Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Rhamno-Cornetum sanguineae Passarge (1957) 1963

Synonyms: Pruno spinosae-Crataegetum Hueck 1931.

Діагностичні види: Bupleurum falcatum, Crataegus praeаrmata, Galium album, Rhamnus cathartica, Rosa rubiginosa, Securigera varia, Swida sanguinea. 

Умови місцезростань: глинисті або лесові ґрунти, часто з підстильною породою вапняку.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Rhamno-Cornetum sanguineae Passarge (1957) 1963. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 404-405.

.