Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Onyshchenko V. Kenophytes in different forest types of Ukraine. - Hacquetia, vol.18, no.2, 2019.- pp.289-312. PDF (6.69 MB)
 2. Skrobala, V. M., Kabal, M. V., Kaspruk, O. I., & Dyda, A. P. (2019). Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 52-56.   Повний текст
 3. Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. (2019) Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. – Preslia 91: 25–49. PDF (1.61 MB)
 4. Yeremenko N.S. Ruderal vegetation in Kryvyi Rih (Ukraine) – the class of Robinietea. // Hacquetia. – 2019. – 18(1). – p. 75-86. PDF (3.29 MB)
 5. Єременко Н.С. 2019. Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу. Український ботанічний журнал, 76(1): 31–41.   Повний текст
 6. Багрикова Н.А. СИНТАКСОНОМИЯ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 17-29. PDF (6.17 MB)
 7. Безроднова О.В., Клєщ А.А. Рослинний покрив прибережної та берегової зон лісових боліт НПП «Слобожанський» (особливості структури та напрямки трансформації) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія «Біологія», вип. 32, 2019. - С. 5-17. PDF (550.08 KB)
 8. Бондарева Л.В. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):41-54. PDF (4.08 MB)
 9. Боровик Л.П. СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ (ЛУГАНСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК) // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 37-46. PDF (1.30 MB)
 10. Борсукевич Л., Данилик І., Кузярін О., Сосновська С., Гончаренко В. РІДКІСНІ ВОДНІ ТА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНІ ОСЕЛИЩА БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 133-143. PDF (789.00 KB)
 11. Буджак В. В. Синтаксономічна схема трав’яної рослинності верхніх басейнів Прута та Сірету / В. В. Буджак // Біологічні системи. - 2019. - Т. 11, Вип. 2. - С. 174-199. PDF (584.10 KB)
 12. Вдовиченко В.М., Ганжа Д.С. Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп». Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019, 48: 81–88.
 13. Дідух Я.П. 2019. Епіфітні бріоценози в біотопах неморальних лісів. Український ботанічний журнал, 76(2): 132–143   Повний текст
 14. Давидова А.О. Синтаксономія рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Клас Festucetea Vaginatae // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2019. - Т. 5, № 1. - С. 34-43. PDF (200.54 KB)
 15. Давидова А.О., Пономарьова А.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ВОДНИХ БІОТОПІВ НПП "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ" // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 408-410. PDF (458.27 KB)
 16. Данилик Р.М., Скробала В.М. Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Науковий вісник Східноєвропейського національного університетуімені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2019, 3(387) - С. 26-31. PDF (560.14 KB)
 17. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. 2019. Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України. Український ботанічний журнал, 76(5): 499–510.   Повний текст
 18. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 1. Природні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (3): 251–266.   Повний текст
 19. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 2. Антропічні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 316–333.   Повний текст
 20. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. 2019. Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна). Український ботанічний журнал, 76(3): 220–235.   Повний текст
 21. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. ЭКОЛОГО-БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):65-77. PDF (560.99 KB)
 22. Жуков С.П. Особенности растительного покрова открытых разработок угля («копанок») в долине р. Грузская // Промышленная ботаника, 2019. Вып. 19, No3. С.40–44.
 23. Заячук В.Я., Погрібний О.О., Хомюк П.Г. БОРОВІ ТИПИ ЛІСУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ PINUS SYLVESTRIS L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ДОПОВНЕННЯ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 202-205. PDF (407.86 KB)
 24. Конайкова В.О. 2019. Угруповання класу Festuco-Brometea природного заповідника "Єланецький степ". Український ботанічний журнал, 76(6): 511–525.   Повний текст
 25. Конайкова В.О. РАРИТЕТНИЙ ФІТОЦЕНОФОНД ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП» // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2019. - Вип. 27. - С. 95-102.   Повний текст
 26. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В., Корженевская Ю.В. КОМУ В СОСНЯКЕ ЖИТЬ ХОРОШО? СООБЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ SALVIO TOMENTOSAE-PINETUM PALLASIANAE KORZH. 1984 НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 96-112. PDF (6.17 MB)
 27. Мазур І.О. Плавнева амфіфітна рослинність пониззя Південного Бугу в умовах новітніх еколого-гідрологічних змін стану заплави // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія - № 3 (79), 2019.   Повний текст
 28. Марківська Л.В., Яворська О.Г., Куземко А.А. (2019). Класифікація лісової рослинності національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Україна). Чорноморськ. бот. ж., 15 (2): 134–155.   Повний текст
 29. Никифоров А.Р. ЛУГОВИНЫ КРЫМСКОЙ ЯЙЛЫ. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):124-131. PDF (1.17 MB)
 30. Олійник М.П., Губарь Л.М. (2019). Синтаксономія рослинних угруповань з діагностичними видами роду Elytrigia. Чорноморськ. бот. ж., 15 (1): 26–35.   Повний текст
 31. Плугатарь Ю.В., Коба В.П., Сахно Т.М., Хромов А.Ф. Типологическая структура и продуктивность сосновых лесов Горного Крыма. Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(152):26-35. PDF (1.91 MB)
 32. Рыфф Л.Э.СИНТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КСЕРОФИТНОЙ ТРАВЯНИСТОЙ И ФРИГАНОИДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО КРЫМА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019. Т. 149. С. 132-146. PDF (1.97 MB)
 33. Соколова Т.А., Ермолаева О.Ю. Природоохранная оценка растительности косы и острова Тузла (Краснодарский край, респ. Крым). Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019;(149):165-176. PDF (1.01 MB)
 34. Соломаха Н.Г, Короткова Т.М. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ІНТРАЗОНАЛЬНУ ЛІСОВУ РОСЛИННІСТЬ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА "МАРІУПОЛЬСЬКА ЛІСОВА ДАЧА" // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 124-132. PDF (1.21 MB)
 35. Токарюк А. І. Рослинний покрив парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк-сквер" (м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби) / А. І. Токарюк, О. М. Ванзар // Біологічні системи. - 2019. - Т. 11, Вип. 1. - С. 101-106. PDF (515.00 KB)
 36. Устименко П.М., Дубина Д.В. (2019). Ведення «Зеленої книги України»: проблеми і рішення. Чорноморськ. бот. ж., 15 (2): 171–184.   Повний текст
 37. Устименко П.М., Попович С.Ю., Дубина Д.В. 2019. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності. Український ботанічний журнал, 76(5): 434–444.   Повний текст
 38. Фіцайло Т.В. Чагарникові біотопи заповідника «Кам’яні Могили». Екологічні науки, 2019, 4(27): 181–185.   Повний текст
 39. Шевчик В.Л, Шевчик Т.В. 2019. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна). Український ботанічний журнал, 76(1): 42–51.   Повний текст
 40. Шевчик В.Л., Смоляр Н.О., Соломаха І.В., Шевчик Т.В. (2019). Еколого-ценотична характеристика оселищ долини річки Оржиця як перспективного об’єкта Смарагдової мережі. Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 334–343.   Повний текст
 41. ШЕВЧИК Т.В., Т.В. ФІЦАЙЛО, І.В. СОЛОМАХА ГЕОБОТАНІЧНА ТА ФІТОІНДИКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ AMORPHA FRUTICOSA L. В УМОВАХ СЕРІЙНИХ ЦЕНОЗІВ ЗАПЛАВИ У НИЖНЬОМУ Б’ЄФІ КАНІВСЬКОЇ ГЕС // АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2019. - № 4. - С. 93-107. PDF (863.14 KB)
 42. Didukh Y.P., Vasheniak Y.A. Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podillia (Ukraine). Tuexenia, 2018, 38: 1–26. PDF (9.84 MB)
 43. Didukh Ya., Chusova О., Demina О. Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei. Hacquetia, 2018, 17(1): 85–109. PDF (478.32 KB)
 44. Didukh, Yakiv & Kontar, I. & Boratyński, Adam. (2018). Phytoindicating Comparison of Vegetation of the Polish Tatras, the Ukrainian Carpathians, and the Mountain Crimea // Geographical Changes in Vegetation and Plant Functional Types. - pp.185-210. PDF (1.69 MB)
 45. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv river basin (Ukraine). Acta Botanica Hungarica, 2018, 60(3–4): 331–355.
 46. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv River Basin (Ukraine) // Acta Botanica Hungarica. – 2018. – 60 (3–4). – P. 331-356.
 47. Kuzemko A., Bezrodnova O., Savchenko G., Ronkin V., Valiuk V., & Tsymbaliuk V. Syntaxonomy and scale-dependent species diversity of plant communities on chalk outcrops in the Kharkiv region (Ukraine). Palaearctic Grasslands, 2018, 37: 14–25. PDF (3.27 MB)
 48. Marceno C., Guarino R., Loidi J., Herrera M., Isermann M., Knollová I., Tichý L., Rossen T., Acosta A.T.R., Patrick Ú.F., Iakushenko D., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Kącki Z., Keizer-Sedláková I., Kolomiychuk V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Chytrý M. Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied Vegetation Scienсe, 2018, 21(1): 1–27.
 49. Netsvetov, Maksym & Prokopuk, Yulia & Didukh, Yakiv & Romenskyy, Maksym. (2018). Climatic sensitivity of Quercus robur L. In floodplain near Kyiv under river regulation. Dendrobiology. 79. 20-33. PDF (2.83 MB)
 50. Soroka, M. I., Shovhan, A. D., & Yuskevych, T. V. (2018). БОТАНІЧНА МЕЖА МІЖ ЛІСОСТЕПОМ І КАРПАТАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 9-13.   Повний текст
 51. TOKARYUK A.I., I. I. CHORNEY, V. V. BUDZHAK, V. V. PROTOPOPOVA, M. V. SHEVERA, O. O. KUCHER. GRINDELIA SQUARROSA (PURSH) DUNAL (ASTERACEAE) IN CHERNIVTSI REGION (UKRAINE) // Біологічні системи. - Т. 10. Вип. 1. - 2018. - C. 78-83. PDF (604.43 KB)
 52. Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу // Український ботанічний журнал – 2018. – 75, №1. - C. 38-49   Повний текст
 53. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae. Укр. ботан. журн., 2018, 75(4): 356–372.   Повний текст
 54. Багрикова Н.А. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СООБЩЕСТВ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Наука Юга России. 2018. Т. 14. № 2. С. 73-87. PDF (3.90 MB)
 55. Винокуров Д.С. (2018). Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул. Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 108–123.   Повний текст
 56. Гапон С. В. Мохові угруповання в складі рослинного покриву долини річки Хорол (Полтавська область) / С. В. Гапон, Л. М. Гомля, Ю. В. Гапон // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 2. - С. 49-58. PDF (176.97 KB)
 57. Гапон С. В. Сучасна класифікаційна схема мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон, Ю. В. Гапон // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 1. - С. 17-26. PDF (742.86 KB)
 58. Дідух Я. П. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра / Я. П. Дідух, І. І. Чорней, В. В. Буджак, Ю. А. Вашеняк, В. П. Коржик, Ю. В. Розенбліт, А. І. Токарюк, Т. І. Михайлюк // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 2. - С. 149-159.   Повний текст
 59. Давидова А. О. Номенклатурна ревізія як передумова створення продромусу рослинності (на прикладі Національного природного парку "Джарилгацький")/А. О. Давидова // Український ботанічний журнал. -Київ:Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2018. т.Том 75, N 6.-С.525-527   Повний текст
 60. Дмитрук Ю.Г. (2018). Особливості чагарникової рослинності південно-степової підзони Тилігуло-Бузького межиріччя. Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 141–151.   Повний текст
 61. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Кірюшкина Г.М., Шихалєєва Г.М. (2018). Синтаксономія рудеральної рослинності долини Куяльницького лиману. Чорноморськ. бот. ж., 14 (3): 240–268.   Повний текст
 62. Ибатулина Ю.В., Остапко В.М., Приходько С.А. Растительность урочища Балка Певчая // Промышленная ботаника. - 2018 г. – Вып. 18. – No4. – С. 4-24. PDF (1.06 MB)
 63. Коломійчук В. П. Синтаксономія та флора деревної та чагарникової рослинності берегової зони Азовського моря // В кн.:Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 10-23. PDF (8.39 MB)
 64. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Дубс Е.А. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОТОПЫ ЧАБАКСКОЙ БАЛКИ В ОПУКСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2018. № 9. С. 124-126. PDF (394.37 KB)
 65. Корженевский В.В., Корженевская Ю.В., Дубс Е.Ю. ЭКОТОПЫ И ФИТОЦЕНОЗЫ ОПУКСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА. ЧЕБАКСКАЯ БАЛКА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 129. С. 17-22. PDF (1.07 MB)
 66. Корженевский В.В., Плугатарь Ю.В. СКАЛЬНОДУБОВЫЕ ЛЕСА НА ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2018. Т. 147. С. 9-11. PDF (56.43 KB)
 67. Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Шукалович О. В., Корх Ю. О. Поширення раритетних фітоценозів у національному природному парку "Прип'ять–Стохід" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. - Том ІІ. Біологія. - №15. - 2018. - С. 148-151. PDF (432.81 KB)
 68. Лукіша В.В. Структура фітоценозів полезахисних лісосмуг у Лівобережному Лісостепу // Екологічні науки. - 2018. - 22 (3). -С. 57-63.   Повний текст
 69. Орлова Л. Д. Лучні фітоценози Полтавщини: історичні аспекти дослідження із середини ХІХ до кінці ХХ століття / Л. Д. Орлова, Н. О. Власенко, О. В. Коваль // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2018. - Т. 4, № 2. - С. 18-27. PDF (111.26 KB)
 70. Пашкевич Н. А. РУДЕРАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ СЕЛИЩА-КУРОРТУ СХІДНИЦЯ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) // Studia Biologica, 2018: 12(2); 63–76 PDF (1.76 MB)
 71. Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В., Папельбу В.В. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ СКАЛЬНОДУБОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В ГОРНОМ КРЫМУ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 128. С. 143-148. PDF (523.58 KB)
 72. Позинич І.С. Відновлення рослинності староорних земель на Передкарпатській височині // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 81-86.   Повний текст
 73. Рощина Н. О. Сучасний стан та антропогенно-кліматична трансформація рослинності озер Північно-Степового Придніпров’я / Н. О. Рощина // Ecology and noospherology. - 2018. - Vol. 29, no. 2. - С. 142-148. PDF (219.95 KB)
 74. Рыфф Л. Э. Растительность открытых ландшафтов Южного Крыма: современный уровень изученности. Самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии, 2018, 27, 4(1): 69–77. PDF (205.79 KB)
 75. Рыфф Л.Э. ВАЛИДИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СИНТАКСОНОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСЫПЕЙ И ДЕНУДАЦИОННЫХ СКЛОНОВ ГОРНОГО КРЫМА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2018. № 126. С. 14-22. PDF (406.47 KB)
 76. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КРЫМА: БИОТОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОХРАНЕ // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». 2018. № 9. С. 73-74. PDF (322.35 KB)
 77. Стойко С.М. Екологія, ценотична гетерогенність формації бука лісового в Україні та збереження пралісових екосистем // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2018. - №17. - С.149-157.   Повний текст
 78. Токарюк А.І., Чорней І. І., Буджак В. В. АСОЦІАЦІЯ BRACHYPODIO PINNATI-MOLINIETUM ARUNDINACEAE KLIKA 1939 В УРОЧИЩІ ПІДОКРУГ (БУКОВИНСЬКЕ ПРИКАРПАТТЯ) // Біологічні Студії / Studia Biologica • 2018 • Том 12/№1 • С. 125–134. PDF (1.95 MB)
 79. Хом’як І.В. Особливості антропогенного впливу на природну динаміку екосистем Українського Полісся // Екологічні науки. - Випуск 2 (20), 2018. - С. 69-73.   Повний текст
 80. Хом’як І.В., Демчук Н.С., Василенко О.М. Фітоіндикація антропогенної трансформації екосистем на прикладі Українського Полісся // Екологічні науки. - Випуск 3 (22), 2018. - С. 113-118.   Повний текст
 81. Чусова О.О. Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз / О. О. Чусова // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 3. - С. 260-273.   Повний текст
 82. Шаповал В.В. Матеріали до картографічного моніторингу постпірогенних сукцесій рослинності асканійського степу // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2018. – Т. 19. – С. 15–21. PDF (312.48 KB)
 83. Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. (2018). Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна). Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 130–140.   Повний текст
 84. Belyakov S., Gofman O., Vyshenska I., Zvegintsev S.: Analysis of grassland ANPP dynamics due to changes in climate variables at Ukrainian Biosphere Reserve ‘Askania-Nova’. Ekológia (Bratislava), Vol. 36, No. 3, p. 235–246, 2017. PDF (351.63 KB)
 85. Dubyna, D.V. & Dvoretzkiy, T.V. & Iemelianova, Svitlana & Dziuba, Tetiana & Tymoshenko, P.A.. (2017). Taxonomic structure of coenofloras of the classes of pioneer vegetation of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal. 74. 421-430.   Повний текст
 86. Korotka I., Pashkevych N. The Vegetation of Isoeto-Nano-Juncetea Class in the Sluch River Valley (Ukraine) // Biodiv. Res. Conserv. – 2017. – № 47. – С. 41-48 PDF (4.08 MB)
 87. Kovalenko I., Klimenko A., Yaroshchuk R. Syntaxonomic adaptability of lower layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology, 7(3), 2017. - Р. 84-89. PDF (272.25 KB)
 88. Onyshchenko V.A. Validation of names of some syntaxa of the Fagetalia sylvaticae from Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(1): 35–36.   Повний текст
 89. Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez-Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., Dítě, Felbaba-Klushyna, L, Graf, U., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Ivchenko, T. G., Jansen, F., Koroleva, N. E., Lapshina, E. D., Lazarević, P. M., Moen, A., Napreenko, M. G., Pawlikowski, P., Plesková, Z., Sekulová, L., Smagin, V. A., Tahvanainen, T., Thiele, A., Biţǎ-Nicolae, C., Biurrun, I., Brisse, H., Ćušterevska, R., De Bie, E., Ewald, J., FitzPatrick, Ú., Font, X., Jandt, U., Kącki, Z., Kuzemko, A., Landucci, F., Moeslund, J. E., Pérez-Haase, A., Rašomavičius, V., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H.J., Šilc, U., Stančić, Z., & Chytry, M. 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124-142.   Повний текст
 90. Wagner, Viktoria & Chytry, Milan & Jiménez-Alfaro, Borja & Pergl, Jan & Hennekens, Stephan & Biurrun, Idoia & Knollova, Ilona & Berg, Christian & Vassilev, Kiril & Rodwell, John & Škvorc, Željko & Jandt, Ute & Ewald, Jörg & Jansen, Florian & Tsiripidis, Ioannis & Botta-Dukat, Zoltan & Casella, Laura & Attorre, Fabio & Rašomavičius, Valerijus & Pyšek, Petr. (2017). Alien plant invasions across European woodlands.. Diversity and Distributions. 23. 969-981. PDF (2.33 MB)
 91. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Claudia Biţă-Nicolae, Botta-Dukát, Z., Čarni A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143-158.   Повний текст
 92. Zhukov, O.V., Kunah, O.M., Dubinina, Y.Y., Ganzha, D.S. (2017). Diversity and phytoindication ability of plant community. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 81–99. PDF (1.53 MB)
 93. Єременко Н.С. (2017). Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи. Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 134–151.   Повний текст
 94. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 449–468.   Повний текст
 95. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки Ворскли. У зб.: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред. кол.: М.М. Барна (відп. ред.) та ін. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 57–61. DJVU (333.94 KB)
 96. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ І СОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ КОРІННИХ ВЕРБОВО-ТОПОЛЕВИХ УГРУПОВАНЬ У ПОНИЗЗІ РІЧКИ ВОРСКЛИ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017, № 1 (68). - C. 52-58. PDF (1.24 MB)
 97. Бєляков C.O., Гофман O.П., Вишенська І.Г. Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату // Biosystems Diversity. - 2017. - 25(1). - 16–24. PDF (838.96 KB)
 98. Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А. Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла. – Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 26–34.   Повний текст
 99. Бондар О. Б., Л.І. Ткач, І.С. Лісіна, М.С. Колєнкіна, С.І. Мусієнко. Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках лівобережного лісостепу України // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(1), 84–91. PDF (461.84 KB)
 100. Бондар О. Б., Л.І. Ткач, О.О. Чуйкова, А.С. Золотарьова. Типологічне різноманіття лісів на водозборі річки Сіверський Донець на території Луганської області // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(3), 120–127. PDF (403.33 KB)
.