Український геоботанічний сайт

Статті за 1970


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Андрієнко Т.Л. Оліготрофні болота Передкарпаття // Укр ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 209-215.   Повний текст
 2. Афанасьєв Д.Я. Рослинність лучних степів басейну р. Великої Висі і її протиерозійна та водоохоронна роль // Укр. ботан. журн., 1970, №. 6. - С. 705-715.   Повний текст
 3. Білик Г.І. Детальне геоботанічне районування Лісостепу Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 3.   Повний текст
 4. Білик Г.І., Панова Л.С. Поновлення степової рослинності в заповіднику Кам'яні Могили після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 6. – С. 711-715.   Повний текст
 5. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність ділянки Північного новоасканійського заповідного степу на першому році після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 216-222.   Повний текст
 6. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність урочища Потіївка Чорноморського державного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 4. – С. 491-496.   Повний текст
 7. Балашов Л. С. Деякі спостереження над динамікою трав’яномохових угруповань на болоті Видра на Остерщині / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 4. – С.497–501.   Повний текст
 8. Балашов Л. С. Мезотрофні ділянки евтрофного болота Видра Косачівська на Остерщині та деякі флористичні знахідки на ньому / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 37, №1. – С. 114–116.   Повний текст
 9. Балашов Л.С. Фрагменти соснового лісу в заплаві р. Уборть // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 5. – С.656-658.   Повний текст
 10. Берко Й.М. Фітоценотичний нарис смерекових лісів (Рісееtа abietis) на Горганах // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, №5. – С. 608-613.   Повний текст
 11. Григора І. М. Евтрофні та мезотрофні болота долини р. Уборть // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 3. – С.291-298.   Повний текст
 12. Зиман С.М. Луки Ясинської улоговини Закарпатської області, їх раціональне використання та поверхневе поліпшення // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 1. – С. 66-71.   Повний текст
 13. Мринський О. П. До питання про самостійність лучних степів // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 1. – С. 42-48.   Повний текст
 14. Мулярчук С.О. Соснові ліси Сумського Полісся // Укр. ботан. журн., 1970, №. 6. - С. 726-731.   Повний текст
 15. Осичнюк В.В., Істоміна Т.Г. Вплив випалювання на степову рослинність // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 3. – С. 284-290.   Повний текст
 16. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси Полісся України / Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1970. – Т. 27, № 1. – С. 54-59.   Повний текст
.