Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Synonyms: Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 (art. 3b); Crataego-Prunetea Tx. 1962 (art. 3a); Sambucetea Doing 1962 (syntax. syn.) (art. 2b, nom. nud.); Violo-Berberidetea Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968 (art. 3b); Urtico-Sambucetea (Doing 1962) Passarge et G. Hofmann 1968; Paliuretea Trinajstić 1977 (phantom); Paliuretea Trinajstić 1978 (syntax. syn.); Amygdaletea nanae Golub 1990 (art. 5).

Діагностичні види: Acer campestre, Crataegus sp., Euonymus europaea, E. verrucosa, Prunus spinosa, P. stepposa, Rhamnus cathartica, Rosa spp., Swida sanguinea, Ulmus suberosa.

Угруповання класу сформовані чагарниками і функціонально пов’язані з лісом. Частково це узлісні природні ценози, які утворюють екотон з видами класу Trifolio-Geranietea sanguinei, беспосередньо прилягають до лісу і межують з лучними або лучно-степовими угрупованнями. Також тут можуть бути лісові комплекси на межі лісу й узлісь, у фрагментарному вигляді з’являються у місцях зрідження деревостану. 

Література: Фіцайло Т.В. КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 402.

.