Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Lamio purpureі-Acerion tatarici Fitsailo 2007

Діагностичні види: Acer tataricum, Crataegus leiomonogyna, Hylotelephium argutum, Lamium purpureum, Quercus robur (juv.), Rosa canina, Ulmus minor (juv).

Угруповання ущелин гірських (здебільшого кристалічних) порід, де створюються умови підвищеного зволоження, що сприяє поселенню чагарників і навіть дерев. Основним типом ґрунту є щебнюваті чорноземи, які зазнали процесу вилуговування. В Україні поширені на півдні лісостепової та півночі степової зон. 

Література: Фіцайло Т.В. Союз Lamio purpureі-Acerion tatarici Fitsailo 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 412.

.