Український геоботанічний сайт

Статті за 1933


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Зеров Д.К. Рослинність та стратиграфія сфагнової частини Озерянського болота на Коростенщині // Вісн. Київ. ботан. саду. - 1933. - Вип. 15. - С. 163-191.
 2. Зоз І. Рослинність Михайлівської цілини на Сумщині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 157-185.   Повний текст
 3. Клеопов Ю., Лавренко Є. Сучасний стан класифікації українських степів / Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 7-23.   Повний текст
 4. Клеопов Ю.Д. Залишки степової рослинності на Київській височині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 135-156.   Повний текст
 5. Клеопов Ю.Д. Рослинне вкриття південно-західної частини Донецького кряжу (кол. Сталінської округи)// Вісник Київ. ботан. саду. - 1933. - № 15. - С. 8-162.
 6. Котов М.И. Геоботанический очерк полуострова Тюбек в Сиваше // Ботан. журн. СССР. — 1933. — № 1-2. — С. 95-98.
 7. Котов М.И. Засоленные почвы и их растительность в Донецком бассейне // Природа. — 1933. — № 8-9. — С. 97-98.
 8. Лавренко Є.М., Дохман Г.І. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботан. циклу ВУАН. — 1933. — № 5/6. — С. 23–133.   Повний текст
 9. Левіна Ф. Залишки степової рослинності на Куп'янщині у Велико-Бурлуцькому районі // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 185-201.   Повний текст
 10. Малеев В.П. Растительность Южного Крыма. Тр. Никит. бот. сада, 1933, 25(1–2): 29–48.
 11. Олексіїв А. Степові цілини Гришинського району на Артемівщині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 201-206.   Повний текст
.