Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion fruticosae Tx. 1952

Euonymo-Prunetum stepposae Fitsailo 2006

Діагностичні види: Amygdalus nana, Ballota nigra, Bromopsis riparia, Euonymus europaea, Lithospermum officinale, Prunus stepposa, Rhamnus cathartica, Securigera varia, Stachys recta, Vinca herbacea, Viola ambigua.

Умови місцезростань: лесові схили (крутістю <10—25°) південної і південно-східної експозицій на змитих чорноземах.

Поширення в Україні: Степ (Донецька і Луганська області).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Euonymo-Prunetum stepposae Fitsailo 2006. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 411.

.