Український геоботанічний сайт

Статті за 1959


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Афанасьєв Д.Я. Болотисті та торф'янисті луки річки Прип'яті // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 3. – С. 46-56.   Повний текст
 2. Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Прип'яті // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 2.   Повний текст
 3. Білик Г.І., Панова Л.С. Рослинні комплекси заповідника Кам'яні Могили // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 6. – С. 40-48.   Повний текст
 4. Билык Г.И. К классификации галофильной растительности УкрССР // Бот. журн. АН УССР. – 1959. – Т. XI, № 4. – С. 231-246.   Повний текст
 5. Брадіс Є.М. Рослинність боліт Української РСР // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1959. – № 1. – С. 25–26. DJVU (8.83 KB)
 6. Гаврусевич А. Н. К вопросу о типах леса Львовской области // Науч. труды Львов. лесотех. ин-та. - 1959. - 4.
 7. Григора І.М. Материкові луки пониззя Стиру // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 5. – С. 87-95.   Повний текст
 8. Зеленчук Т.К. Деякі зміни лучної рослинності під впливом випасу // Наукові праці Львівського зооветеринарного інституту. – 1959. – Т. 10. – С. 451–459. DJVU (247.76 KB)
 9. Зеров К.К. Заростання Каховського водоймища за перші два роки його існування // Щорічник УБТ. – 1959. - № 1. – С. 43-44
 10. Малиновський К.А. Структурні і флористичні зв'язки деяких фітоценозів субальпійського пояса Українських Карпат і питання їх генезису // Наукові записки Науково-природознавчого музею АН УРСР. - Львів, 1959. - 7 - С.116-122.   Повний текст
 11. Морозова-­Водяницкая Н.В. Растительные ассоциации в Чёрном море // Тр. Севастоп. биол. ст. АН СССР. — 1959. — 11. — С. 3–28.
 12. Осичнюк В.В. Лісова рослинність Середнього Побужжя // Вісник Київського університету. – 1959. – № 2. – Серія біології. Вип. 2. Ботаніка. – С. 3–8. DJVU (186.61 KB)
 13. Тараненко И.Я. Растительность природных сенокосов и пастбищ Лебединского района Сумской области. Сборник научных трудов Научно-исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР. – Харьков, 1959. – Вып. 28. – С. 143–156.
 14. Христюк П.М. Начальные фазы зарастания Симферопольского водохранилища // Тр. Карадагск. биол. ст. АН УССР. – 1959. - Вып. 15. – С. 149-153.
.