Український геоботанічний сайт

Статті за 2017


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Belyakov S., Gofman O., Vyshenska I., Zvegintsev S.: Analysis of grassland ANPP dynamics due to changes in climate variables at Ukrainian Biosphere Reserve ‘Askania-Nova’. Ekológia (Bratislava), Vol. 36, No. 3, p. 235–246, 2017. PDF (351.63 KB)
 2. Korotka I., Pashkevych N. The Vegetation of Isoeto-Nano-Juncetea Class in the Sluch River Valley (Ukraine) // Biodiv. Res. Conserv. – 2017. – № 47. – С. 41-48 PDF (4.08 MB)
 3. Kovalenko I., Klimenko A., Yaroshchuk R. Syntaxonomic adaptability of lower layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology, 7(3), 2017. - Р. 84-89. PDF (272.25 KB)
 4. Onyshchenko V.A. Validation of names of some syntaxa of the Fagetalia sylvaticae from Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(1): 35–36.   Повний текст
 5. Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez-Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., Dítě, Felbaba-Klushyna, L, Graf, U., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Ivchenko, T. G., Jansen, F., Koroleva, N. E., Lapshina, E. D., Lazarević, P. M., Moen, A., Napreenko, M. G., Pawlikowski, P., Plesková, Z., Sekulová, L., Smagin, V. A., Tahvanainen, T., Thiele, A., Biţǎ-Nicolae, C., Biurrun, I., Brisse, H., Ćušterevska, R., De Bie, E., Ewald, J., FitzPatrick, Ú., Font, X., Jandt, U., Kącki, Z., Kuzemko, A., Landucci, F., Moeslund, J. E., Pérez-Haase, A., Rašomavičius, V., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H.J., Šilc, U., Stančić, Z., & Chytry, M. 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124-142.   Повний текст
 6. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Claudia Biţă-Nicolae, Botta-Dukát, Z., Čarni A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143-158.   Повний текст
 7. Єременко Н.С. (2017). Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи. Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 134–151.   Повний текст
 8. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 449–468.   Повний текст
 9. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки Ворскли. У зб.: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред. кол.: М.М. Барна (відп. ред.) та ін. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 57–61. DJVU (333.94 KB)
 10. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ І СОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ КОРІННИХ ВЕРБОВО-ТОПОЛЕВИХ УГРУПОВАНЬ У ПОНИЗЗІ РІЧКИ ВОРСКЛИ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017, № 1 (68). - C. 52-58. PDF (1.24 MB)
 11. Бєляков C.O., Гофман O.П., Вишенська І.Г. Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату // Biosystems Diversity. - 2017. - 25(1). - 16–24. PDF (838.96 KB)
 12. Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А. Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла. – Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 26–34.   Повний текст
 13. Боровик Л. П. Результати багаторічного фітоценотичного моніторингу в Стрільцівському степу (Луганський природний заповідник) // Заповідна справа у степовій зоні України (До 90-річчя від створення надморських заповідників). Праці всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). Серія: «Conservation biology in Ukraine» – Київ, 2017. – Вип. 2, т. 2. – С.42-47.
 14. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В., Устименко П.М. Фітоценотипічна структура степових созофітів та їх представленість в угрупованнях Зеленої книги України // Заповідна справа степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників). Праці Всеукраїнської наук.-практ. конф. (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). - Вип. 2, т. 2. - Київ, 2017. - С. 48-53.
 15. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха І.В. (2017). Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 295–305.   Повний текст
 16. Голик Г. М. Синтаксономія деревної рослинності м. Києва, її синфітоіндикаційний аналіз та антропогенна трансформація / Г. М. Голик, І. В. Гончаренко // Ecology and noospherology. - 2017. - Vol. 28, no. 1-2. - С. 49-63. PDF (475.35 KB)
 17. Дідух Я. П., Чусова О.О. Ксерофільні степові та кретофітні біотопи басейну р. Красна (Луганська обл.) // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманіття: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ, 14-15 березня 2016 року). - Київ, 2017. - С. 119-127.
 18. Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.   Повний текст
 19. Данилик Р.М., Скробала В.М. Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955 // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 81-87. PDF (565.24 KB)
 20. Дмитрук Ю. Г. СУЧАСНИЙ СТАН ЧАГАРНИКОВИХ УГРУПОВАНЬ АРИДНО - СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО - ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР ’ Я // Вісник Черкаського ун-ту. – 2017. – №2. – С.3-10. PDF (484.61 KB)
 21. Дмитрук Ю.Г. ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ ЦІЛИННО-СТЕПОВИХ БІОТОПІВ ПІВДЕННО- ТА СЕРЕДНЬО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОН ТИЛІГУЛО- БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ // Наукові доповіді НУБіП України. - № 4 (68), 2017 PDF (643.52 KB)
 22. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Продромус рослинності України в аспекті інтеграції до класифікації рослинності Європи // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). - Київ, 2017. -С. 18-24.
 23. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М. (2017). Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область). Чорноморськ. бот. ж., 13 (4): 428–443.   Повний текст
 24. Дубина Д.В., Еннан А.А., ДзюбаТ.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману. Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 562–573.   Повний текст
 25. Клепець О. В. Рослинність макрофітів водойм Полтавського міського парку / О. В. Клепець // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2017. - Т. 3, № 1-2. - С. 51-63. PDF (538.83 KB)
 26. Козак Ю.В. Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 108-114.   Повний текст
 27. Козир М.С. (2017). Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 316–323.   Повний текст
 28. Козир М.С., Жигаленко О.А., Калита Г.О. (2017). Луки заплавних комплексів м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (1): 57-71.   Повний текст
 29. Коломійчук В.П., Літвинська С.А. 2017. Деревна рослинність берегової зони Азовського моря. У зб.: Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні. Київ.: Талком, с. 26–34.
 30. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Квитницкая А.А. КЕКУРЫ КАЗАНТИПСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА: СООБЩЕСТВА И УСЛОВИЯ // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2017. Т. 26. № 4. С. 223-227. PDF (420.19 KB)
 31. Красова О.А. Типизация растительности известняковых обнажений бассейна реки Ингулец (Украина) / О.А. Красова // Наука и мир. Международный научный журнал. – 2017. – № 5 (45) – С. 36 –38.
 32. Мельник Р.П. , Мойсієнко І.І. , Садова О.Ф. Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски» // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С.65-70. PDF (409.28 KB)
 33. Олійник М.П., ПарпанВ.І. Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 276–283.   Повний текст
 34. Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 360–372.   Повний текст
 35. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ БИОТОПЫ ЭРОЗИОННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2017 № 124. - С. 61-71. PDF (474.05 KB)
 36. Смаглюк О., Смоляр Н., Соломаха В. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 23-34.   Повний текст
 37. Ткаченко, В.С., Бойченко, С.Г. Екотопічні трансформації степових екосистем під впливом кліматичних змін у другій половині ХХ та на початку ХХІ століть // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:94-102.   Повний текст
 38. Філатова О.В. До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області // / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія «Біологія», вип. 28, 2017. - С. 206-212. PDF (188.31 KB)
 39. Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу RhamnoPrunetea. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 263–275.   Повний текст
 40. Шапошнiкова А.О. (2017). Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 239–251.   Повний текст
 41. Шапошнікова А.О. (2017). Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 278–294.   Повний текст
.