Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion fruticosae Tx. 1952

Amygdalo nanae-Spiraeеtum hypericifoliae Fitsailo 2008

Діагностичні види: Amygdalus nana, Caragana frutex, Melandrium album, Spiraea hypericifolia.

Умови місцезростань: південні й західні схили (крутістю <20—45°) на змитих щебенистих чорноземах.

Поширення в Україні: Степ (Луганська обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Amygdalo nanae-Spiraeеtum hypericifoliae Fitsailo 2008. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 412.

.