Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion spinosae Soó (1931) 1940

Prunetum spinosae Tx. 1952

Synonyms: Balloto nigrae-Prunetum spinosae Vorobyov et I. Solomakha in Solomakha et al. 2015.

Діагностичні види: Crataegus curvisepala, C. fallacina, C. leiomonogyna, Prunus spinosa, P. stepposa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Rosa spp.

Умови місцезростань: схили балок, переважно південної, південно-східної та південно-західної експозицій.

Поширення в Україні: лісостепова та степова зони.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Prunetum spinosae Tx. 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 409.

.