Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Euonymo-Cornetum sanguineae Passarge 1957

Synonyms: Cornetum sanguineае Faliński 1966.

Діагностичні види: Acer campestre, Aegopodium podagraria, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Geum urbanum, Swida sanguinea.

Умови місцезростань: на відносно багатих сірих лісових ґрунтах. Угруповання можуть бути проміжною ланкою у формуванні ценозів асоціації RhamnoCornetum sanguinei, мають незначне поширення як узлісні ценози уздовж грабових (Carpinion betuli) і ясеневих (Alnion incanae) лісів.

Поширення в Україні: Карпати, Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Euonymo-Cornetum sanguineae Passarge 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 404.

.