Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Шалыт М.С. Растительность степей Аскании-Нова // Изв. Крымск. пед. ин-та им. М.В. Фрунзе. - 1938. – Т. YII. - С. 45-133. DJVU (4.52 MB)
 2. Macko S. Roślinnośc okolić Łucka // Zіemia. – 1937. – R. 27, № 11–12. – S. 235–240. DJVU (255.13 KB)
 3. АФАНАСЬЄВ Д.Я. (1937). Типи луків та лукові асоціації р. Десни. Геоботанічний збірник. К.: 27-37
 4. Білик Г.І. Рослинність засолених угідь лівобережжя Середньої Наддніпрянщини. В кн.: Геоботанічний збірник. – К., 1937. – С. 85–118. DJVU (1.91 MB)
 5. Барбарич А.І. Суходольні луки Правобережного Полісся // Геобот. збірник Ін-ту ботаніки АН УРСР. - 1937. - Вип. 1. - С. 131-165.
 6. Еліашевич О.А. Луки середнього Дніпра (Курилівської плавні) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1937. -№ 2. — С. 57-72.
 7. Зоз І.Г. Хорольські болота // Геоботан. збірн. – К., 1937. – № 2. – С. 111-166. DJVU (1.98 MB)
 8. Кожевников П. П. Eкологiчний нарис дубових лiсiв Лiвобережного Лiсостепу УРСР / П. П. Кожевников // Тр. iн-ту ботан. Харкiв. ун-ту. – 1937. – Т. 2. – С. 117-132. DJVU (521.66 KB)
 9. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. — 1937. — № 13-14. — С. 27-34.
 10. Левина Ф. Я. Болота Черниговской обл. / Ф. Я. Левина // Бот. журн. АН СССР. – 1937. – Т. 22, № 1. – С.13–19.   Повний текст
 11. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту водн. госп.-ва. – 9. – 1937
 12. Пастушко Є.І. Рослинність засолених ґрунтів долин середнього Дніпра (Єлізаветівсько-Курилівський масив) //Зб. праць Дніпропетровського бот. саду. №2. — Дніпропетровськ, 1937. — С. 32-38.
 13. Потапенко Г.І. Нарис рослинності Савранського лісу (Геоботанічні замітки) // Труди Одеського державного університету. Біологія. – 1937. – Т. 2. – С. 271–299. DJVU (1.60 MB)
 14. Страшко Ф.Д. Рослинність і флора Середньодніпровського заповідника // Зб. праць Середньодніпровського держ. заповідника. - Київ,Полтава: Вид-во колгоспної та радгоспної літ-ри. - 1937. - Вип. 1. - С. 7-68.
 15. Афанасьєв Д. Я. Луки р. Десни / Д. Я. Афанасьєв // Вісті АН УРСР. – 1936. – № 4. – С.118–122.
 16. Гринь Ф.О. Лісова рослинність Немирівського району // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР. – 1936. – № 8.   Повний текст
 17. Еліашевич О. А. Луки середнього Дніпра / О. А. Еліашевич // Зб. наук. пр. Дніпропетр. бот. саду. – Д., 1936. – № 1. – С. 52–86.
 18. Клеопов Ю.Д. Геоботанический очерк районов свеклосеяния УССР. В кн.: Почвы в районах свеклосеяния. Москва–Ленинград, 1936. С. 75–95.
 19. Косець М.І. Рослинність Козачо-Лагерської арени Нижньодніпров’я // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР. – 1936. – № 9. – С. 127-191.   Повний текст
 20. Лавренко Е. М. О генезисе сфагновых болот в пределах степной зоны в бассейнах р. Буга, Днепра, Дона // Сов. ботан. - 1936. - №3
 21. Левицька А.М. Геоботанічний нарис другої тераси Дніпра (Обухівський масив) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1936. — № 1. — С. 35-47.
 22. Олексієнко М.І. Рослинність відслонень і кам'янистих степів Горлівського району в Донбасі // Учен. записки Харків. держ. ун-ту. - 1936. - №4. - С. 99-128. DJVU (2.83 MB)
 23. Клеопов Ю.Д. Про геоморфологічні мотивації розвитку рослинного вкриття УРСР // Журн. Ін-ту ботан. УАН. — 1935. — № 5. — С. 13—74.   Повний текст
 24. Кожевников П.П. Типологическая карта лесов Украины // Советская ботаника. - Т. 5. - 1935
 25. Зеров Д.К. Час та умови розвитку сфагнових боліт північно-західної України // Журн. Ін-ту ботаніки ВУАН. - 1934. - 2(10). - С. 137-148.   Повний текст
 26. Клеопов Ю. Д. Рослинність Карлівського степового заповідника ВУАН // Вісн. Київ. ботан. саду. – 1934. – 17. – С.41-86. DJVU (2.35 MB)
 27. Клеопов Ю.Д. Геоботанічний ескіз лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Журн. ін-ту ботаніки ВУАН. − 1934. − Т.10, № 2. − С. 29-73.   Повний текст
 28. Зеров Д.К. Рослинність та стратиграфія сфагнової частини Озерянського болота на Коростенщині // Вісн. Київ. ботан. саду. - 1933. - Вип. 15. - С. 163-191.
 29. Зоз І. Рослинність Михайлівської цілини на Сумщині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 157-185.   Повний текст
 30. Клеопов Ю., Лавренко Є. Сучасний стан класифікації українських степів / Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 7-23.   Повний текст
 31. Клеопов Ю.Д. Залишки степової рослинності на Київській височині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 135-156.   Повний текст
 32. Клеопов Ю.Д. Рослинне вкриття південно-західної частини Донецького кряжу (кол. Сталінської округи)// Вісник Київ. ботан. саду. - 1933. - № 15. - С. 8-162.
 33. Котов М.И. Геоботанический очерк полуострова Тюбек в Сиваше // Ботан. журн. СССР. — 1933. — № 1-2. — С. 95-98.
 34. Котов М.И. Засоленные почвы и их растительность в Донецком бассейне // Природа. — 1933. — № 8-9. — С. 97-98.
 35. Лавренко Є.М., Дохман Г.І. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботан. циклу ВУАН. — 1933. — № 5/6. — С. 23–133.   Повний текст
 36. Левіна Ф. Залишки степової рослинності на Куп'янщині у Велико-Бурлуцькому районі // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 185-201.   Повний текст
 37. Малеев В.П. Растительность Южного Крыма. Тр. Никит. бот. сада, 1933, 25(1–2): 29–48.
 38. Олексіїв А. Степові цілини Гришинського району на Артемівщині // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. − 1933. − №5-6. − С. 201-206.   Повний текст
 39. Panek J. Zespol wisienki stepowej (Prunetum fluticosum) i jego sukcesja // Rocznik wolynski. − 1931. − №2. − S. 403-425. PDF (3.76 MB)
 40. Илличевский С.О. Солончаки и пески юго-востока Полтавщины. В кн.: Юбилейный сборник имени академика Б.А. Келлера. – Воронеж, 1931. – С. 281–290. DJVU (254.69 KB)
 41. Кожевніков П.П. Типи лісу та лісові асоціації Поділля // Вісті всес. н-д. ін-ту лісового госп. та лісомеліорації. - 1931
 42. Котов М. Геоботанический очерк лесов Летичевской низменности окрестностей г. Летичева // Журн. рус. ботан. о-ва. — 1931. Т.16. — № 2-3. — С. 205-225. DJVU (1.39 MB)
 43. Котов М.И. Материалы к растительности долины р. Оскола между гг. Купянском и Валуйками // Журн. рус. ботан. о-ва. — 1931. — № 5-6. — С. 446-455. DJVU (893.09 KB)
 44. Лавренко Е. М., Зоз И. Г. 1931. Растительность Конских плавень реки Днепра («Великого луга») Запорожского округа // Материалы по проблеме Нижнего Днепра: Изыскания Нижнего Днепра. Кн. 2. Одесса. С. 79–142.
 45. Лавренко Е.М. Некоторые данные о степной растительности северных черноземов Левобережной Украины. Двадцать пять лет научно-педагогической и общественной деятельности Б.А. Келлера: Юбилейный сборник. – Воронеж, 1931
 46. Погребняк П.С. Лісорослинні умови Поділля // Вісті всес. н-д. ін-ту лісового госп. та лісомеліорації. - Харків, 1931. - 10
 47. Десятова-Шостенко Н.О. До питання про комплексність рослинного вкриття асканійського степу // Тр. н.-д. кафедри грунтознавства. - Харків, 1930. – Т. 1.
 48. Зеров Д.К. Оліготрофні сфагнові болота північно-західної частини Коростенської округи // Вісті Укрінсторфу. - 1930. - Вип. 1 - С. 38-55.
 49. Клеопов Ю.Д. До історії рослинного вкриття України / Ю.Д. Клеопов // Четвертинний період. – 1930. – Вип. 1-2. – С. 123-151. DJVU (854.60 KB)
 50. Котов М. Геоботанический очерк буковых лесов по р. Збруч // Журнал Русского ботанического общества. – 1930. – 15, № 1-2. – P. 139-148. DJVU (526.54 KB)
 51. Котов М. Геоботанический очерк острова Чурюк-Тюб в Сиваше // Журнал Русского ботанического общества. – 1930. – 15, № 1-2. – С. 43-46. DJVU (280.27 KB)
 52. Курінний Ф.К. Рослинність цілинного схилу в околицях с. Шкалонівки // Записки Полтавського інституту соціального виховання. – 1930. – Т. 5. – С. 207–225. DJVU (346.88 KB)
 53. Лавренко Е.М. Лесные реликтовые (третичные) центры между Карпатами и Алтаем // Журн. Рус. ботан. о-ва. – 1930. – Т. 15, № 4. – С. 351–363.
 54. Матковський І.В. Ліси і лісорослинні райони в зв'язку з питаннями меліорації та степових лісокультур // Зап. Одес. наук. при УАН т-ва. - 1930. - №4. - С. 29-53.
 55. Ніколаєв М.Ф., Курінний Ф.К. Рослинність сіножатів на схилах правого берега долини р. Ворскла в околицях м. Полтави // Записки Полтавського інституту соціального виховання. – 1930. – Т. 5. – С. 195–206. DJVU (261.38 KB)
 56. Поплавская Г.И. К растительности Чатырдага // Журн. Рус. ботан. о-ва. – 1930. – 15, № 1/2. – С. 93-137.
 57. Шалит М.С. Великий Чапельський під та його рослинність року 1927–1928. Вісті Держ. Степового Заповідника “Чаплі” (к. Асканія- Нова), 1930а, VII: 165–199.
 58. Шалыт М.С. Геоботанический очерк Государственного Степного Заповедника Чапли (б. Аскания-Нова). Бюл. фітотехнічної станції, 1930б, І: 29–52.
 59. Іллічевський С. Наслідки геоботанічного районування Прилуччини // Бюлетень Прилуцького окружного музею. – 1929. – № 2. – С. 1–7. DJVU (276.93 KB)
 60. Іллічевський С. Цілинні степи Полтавщини та їх охорона // Вісник природознавства. – 1929. – № 1–2. – С. 58–60. DJVU (69.74 KB)
 61. Воробьев Д.В., Погребняк П.С. Определитель типов леса Украинского Полесья // Труды по лесному опытному делу Укр. - ХІ. - 1929
 62. Вульф Е. В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е. В. Вульф // Зап. Крымск. об-ва естествоиспыт. – 1929. – № 11. – С. 15–110.
 63. Высоцкий Г. Н. О боровых типах Чугуево-Бабчанского лесничества вблизи Харькова на Северном Донце / Г.Н. Высоцкий // Очерки по фитоценологии. – М., 1929. – С. 7-15.
 64. Высоцкий Г.Н. О позиции ясеня в наших лесах // Очерки по фитосоциологии и фитогеографии. - 1929
 65. Илличевский С.О. Растительные формации окрестностей Полтавы и их анализ. Журнал Русского ботанического общества. 1929. Т. 14, № 1. C. 69–77.
 66. Клеопов Ю. До питання про клясифікацію степів південного сходу України. Вісник Київського ботанічного саду. 1929. Вип. 10. С. 41–52.
 67. Клеопов Ю.Д. Рослинність Сталінської окр. (короткий попередній нарис). У зб.: Матеріали дослідження ґрунтів України. Київ, 1929. Вип. 4. С. 52–62.
 68. Клепов Ю.Д. Про рослинність Сталінської округи (Короткий попередній начерк)// Матер. дослідження грунтів України. - 1929. - Вип. 4. - С. 56-62.
 69. Климентов Л. В. К изменениям в растительном составе Белого озера (по данным 1918– 1928 гг.) / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об-ва естествоисп. –1929. – 14. – С. 87–91.
 70. Климентов Л.В. О растительности лиманов Кучурган и Бейкуш и их побережий// Вісн. Одес. коміс. краєзнавства при АН УРСР. - 1929. - №4/5. - С. 32-38.
 71. Шифферс-Рафалович Е. В. Растительность Керченского полуострова / Е. В. Шифферс-Рафалович // Крым. – 1929. – № 1. – С. 41–53.
 72. Іллічевський С.О. Рослинність околиць м. Полтави // Зап. Полтав. с.-г. політехнікуму. – Полтава, 1928. – 11. – С. 101-127. DJVU (454.16 KB)
 73. Воробйов Д. Типи лісу та лісові асоціації Українського Лівобережного Полісся // Тр. з лісов. досл. справи на Україні. - Харків, 1928. - 10
 74. Еленевский Р.А. Пойма р. Сулы от гор. Лубен до с. Жовнин (Лубенского и Кременчугского округов). Труды совещания геоботаников-луговедов. Ленинград, 1928. Т. 2. С. 75–89.
 75. Клеопов Ю. Рештки степової рослинності в Черкаській окр. У зб.: Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник ІІ. Харків, 1928. С. 37–49. DJVU (1.27 MB)
 76. Клеопов Ю. Степи Надазовської кристалічної смуги. У зб.: Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник ІІ. Харків, 1928. С. 61–67. DJVU (714.24 KB)
 77. Кожевніков П.П. Дигресія рослинного покриву за типами лісу. Українське Лівобережне Полісся // У зб.: Труди з лісової досвідної справи на Україні. – Харків, 1928. – Вип. 10.
 78. Кожевніков П.П. Рослинність дачі «Червоне» Тростянецького досвідного лісництва в залежності від умов місця зростання. У зб.: Труди з лісової досвідної справи на Україні. – Харків, 1928. – Вип. 8. – С. 131–153. DJVU (560.64 KB)
 79. Котов М.I. Адвентивна рослинність на Україні // Вісн. природознав. – 1928. – Вип. 5–6. – С. 266–274. DJVU (263.70 KB)
 80. Котов, М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам / М.И. Котов // Журнал Русск. ботан. о-ва. -1928. Т. 12. - № 3. - С. 249-266. DJVU (1.06 MB)
 81. Лавренко Є., Зоз I. Рослиннiсть цiлини Михайлiвського кiнного заводу (кол. Капнiста) Сумської округи // Охорона пам’яток природи на Українi. – Харкiв, 1928. – С. 23-36.
 82. Лавренко Є., Порецький А. Рослинність Челбаського і Іванівського масивів та Кінбурнської коси Нижньодніпровських пісків // Мат-ли охорони природи на Україні. - 1928. - 1. - С. 127-177.
 83. Лавренко Є.М. Рослинність цілинних степів України та їх охорона // Краєзнавство. – 1928. – № 6–10. – С. 20–33. DJVU (1.25 MB)
 84. ЛавренкоЄ. М. Рослинність засолених грунтів Ягорлицького півострова Херсонської округи / Є.М. Лавренко, Н. Десятова-Шостенко // Матеріали по дослідженню грунтів України. – К., 1928
 85. Матюшенко В.П. Исследование торфяных болот в долине р. Трубежа, левого притока Днепра. Труды научно-исследовательского торфяного института. Москва, 1928. Вып. 1. С. 175–218.
 86. Погребняк П.С. Лісорослинні умови Лівобережного Полісся України. У кн.: Труди з лісової досвідньої справи на Україні. – Харків, 1928. – Т. 10. – С. 3–67. DJVU (1.98 MB)
 87. Шмидт В. Е. Возобновление в лесах Украинского Левобережного Полесья // Тр. з лісов. досл. справи на Україні. - Харків, 1928. - 10
 88. Іллічевський С. Дика деревна рослинність околиць м. Полтави // Труди сільськогосподарської ботаніки. – 1927. – Т. 1, № 4. – С. 141–145. DJVU (226.64 KB)
 89. Іллічевський С. Цілинні степи південної Полтавщини // Труди сільськогосподарської ботаніки. – 1927. – Т. 1, № 3. – С. 62–68. DJVU (189.31 KB)
 90. Воробйов Д. Типи лісу та лісові асоціації Українського Правобережного Полісся // Тр. з лісов. досл. справи на Україні. - Харків, 1927. - 7.
 91. Климентов Л. В. Заметка о плавах низовьев р. Днестра / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об–ва естествоиспытателей. – 1927. – Вып. 43. – С. 65–66.
 92. Котов М.І. Ботанічно-географічний нарис долини р. Інгульця // Труди сільсько-господарської ботаніки. — 1927. — Т.І. — Вип. 3. — С. 17-61. DJVU (1.73 MB)
 93. Котов М.И. Опыт стационарного изучения растительности харьковских лиственных лесов // Зап. Харьк. н.-и. кафедры ботаники. - 1927. - 1.
 94. Лавренко Є. М. Рослиннiсть України / Є. М. Лавренко // Вiсн. природознавства. – 1927 – №1/2. – С. 1-41.
 95. Лавренко Є. Опис сфагнових та гіпново-осокових болот колишньої Харківщини. Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник 1. Харків, 1927. С. 5–16. DJVU (2.18 MB)
 96. Лавренко Є.М. Болота України // Вісник природознавства. – 1927. – № 3–4. – С. 141–156 DJVU (644.62 KB)
 97. Лавренко Е.М. Материалы к изучению сфагновых болот Харьковской губернии (Сфагновые болота Харьковского округа). У зб.: Наукові записки по біології. – Харків, 1927. – С. 87–113. DJVU (4.43 MB)
 98. Левітіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурю-Тюба на Сиваші Мелітопольської округи (колишній Дніпровський повіт Таврії) // Охорона пам'яток природи на Україні. — К., 1927. — С. 15-24.
 99. Ніколаєв М.Ф. Матеріали щодо рослинності на степах Полтавщини // Записки Полтавського інституту народної освіти. – 1927. – Т. 4. – С. 91–99. DJVU (128.25 KB)
 100. Погребняк П.С. Лісорослинні умови Правобережного Полісся України. У кн.: Труди з лісової досвідньої справи на Україні. – Харків, 1927. – Т. 7.
.