Український геоботанічний сайт

Статті за 2013


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. СИНИНДИКАЦИЯ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ФИТОЦЕНОЗА // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2013. № 4. С. 90.
 2. Bezrodnova O. V. Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests / O. V. Bezrodnova, I. M. Loza, N. N. Nazarenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. - 2013. - № 1079, вип. 18. - С. 38-45. PDF (261.80 KB)
 3. Kricsfalusy V.V. Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management // Thaiszia - J. Bot., Košice. - 2013. - 23 (1): 67-112 PDF (3.15 MB)
 4. Tasenkevich L. , Kalinovych N. The status and trends of the semi-natural grass communities in the forest belt of the Ukrainian Carpathians // Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. - 2013. - 7. - P. 155-176. PDF (630.49 KB)
 5. Woźniak A., Soroka M. СИНТАКСОНОМІЯ ТА СИНФІТОСОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2013. - 11. - С. 69-79.   Повний текст
 6. Ізмест’єва С.В., Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Оцінка стану популяцій рідкісних видів рослин на території торфово-болотного масиву “Переброди” (Рівненський природний заповідник) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 34-37. (для загрузки див. Коніщук)
 7. БУДЖАК В.В., КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК А.І., ЧОРНЕЙ І.І. ГЕОБОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ УРОЧИЩА «СТЕП МАСЬОК» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 235-249.   Повний текст
 8. Вакаренко Л. П. Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони / Л. П. Вакаренко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 283-291. PDF (534.34 KB)
 9. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 10. ВАШЕНЯК Ю.А. УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 210-220.   Повний текст
 11. Винокуров Д.С. 2013. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект). У зб.: Екологія водно-болотних угідь і торфо- вищ. Київ: ДІА, с. 24–28.
 12. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28. (для загрузки див. Коніщук)
 13. Возняк А., Сорока М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. - С. 9-14.   Повний текст
 14. Гайова Ю.Ю. ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 46-52.   Повний текст
 15. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 27-33.   Повний текст
 16. Гапон С. В. Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 257-264. PDF (333.06 KB)
 17. Гапон С.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОХОВОЇ РОСЛИННОСТІ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 392-397.   Повний текст
 18. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496.   Повний текст
 19. Гончаренко І. В., Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3–4. - С. 51-63.   Повний текст
 20. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 21. Давидов Д.А. ОЦІНКА СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 5. - С. 630-634.   Повний текст
 22. Дацюк В. В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В. В. Дацюк, І. П. Логвиненко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 451-458. PDF (305.66 KB)
 23. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 24. Коваленко О. А. Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва / О. А. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 559-571. PDF (1.87 MB)
 25. Коваленко О.А. Рослинні угруповання Національного природного парку ,,Пирятинський“ під охороною ,,Зеленої книги України“ / О.А. Коваленко // Заповідна справа в Україні. – 2013. – № 2. – С. 68–80.
 26. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 27. Козир М. С. Лісова рослинність урочища «Лиса Гора» (Київ) // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь: ТНУ, 2013. Вып. 8. С. 71–77. PDF (429.84 KB)
 28. Коніщук В.В. Екологічні особливості та сукцесії боліт Поліського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 69-74. PDF (3.26 MB)
 29. Коніщук В.В. Еколого-геоботанічне районування поліської підпровінції зони мішаних лісів на основі класифікації Браун-Бланке. У зб. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. К.: ДІА, 2013, 133–140 с. PDF (9.43 MB)
 30. Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50.   Повний текст
 31. КУЗЕМКО А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 71-75.   Повний текст
 32. Кузь І. А. Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія / І. А. Кузь // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 214-225. PDF (365.68 KB)
 33. Лисенко Г., Данилик І. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 62. – С. 203-215.   Повний текст
 34. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2013. — № 3 (56). - С. 23-27. PDF (2.15 MB)
 35. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 418-422.   Повний текст
 36. Міронова Н.Г. РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. - С. 341-346.   Повний текст
 37. Москалець В. В., Москалець Т. З. Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоцеозах тритикале озимого на синекологічному рівні // Наукові доповіді НУБіП. - 2013. - 2 (38).   Повний текст
 38. ОНИЩЕНКО В.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 93-116.   Повний текст
 39. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 395-403.   Повний текст
 40. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 41. Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ FAGETA SYLVATICAE УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ ПЛОЩІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 361-368.   Повний текст
 42. Санісло Я.П., Будніков Г.Б. Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 5-16 PDF (1.19 MB)
 43. Скробала В.М. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 17-21.   Повний текст
 44. СОБЧИК В., КОВАЛЬСЬКА А., НАГОРНЮК О. М., РЯБУШЕНКО О. О. ЄВРОПЕЙСЬКЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ «ПРИРОДА-2000» // БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ ТА ІННОВАЦІЇ. - № 193 (2013) ЧАСТИНА 1 PDF (605.32 KB)
 45. Сорока М.І. ПРОБЛЕМИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТАКСОНІВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 40-45.   Повний текст
 46. СОСНОВСЬКА С. В., ДАНИЛИК І. М. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. (CYPERACEAE JUSS.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 359-365.   Повний текст
 47. Федоненко О. В., Поздній Є. В. Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1 (13). - С. 60-65. PDF (173.53 KB)
 48. Фельбаба-Клушина Л. М., Гасинець Я.С., Пущак В. І. Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 136-138. PDF (272.87 KB)
 49. Чурілов А.М., Якубенко Б.Є. ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 82-88.   Повний текст
 50. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158. PDF (739.96 KB)
 51. Шумська Н. В. Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку / Н. В. Шумська // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 330-348. PDF (580.76 KB)
 52. Якубенко Б. Є., Григорюк І.П., Чурілов А. М. ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 5, №5-6, 2013. - С. PDF (490.77 KB)
 53. Яроцька М.О. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОЇ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ЛІСІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Біологічний вісник МДПУ. - 2013. №1. - С. 147-165. PDF (761.59 KB)
.