Український геоботанічний сайт

Статті за 1957


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Алексеев А.Д. Схема геоботанической классификации пойменных лугов бассейна Северного Донца. Записки Харьковского сельскохозяйственного института. – 1957. – Т. 13. – С. 249–256. DJVU (191.87 KB)
 2. Амелін І.С. До питання про класифікацію рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 78-86.   Повний текст
 3. Білик Г. І. Рослинність заповідника «Михайлівська цілина» та її зміни під впливом господарської діяльності людини // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 26-39.   Повний текст
 4. Білик Г.І. Низинні засолені луки північної частини лівобережжя Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 2. – С. 3-12.   Повний текст
 5. Брадіс Є.М. Рослинність східної частини Малого Полісся та питання ботаніко-географічного районування західних областей УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 3-13.   Повний текст
 6. Зайченко Н.І. Заплавні луки Дніпра біля села Вишеньки, Бориспільського району, Київської області // Наукові записки Київського державного університету. – 1957. – Т. 16, вип. 1. Праці Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна № 25. – С. 131–136. DJVU (958.63 KB)
 7. Климентов Л. В. Изменение в характере растительности и ландшафте днестровской поймы, происшедшие за последние 150–200 лет в связи с процессом ее заиления и воздействия человека / Л. В. Климентов // Научная сессия, посвященная 100–летию со дня рождения Г. И. Танфильева. Тез. докл 29–31 марта 1957 г. – Одесса: Одес. ун–т, 1957. – С. 115–119.
 8. Комендар В.І, До питання про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах // // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 15-26.   Повний текст
 9. Литвиненко І.Н. Лучна рослинність заплавини р. Псла (в межах верхньої і середньої течії ріки). Наукові записки Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка. – 1957. – Т. 7 (Біологічна серія, вип. 1). – С. 85–137.
 10. Мулярчук С.О. Суходільні та низинні луки Чepнігівського Поліссся // Укр.ботан.журн. - 1957, т. 14 №2. - с. 14-23.   Повний текст
 11. Поварніцин В.О. Принципи класифікації лісової рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 81-92.   Повний текст
 12. Привалова Л.А. Краткий очерк растительного покрова восточной части Крымского нагорья и вопросы его хозяйственного использования // Известия Крымского отдела Географического общества Союза ССР. – 1957. – Вып. 4. – С. 31–42. DJVU (329.25 KB)
 13. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботан. зб. Ін-ту ботаніки АН УРСР. К., 1957
 14. Шевченко С.В. Типы горных лесов Горган // Науч. зап. Львов. лесотехн. ин-та. - 1957. - Вип. 3. - С. 197-216.
.