Український геоботанічний сайт

Статті за 1994


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

  1. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonco Yu.R. Coastal vegetation of the «BirjucijIsland» spit in the Azov Sea, Ukraine, Preslia, 1994, 66, pp. 193–216.
  2. Андрієнко Т.Л. Еколого-ценотичні особливості заростання пісків Україн - ського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 34-38.   Повний текст
  3. Голубев В.Н. АНАЛИЗ РИТМИКИ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА "МЫС МАРТЬЯН" НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА // Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 3. С. 93-103.   Повний текст
  4. Гринюк Ю.Г. Деякі особливості рослинних сукцесій в заповіднику "Розточчя" / Гринюк Ю. Г., Сорока М. І., Стрямець Г. В., Ференц Н. М. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 14-19.
  5. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
  6. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника «Городоцька дача» (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.   Повний текст
  7. Костильов О.В., Устименко П.М., Попович С.Ю. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, N 5. – C. 115-121.   Повний текст
  8. Куковиця Г.С. Синтаксономiя лучних степів Західного Поділля (Україна) / Г.С. Куковиця, Я.I. Мовчан, В.А. Соломаха, Шеляг- Ю.Р. Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1994. – Вип. 51, № 2/3. – С. 35-47.   Повний текст
  9. Мельник В.І. Залишки корінних дубово-соснових лісів на Лівобережжі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, №2/3. – С. 48-52.   Повний текст
.