Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion spinosae Soó (1931) 1940

Synonyms: Prunion spinosae Soó 1931 nom. ambig. rejic. (art. 36); Prunion spinosae P. Fukarek et Fabijanić 1968 (art. 3b).

Діагностичні види: Crataegus curvisepala, C. fallacina, C. leiomonogyna, Prunus spinosa, P. stepposa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Rosa spp. 

Чагарникові угруповання, що формуються на більш-менш змитих ґрунтах лесових порід схилів балок, переважно південної, південно-східної та південнозахідної експозицій. Структура угруповань не є монолітною і значною мірою залежить від висоти й зімкнутості чагарникового ярусу. У трав’янистому ярусі поширені ксеромезофітні види класів Festuco-Brometea та Trifolio-Geranietea sanguinei. Угруповання союзу є типовими для лісостепової та степової зон України. 

Література: Фіцайло Т.В. Союз Prunion spinosae Soó (1931) 1940. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 408-409.

.