботан. збірн. – К., 1937. – № 2. – С. 111-166. DJVU (1.98 MB)
 7. Кожевников П. П. Eкологiчний нарис дубових лiсiв Лiвобережного Лiсостепу УРСР / П. П. Кожевников // Тр. iн-ту ботан. Харкiв. ун-ту. – 1937. – Т. 2. – С. 117-132. DJVU (521.66 KB)
 8. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. — 1937. — № 13-14. — С. 27-34.
 9. Левина Ф. Я. Болота Черниговской обл. / Ф. Я. Левина // Бот. журн. АН СССР. – 1937. – Т. 22, № 1. – С.13–19.   Повний текст
 10. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту водн. госп.-ва. – 9. – 1937
 11. Пастушко Є.І. Рослинність засолених ґрунтів долин середнього Дніпра (Єлізаветівсько-Курилівський масив) //Зб. праць Дніпропетровського бот. саду. №2. — Дніпропетровськ, 1937. — С. 32-38.
 12. Потапенко Г.І. Нарис рослинності Савранського лісу (Геоботанічні замітки) // Труди Одеського державного університету. Біологія. – 1937. – Т. 2. – С. 271–299. DJVU (1.60 MB)
 13. Страшко Ф.Д. Рослинність і флора Середньодніпровського заповідника // Зб. праць Середньодніпровського держ. заповідника. - Київ,Полтава: Вид-во колгоспної та радгоспної літ-ри. - 1937. - Вип. 1. - С. 7-68.
.