Український геоботанічний сайт

Статті за 2010


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Iakushenko D., Oliyar H. Okrajki kserotermiczne związku Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müller 1962 w Medoborach (Podole Zachodnie, Ukraina). In: Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Ed. H. Ratyńska, B. Waldon. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010, 469–481 ss
 2. Onyshchenko V. A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae // Tuexenia. – 2010. – 30. – С. 31-45 PDF (1.50 MB)
 3. Багрікова Н.О. Антропотолерантність угруповань та стратегія бур'янів в агроценозах Криму // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 468-474.   Повний текст
 4. Багрикова Н.А. АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ В СЕГЕТАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ КРЫМА // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2010. Вып. 3. С. 27–34. PDF (753.36 KB)
 5. Борсукевич Л. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута і Західного Бугу // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.   Повний текст
 6. Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100-103.   Повний текст
 7. Борсукевич Л.М. Збереження біорізноманіття водно-болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85-93.   Повний текст
 8. Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу // Наук. записки держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123-136.   Повний текст
 9. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.   Повний текст
 10. Гапон С. В. Епіфітні бріоугруповання Лісостепу України: аналіз флори і синтаксономія / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 446–453.   Повний текст
 11. Гапон С. В. Нові для науки асоціації та субасоціації мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 865–879.   Повний текст
 12. Дідик Л.В. Рослинний покрив Козарського лісового урочища на південному заході Чернігівщини // Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 1. - С. 23-30.   Повний текст
 13. Дідух М.Я., Куземко А.А., Мазур Т.П., Вініченко Т.C. Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) – новий вид флори України // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. К. – 2010. – Вип. 28. – С. 10 – 16.   Повний текст
 14. Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. До питання про співвідношення понять «екоси- стема»», «габітат», «біотоп» та «екотоп». Український ботанічний журнал, 2010, 67(5): 668–679.   Повний текст
 15. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра IV. Класс Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Раст-ть России СПб. – 2010. – № 16. – С. 3-26. PDF (1.82 MB)
 16. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Приморська ценофлора України та її аналіз // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 56-67. PDF (338.86 KB)
 17. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 428-438.   Повний текст
 18. ЗИМАН С.М., ДРЕМЛЮГА Н.Г., БУЛАХ О.В. АНАЛІЗ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ З УЧАСТЮ ВИДІВ CAMPANULA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 2. – C. 56-61.   Повний текст
 19. Куземко А.А. Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2010. — С.10-23. PDF (760.54 KB)
 20. КУЗЕМКО А.А., ВАШЕНЯК Ю.А. ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕФУГІУМ БОРЕАЛЬНОЇ ФЛОРИ: СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТА ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 2. – C.73-77.   Повний текст
 21. Кучерявий В.П., Брунець К.С., Мисяк Р.И., Попович В.В. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА СОСНЯКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 18-21.   Повний текст
 22. Лисенко Г. М. , Данилик І. М. Подільські лучні степи в екологічному континуумі Європейської частини степової області Євразії // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Том 4/№1. – С. 95–108. PDF (643.71 KB)
 23. Лисенко Г., Данилик І., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.   Повний текст
 24. Лисенко Г.М., Коломійчук В.П., Шаповал В.В. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Бердянського полігону (Запорізька обл.) та їх положення в екологічному континуумі Причорноморських (Понтичних) степів // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №3 (2010). - С. 338-351.   Повний текст
 25. Лобань Л. О. Лісова рослинність межиріччя Остер–Удай (Чернігівська обл.) / Л. О. Лобань, Л. В. Дідик // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Вип. 18. – [Сер. Біологічні науки]. – Луцьк. – 2010. – С. 20–23.
 26. Мандзюк В.П., Третяк П.Р. ЛІСОВІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С.46-53.   Повний текст
 27. Назаренко Н.Н., Лоза И.М. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОЛКОВЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія . Екологія . – 2010. – Вип . 18, т . 2. – С . 46–53.   Повний текст
 28. Онищенко В.А. Лісова рослинність Українського Полісся в аспекті флористичної класифікації // Фіторізноманіття прикордоних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період: Збірник статей за матеріалами міжнародної наукової конференції (17–18 грудня 2010 р., м. Чернігів). – К., 2010. – С. 186–198. DJVU (1.01 MB)
 29. Онищенко В.А., Юглічек Л.С. Флористична класифікація лісової рослинності. В кн. Природа унікального краю – Малого Полісся. Ред. Т.Л.Андрієнко, Кам’янець-Подільський: ПП Мошинського В.С., 2010, 74–109 с.
 30. Осипенко В.В. Ценоіндикаційні комплекси спонтанної рослинності м. Черкаси / В.В. Осипенко // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2010. – Сер. Біологічні науки, вип. 184. – С. 101-105.
 31. Панченко С.М., Кондратенко В.М. Структура популяцій Corydalis cava та C. solida (Fumariaceae) в лісах національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №6. – С. 880 – 892.   Повний текст
 32. Перегрим М.М., Куземко А.А. Новий для флори України міжродовий гібрид x Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) M.Peregrym et Kuzemko, comb. nov (Orchidaceae) // Укр. ботан. журн. - 2010. - Т. 67, №5. - С. 655-662.   Повний текст
 33. ПРОТОПОПОВА В.В., ФЕДОРОНЧУК М.М,, ШЕВЕРА М.В., ДЖУРАН В.М., КРЕЦУЛ Н.І. СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ЛУЧНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 3. – C. 52-57.   Повний текст
 34. ПРОЦЬ Б.Г. ЗАПЛАВНІ ЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ: ІСНУВАННЯ ПОРЯД ІЗ ЛЮДИНОЮ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 3. – C. 58-62.   Повний текст
 35. Рало В.М. Матеріали для оцінки синтаксономічного різноманіття букових лісів Верхобузького горбогірного масиву (північно-західне Поділля) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Вип. 1 (8), №1. – Львів, 2010. – С. 125-172. PDF (3.95 MB)
 36. Расевич В. В. Фітоіндикаційна та синтаксономічна оцінки угруповань з участю Daphne cneorum L. // Наукові записки. - 2010. - Том 106, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 51-55. PDF (538.11 KB)
 37. Скробала В. Багатовимірна типологія рослинного покриву України: регіональний рівень // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 52. – С. 83-90.   Повний текст
 38. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 26-29.   Повний текст
 39. Сорока М. СОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СИНТАКСОНІВ ПРИРОДНОЇ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2010. - №8.   Повний текст
 40. Сорока М.І. РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФІТОБІОТИ РОЗТОЧЧЯ // // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 187-194.   Повний текст
 41. Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Рослинність острова Зміїного // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 12-26   Повний текст
 42. Ткаченко В.С., Сіренко В.О., Подпрятов О.О.СТЕПОВА ПОЖЕЖА ТА ПІРОГЕННИЙ ЕКС-ПЕРИМЕНТ В "КАМ'ЯНИХ МОГИЛАХ" (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 5-20. PDF (0.99 MB)
 43. Ткаченко В.С.,Шаповал В.В. СУКЦЕСІЇ ФІТОСИСТЕМ ДІЛЯНКИ "ПІВНІЧНА" НОВОАС-КАНІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНОГО СТЕПУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ І НА ПОЧАТКУ XXI СТ // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 21-32. PDF (750.26 KB)
 44. ТКАЧИК В. П. Дерево-чагарникова рослинність загальнозоологічного заказника місцевого значення “Пукачів” (Мале Полісся, Львівська область) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. – Том 1(8), № 1. – С. 197-212. – PDF (579.30 KB)
 45. Устименко П.М., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України: структура та аналіз // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 1. – С. 16-22.
 46. Фельбаба-Клушина Л.М. Продромус синтаксонів рослинності боліт і холодних джерел Українських Карпат (класи ScheuchzerioCaricetea fuscae Tx. 1937, Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff. et al. 1946, Montio-Cardaminetea Br.- Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944) // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. — 2010. — 28. — С. 73—82. PDF (398.42 KB)
 47. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дубина Д.В. Синтаксономічна різноманітність лісової рослинності долини Тиси та її приток // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 187-199.   Повний текст
 48. Якубенко Б. Є., Григорюк І. П., Якубенко Н. Б., Серга О. І.КЛАСИФІКАЦІЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 27, 2010: 68–79. PDF (417.26 KB)
 49. ЯКУБЕНКО Б.Є., ГРИГОРЮК І.П., ЯКУБЕНКО Н.Б., СЕРГА О.І. ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 1. – C. 32-38.   Повний текст
 50. Яроцька М.О. Характеристика лісової рослинності Національного природного парку «Гомільшанські ліси» за результатами вибірково-статистичної інвентаризації // Лісівництво та агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – Вип. 117. – С.40–48
.