Український геоботанічний сайт

Статті за 1969


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Білик Г. І. Прогноз змін рослинного покриву заплави р. Сіверський Донець під впливом гідроспоруд / Г. І. Білик, В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 24, № 1. – С. 16-21.   Повний текст
 2. Балашов Л.С. Плавун щитолистий (Nymphoides peltata (S. Gmel.) Kuntze) та асоціації з його участю у водоймах верхів’їв Південного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 72-74.   Повний текст
 3. Богайчук Р.С., Куковиця Г.С. Степова рослинність Західного Поділля // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 5. – С. 17–21.   Повний текст
 4. Брадіс Є.М. Рослинний покрив боліт УРСР // Рослинність УРСР. Болота. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 34-133.
 5. Брадіс Є.М., Андрієнко Т.Л., Лихобабіна Є.П. Оліготрофні болота Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1969. — 26, № 1. — С. 29–35.   Повний текст
 6. Веденьков Е.П., Водопьянова В.Г. Результаты изучения растительности заповедной степи “Аскания-Нова” // Тр. УНИИЖ “Аскания-Нова”. - Аскания-Нова, 1969. – Т. 14. – Ч. ІІ. - С. 75-100.
 7. Голубец М.А., Малиновский К.А. Классификация растительности Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 2. Вопросы ценологии, географии, эко- логии и использования растительного покрова СССР. – Л.: Наука, 1969. – С. 237-254. (partly) PDF (1.19 MB)
 8. Горбик В.П., Андрієнко Т.Л. Болота Чивчин // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 3. – С. 40-44.   Повний текст
 9. Григора І. М. Лісові сосново-чагарниково-сфагнові угруповання Волинського і Ровенського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 26, № 2. – С. 18-23.   Повний текст
 10. Григора И.М. Сосново-пушицево-сфагновые сообщества в Украинском Полесье // Науч. докл. высшей щколы. Биол. науки. - 1969. - Вып. 2. - С. 70-74.
 11. Зиман С.М. Лісова рослинність Ясинської улоговини в Українських Карпатах, її сезонна динаміка і раціональне використання // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 17-22.   Повний текст
 12. Кузнєцова Г.О., Протопопова В.В., Саричева З.А. Флора і рослинність Волижинського лісу в Чорноморському заповіднику // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 26, № 4. – С. 35-40.   Повний текст
 13. Махаева Л.В. О новых типах можжевелловых лесов Крыма // Бюл. ГНБС. - 1969. - Вып. 1 (8). - С. 7-11. DJVU (66.84 KB)
 14. Мринський О. П. До характеристики лісової рослинності пониззя р. Удай // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 22-26.   Повний текст
 15. Мулярчук С.О., Балашов Л.С. Ліси Чернігівщини Ш. Деревно-чагарникова рослинність заплав річок // Укр. ботан. журн.,1969,т.26, № 5, с. 10-16.   Повний текст
 16. Стойко С.М. Висотно-зональні рослинні ступені Українських Карпат і їх зв'язок з геоморфологічною будовою // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 5. – С. 9-16.   Повний текст
 17. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Горохова З.Н. Дубові ліси Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 5-10.   Повний текст
 18. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Давиденко І.О. Ліси смуг підтоплення і дренування захисної зони Київського водосховища та прогнозування їх змін // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 27-34.   Повний текст
.