Український геоботанічний сайт

Статті за 1964


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Алексеенко М. И. К истории лесов Харьковской области / М. И. Алексеенко // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1964. – С. 85-88. DJVU (138.44 KB)
 2. Афанасьєв Д.Я. Болотна рослинність Дніпровської заплави // Укр. ботан. журн. – 1964. – Т. 21, № 5. – С. 95-101.   Повний текст
 3. Афанасьєв Д.Я. Фітоценотипи дніпровських лук // Укр. ботан. журн. – 1964. – Т. 21, № 4.   Повний текст
 4. Берко Й.М. Загальні закономірності поширення деревно-чагарникової рослинності у верхів'ї р. Лімниця // Рослинність Українських Карпат і шляхи її раціонального використання. - К.: Наукова думка, 1964.
 5. Данько В.Н. Типы пойменных лесов Донецкой и Луганской областей // Лесоведение и лесоводство. – 1964. – С. 81-90.
 6. Дзен-Литовская Н.Н. Растительность песчаных кос и островов Азово-Черноморского ПобережьяД // Уч. зап. ЛГУ. Сер. геогр. наук. - 1964. - Вип. 9. - №166. - С. 323-364.
 7. Зеров К . К . Формирование флористического состава водной растительности // Каховское водохранилище . Киев , 1964. С . 112—127.
 8. Комендар В.И. О сообществе Curvuletum в Украинских Карпатах // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. – 1964. – 2. – С. 124-127.
 9. Корелякова І.Л. Огляд вищої водної рослинності від Макошиного до гирла // Десна в межах України. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 87-94.
 10. Корелякова І.Л. Огляд вищої водної рослинності Десни від Макошино до гирла // Десна в межах України, санітарно-гідробіологічна та гідрохімічна характеристика. – К., 1964. – С. 87-94.
 11. Кучерява Л.Ф. Лісостепові болота Київської області. Питання експериментальної ботаніки. – Київ, 1964. – С. 96–102.
 12. Протопопова В.В. Крейдяний бір на горах Артема і необхідність його охорони // Охороняйте рідну природу. – К.: Урожай, 1964. – С. 80-86.
 13. Ткаченко В.С. Лучна рослинність заплави Сіверського Дінця в раойні м. Змієва // Питання експерименьальної ботаніки. - К., 1964
.