Український геоботанічний сайт

Статті за 1962


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Афанасьєв Д.Я. О лугах Полесья. В кн «Геоботаническое изучение лугов». Изд-во АН БССР. В.4. — Минск, — 1962. DJVU (168.43 KB)
 2. Білик Г.І., Брадіс Є.М. Геоботанічне районування Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1962. – 19, № 4. – С. 23-32   Повний текст
 3. Балашов Л.С. Рослинність мезотрофних боліт долини р. Снов // Укр. ботан. журн. — 1962. — 19, №1. — С. 64–72.
 4. Бойко М. П. Рослинність Підліської гори біля с. Підлісся Одеського району Львівської області // Укр. ботан. журн. –1962. – Т. 19. – N 5. – С. 68–72.
 5. Боч М.С., Рубцов Н.И. О болотных массивах западных ра йонов Подольской возвышености // Ботан. журн. — 1962. — № 4. — С. 506—518.   Повний текст
 6. Бухало М.О. Широколистяні ліси формації Carpineta в Гологорах на Західному Поділлі // Bicн. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. - 1962, вип. I. - с. 30-44.
 7. Горохова З.Н., Козлова Т.К. Деякі дані про гірські ліси Чернівецької області // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1962. – № 3. – С. 61–62. DJVU (23.26 KB)
 8. Климентов Л. В. До характеристики осокових купин та купинників пригирлових плавнів Дністра та Дніпра // Щорічник Укр. ботан. т–ва. – 1962. – № 3. – С. 72–73.
 9. Климентов Л. В. Сдвиги в ландшафте и растительности приустьевой части поймы нижнего Днестра и ее плавней // Труды Одесского госуниверситета. Серия геолог. и геогр. наук. – 1962. – 152, вып. 9. – С. 93–107.
 10. Коліщук В.Г. До характеристики типів ялинових і букових лісів Карпат за вологістю грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 33-44.   Повний текст
 11. Малиновський К.А. Історія вивчення флори і рослинності Українських Карпат І. Австро-Угорський період (1772-1918 рр) // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 77.
 12. Малиновський К.А. Вологість грунту деяких трав'янистих асоціацій субальпійського поясу Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 22-32.   Повний текст
 13. Моляка О.Н. Рослинність заплавних лісів р. Рось і її приток // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1962. – № 3. – С. 79–81. DJVU (26.20 KB)
 14. Мулярчук С.О. До історії досліджень флори та рослинності Чернігівської області // Наук. записки (Серія природничих наук) Ніжинського педінституту. — 1962. — Вип. 12. — С. 10-14.
 15. Погребняк И.И. О генезисе донной растительности лиманов северо-западного Причерноморья // Тр. Одеск. гос. ун-та им. И.И. Мечникова. Сер. геол.-геогр. – 1962. – Т. 152, Вып. 9. – С. 173-179.
 16. Потульницький П.М. Формування водної і прибережної рослинності в Кременчуцькому водоймищі протягом 1960 р. // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 91-92. DJVU (17.21 KB)
 17. Саричева З.А. Вплив різних строків викошування на степову рослинність заповідника Михайлівська цілина. Український ботанічний журнал. – 1962. – Т. 19, № 4. – С. 40–54.
.