Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion fruticosae Tx. 1952

Prunetum fruticosae Klika 1928

Діагностичні види: Cerasus fruticosa, Galium verum, Medicago romanica, Rosa subpygmaea, Securigera varia.

Умови місцезростань: невеликі фрагменти серед степової рослинності та як узлісні ценози уздовж термофільних дубових лісів, на лесових схилах зі звичайними та карбонатними чорноземами.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Prunetum fruticosae Klika 1928. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 411.

.