Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Corno-Prunetum spinosae (Tx. 1952) Wittig 1975

Synonyms: Corno-Prunetum spinosae Tx. 1952.

Діагностичні види: Betonica officinalis, Clinopodium vulgare, Crataegus fallacina, C. leiomonogyna, Prunus spinosa, Rosa biserrata, Swida sanguinea, Viburnum lantana.

Умови місцезростань: узлісні ділянки уздовж ценозів класу Carpino-Fagetea sylvaticae або галявини посеред лісу з чагарниками на малогумусних опідзолених чорноземах.

Поширення в Україні: Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Corno-Prunetum spinosae (Tx. 1952) Wittig 1975. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 405.

.