Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 2014. — 71, №2. — С. 140-147.   Повний текст
 2. Дідух Я.П., Соколенко У.М. ЕКОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БІОТОПІВ КАРАБІ-ЯЙЛИ (ГІРСЬКИЙ КРИМ) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2. - С.139-147.   Повний текст
 3. Дідух Я.П., Чусова О.О. РІДКІСНІ КСЕРОФІТНО-СТЕПОВІ УГРУПОВАННЯ ТА БІОТОПИ ДОЛИНИ р. КРАСНА (ЛУГАНСЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3. - С. 275-285.   Повний текст
 4. Данилик І. М., Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2014. – T. 71, N2. – C. 209 – 213.   Повний текст
 5. Дацюк В. В. Рідкісні фітоценози Національного природного парку «Дермансько-Острозький» (Рівненська область) / В. В. Дацюк, О. В. Головко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 206-209. PDF (430.74 KB)
 6. Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Єрмаков М.Б.,Пєстунов І.А. КАРТОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГАЛОФІТНОЇ РОСЛИННОСТІ ПРИМОРСЬКОГО СЕКТОРА КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5. - С. 531-536.   Повний текст
 7. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 3. – С. 263-274.   Повний текст
 8. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П. Синтаксономія галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 4. – С. 412-428.   Повний текст
 9. Дубина Д.В., Устименко П.М. РАРИТЕТНІ УГРУПОВАННЯ БОЛОТНОЇ ТА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 84-90. (для загрузки див. Воробйов)
 10. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. VI. К ласс ы Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae // Растительность России. - 2014. - №25. - С. 13-29. PDF (3.10 MB)
 11. Казарінова Г.О. СИНГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 4. - С. 435-441.   Повний текст
 12. Коваленко А.А. Синтаксономия сообществ пойменного эфемеретума (Isoëto-Nano-Juncetea Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. et al. 1952) Национального природного парка Пирятинский (Полтавская обл., Украина) / A.А. Коваленко. – Ботанический журнал. 2014. - 99, № 1. - С. 34–60. PDF (216.96 KB)
 13. Коваленко О. А. Рослинні угрупування Національного природного парку "Пирятинський" під охороною "Зеленої книги України" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 27-32 PDF (4.35 MB)
 14. Коваленко О. Угруповання класу Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen in Westhoff et al. 1946 на території національного природного парку «Пирятинський» // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 121-134.   Повний текст
 15. Козак М.І., Федорчук І.В. Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника «Серетський» (Тернопільська область) // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 329, № 36. - С. 47-51.   Повний текст
 16. Козир М.С. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РОСЛИННОСТІ ЗАПЛАВИ РІЧКИ СЕЙМ // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. № 10 (29). С. 46-51. PDF (414.21 KB)
 17. Коломійчук В.П. ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 105-110. (для загрузки див. Воробйов)
 18. Коломійчук В.П. Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2014, 1: 173–182. PDF (8.13 MB)
 19. Коломійчук В.П., Винокуров Д.С. Попередній продромус степової рослинності класу Festuco-Brometea БЗАМ на території України та Росії. В сб.: Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: мат-лы междунар. научно-парктич. семинара (20 февраля 2014 г., г. Чернигов). Чернигов, 2014, с. 41–44. PDF (2.30 MB)
 20. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - №5. - С. 74-83.   Повний текст
 21. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - 5. -С. 74-83.   Повний текст
 22. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 177-182. PDF (378.61 KB)
 23. Коніщук В.В. Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 183-190. PDF (324.11 KB)
 24. Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 259. – С. 59–64.   Повний текст
 25. Конограй В. Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 156-172.   Повний текст
 26. Конограй В.А. Особенности зарастания Кременчугского водохранилища /В. А. Конограй // Биология внутренних вод. – 2014.– №2. – С. 1–7.
 27. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу Lemnetea Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 1 (66). – С. 41–46. PDF (325.70 KB)
 28. Конограй В.А. Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 220–225. PDF (631.91 KB)
 29. Конограй В.А., Білоножко В.Я. Особливості та основні напрями динаміки рослинності території Кременчуцького водосховища р. Дніпро // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 2014. – №1100 – С. 324–330.   Повний текст
 30. КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В., КВИТНИЦКАЯ А.А. СИНТАКСОНОМИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЭОЛОВОГО РЕЛЬЕФА КРЫМА // Труды Никитского ботанического сада. - 2014. - Том 136. - С. 41-55. PDF (693.75 KB)
 31. Косенко І.С., Куземко А.А., Діденко І.П., Пономаренко Г.М. Еколого-ценотичні особливості рідкісних видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Інтродукція рослин. — 2014. — 64, № 4 — С. 22-30.   Повний текст
 32. Крамарець В. О. Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону / В. О. Крамарець, Ю. Л. Бредіхіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 38-43.   Повний текст
 33. Куземко А.А., Чеканов М.М. Еколого-ценотичні особливості Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2014. — №1 (61). — С. 30-36.   Повний текст
 34. Куземко Н.І., Куземко А.А. Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2014. — Вип. 10. — С.82-93.   Повний текст
 35. Лісовець О.І., Єгошина А.В. Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетров- ської області. У зб.: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Гол. ред. А. П. Травлєєв. Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014, 43: 40–44.
 36. Лукіша В.В. Толерантність лісових фітоценозів до рекреаційних навантажень та методи її підвищення // Екологічні науки. - 2014. - 5. -С. 67-73.   Повний текст
 37. Омельчук О.С. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / Омельчук О.С., Проць Б.Г. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Біологія – Вип. 1(66). – 2014. – C. 72-78. PDF (496.08 KB)
 38. Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 64 – 72.   Повний текст
 39. Панченко С. М. Доповнення до флори Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – Т. 10, №2. – С. 263 – 270.   Повний текст
 40. Панченко С. М., Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 9 (28). - С. 3-6. PDF (913.76 KB)
 41. ПЛУГАТАР Ю.В., КОБА В.П., КОВАЛЬОВ М.С. СТРУКТУРА, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСІВ У КРИМУ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2014. № 5. С. 19-33. PDF (466.78 KB)
 42. Польовий Є. В. Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) // Наукові записки. - 2014. - Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 88-101. PDF (2.56 MB)
 43. Польовий Є.В., Дідух Я.П. ЕКОЛОГО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МОДЕЛЬНОГО ПОЛІГОНУ «РОМАШКОВО» В ДОЛИНІ р. САВРАНКИ (ВІННИЦЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6. - С. 647-659.   Повний текст
 44. Скробала В.М. Типологія лісів Гірського Криму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 84-87.   Повний текст
 45. Соломаха І.В. Класифікація чорновільхових боліт Північного Причорномор’я // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 233-238. PDF (193.46 KB)
 46. Сорока М.І. ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖІ NATURA 2000 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. - С. 8-13.   Повний текст
 47. Устименко П. М. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі / П. М. Устименко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2014. - Т. 10, №. 3. - С. 372-387. PDF (377.91 KB)
 48. Устименко П.М., Дубина Д.В., Любинська Л.Г. СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ АСОЦІАЦІЙ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 255-260. (для загрузки див. Воробйов)
 49. Фельбаба-Клушина Л. М., Воткальчук К. А. Ботанічні дослідження боліт і водойм Українських Карпат та їх аналіз // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Т. 36. – С. 23-29. PDF (335.74 KB)
 50. Фельбаба-Клущина Л. М., Воткальчук К. А. Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті / Л .М. Фельбаба-Клушина, К. А. Воткальчук // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 84-88.   Повний текст
 51. Фостяк Т. До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 147-152.   Повний текст
 52. Черневий Ю. Динамічні аспекти типології лісів / Ю. Черневий // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 44-66. PDF (324.09 KB)
 53. Чурілов А. М., Якубенко Б. Є. Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся // Наукові доповіді НУБіП. — 2014. — 6 (48)   Повний текст
 54. Шапошникова А.О., Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку «Долина курганів» (Херсонська область, Україна) // // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 20. - С. 23-39.   Повний текст
 55. Шевчик В. Л., Подобайло А. В., Вашека О. В., Сенчило О. О. Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 52-55 PDF (4.35 MB)
 56. Шумська Н. Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України / Н. Шумська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 135-140. PDF (129.12 KB)
 57. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. СИНИНДИКАЦИЯ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ФИТОЦЕНОЗА // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2013. № 4. С. 90.
 58. Bezrodnova O. V. Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests / O. V. Bezrodnova, I. M. Loza, N. N. Nazarenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. - 2013. - № 1079, вип. 18. - С. 38-45. PDF (261.80 KB)
 59. Kricsfalusy V.V. Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management // Thaiszia - J. Bot., Košice. - 2013. - 23 (1): 67-112 PDF (3.15 MB)
 60. Tasenkevich L. , Kalinovych N. The status and trends of the semi-natural grass communities in the forest belt of the Ukrainian Carpathians // Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. - 2013. - 7. - P. 155-176. PDF (630.49 KB)
 61. Woźniak A., Soroka M. СИНТАКСОНОМІЯ ТА СИНФІТОСОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2013. - 11. - С. 69-79.   Повний текст
 62. Ізмест’єва С.В., Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Оцінка стану популяцій рідкісних видів рослин на території торфово-болотного масиву “Переброди” (Рівненський природний заповідник) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 34-37. (для загрузки див. Коніщук)
 63. БУДЖАК В.В., КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК А.І., ЧОРНЕЙ І.І. ГЕОБОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ УРОЧИЩА «СТЕП МАСЬОК» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 235-249.   Повний текст
 64. Вакаренко Л. П. Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони / Л. П. Вакаренко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 283-291. PDF (534.34 KB)
 65. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 66. ВАШЕНЯК Ю.А. УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 210-220.   Повний текст
 67. Винокуров Д.С. 2013. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект). У зб.: Екологія водно-болотних угідь і торфо- вищ. Київ: ДІА, с. 24–28.
 68. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28. (для загрузки див. Коніщук)
 69. Возняк А., Сорока М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. - С. 9-14.   Повний текст
 70. Гайова Ю.Ю. ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 46-52.   Повний текст
 71. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 27-33.   Повний текст
 72. Гапон С. В. Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 257-264. PDF (333.06 KB)
 73. Гапон С.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОХОВОЇ РОСЛИННОСТІ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 392-397.   Повний текст
 74. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496.   Повний текст
 75. Гончаренко І. В., Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3–4. - С. 51-63.   Повний текст
 76. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 77. Давидов Д.А. ОЦІНКА СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 5. - С. 630-634.   Повний текст
 78. Дацюк В. В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В. В. Дацюк, І. П. Логвиненко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 451-458. PDF (305.66 KB)
 79. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 80. Коваленко О. А. Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва / О. А. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 559-571. PDF (1.87 MB)
 81. Коваленко О.А. Рослинні угруповання Національного природного парку ,,Пирятинський“ під охороною ,,Зеленої книги України“ / О.А. Коваленко // Заповідна справа в Україні. – 2013. – № 2. – С. 68–80.
 82. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 83. Козир М. С. Лісова рослинність урочища «Лиса Гора» (Київ) // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь: ТНУ, 2013. Вып. 8. С. 71–77. PDF (429.84 KB)
 84. Коніщук В.В. Екологічні особливості та сукцесії боліт Поліського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 69-74. PDF (3.26 MB)
 85. Коніщук В.В. Еколого-геоботанічне районування поліської підпровінції зони мішаних лісів на основі класифікації Браун-Бланке. У зб. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. К.: ДІА, 2013, 133–140 с. PDF (9.43 MB)
 86. Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50.   Повний текст
 87. КУЗЕМКО А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 71-75.   Повний текст
 88. Кузь І. А. Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія / І. А. Кузь // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 214-225. PDF (365.68 KB)
 89. Лисенко Г., Данилик І. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 62. – С. 203-215.   Повний текст
 90. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2013. — № 3 (56). - С. 23-27. PDF (2.15 MB)
 91. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 418-422.   Повний текст
 92. Міронова Н.Г. РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. - С. 341-346.   Повний текст
 93. Москалець В. В., Москалець Т. З. Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоцеозах тритикале озимого на синекологічному рівні // Наукові доповіді НУБіП. - 2013. - 2 (38).   Повний текст
 94. ОНИЩЕНКО В.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 93-116.   Повний текст
 95. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 395-403.   Повний текст
 96. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 97. Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ FAGETA SYLVATICAE УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ ПЛОЩІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 361-368.   Повний текст
 98. Попова О.М., Касим І.Р. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ФІТОБІОТИ РАЙОНУ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ //Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2013. Т. 18, вип. 3(32). - С. 33-46. PDF (282.29 KB)
 99. Санісло Я.П., Будніков Г.Б. Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 5-16 PDF (1.19 MB)
 100. Скробала В.М. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 17-21.   Повний текст
.