Український геоботанічний сайт

Статті за 1939


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Panek J. Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia // Rocznik wolynski. − 1939. − №7. − S. 22-66.
 2. Білик Г.І. До класифікації галофільної рослинності УРСР // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20.   Повний текст
 3. Бачуріна Г.Ф. Рослинність і стратиграфія Придніпровських боліт // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20 (28). - С. 7-77.   Повний текст
 4. Бельгард А.Л. Надсамарські байрачні ліси // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 5. Бельгард А.Л., Кириченко Т.Ф. Заплавні ліси Середнього Дніпра // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 6. Зеров К.К. Вища водна рослинність водойм Дніпра в околицях заповідника АН УРСР «Гористе» // Тр. ін-ту гідробіол. АН УССР. – 1939. - № 17.
 7. Корещук К. Е. Растительность Обуховско-Каменского массива // Зб. пр. Дніпропетр. бот. саду. – 1939. – № 4. – С. 117–125.
 8. Котов М. І. Рослинність крутих схилів і відслонень каменистих порід Донецького кряжу та освоєння їх сільським і лісним господарством // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 23/31. – С.27-47. DJVU (2.13 MB)
 9. Котов М.І. Флора і рослинність крейдяних відслонень в Донецькому басейні та використання їх в сільському господарстві // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 21/22. – С. 221-241.
 10. Котов М.І., Карнаух Є.Д. Геоботанічний нарис степів околиць м. Сталіно // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 20. – С. 147-154.
 11. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту вод. госп-ва. – 1939. – Вип. 9. – С. 65-97.
 12. Пастушко Є.І. Геоботанічний нарис долини р. Самари-Дніпровської // Зб. праць Дніпропетр. бот. саду. - 1939. - №3
 13. Сидельник М.А. До рослиннсоті урочища "Крутий Пристін" // Зб. робіт ДДУ. - 1939
 14. Шалыт М.С. Материалы к познанию растительности Нижнего Приднепровья // Изв. Крым. пед. ин-та. – 1939. – 8. – С. 12-46.
.