Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Roso-Juniperetum Tx. 1974

Діагностичні види: Crataegus leiomonogyna, Fragaria viridis, Juniperus com­­munis, Ligustrum vulgare, Rosa andegavensis, R. rubiginosa, Salvia verticillata, Teucrium chamaedrys.

Умови місцезростань: субксеротермні ділянки поряд зі степовими угрупованнями порядку Festucetalia valesiacae на схилах південної і західної експозицій.

Поширення в Україні: Тернопільська обл.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 5130). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Roso-Juniperetum Tx. 1974. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 406.

.